Menu Zavrieť

5 výziev správy dodávateľských reťazcov a ich riešenie pomocou Dynamics 365

  • 5.12.2023
  • 6 minút čítania

Dodávateľské reťazce sú životne dôležitou súčasťou moderných firiem a ich účinné riadenie je nevyhnutné na zachovanie konkurencieschopnosti. Nie každá firma ale má na túto úlohu tie správne nástroje. Jedným z nich je aj ERP systém Microsoft Dynamics 365, ktorý vám pomôže zvládnuť päť najväčších výziev súvisiacich s dodávateľskými reťazcami. 

Výzva 1 – centralizácia dát

Jednou z najväčších výziev pri riadení dodávateľských reťazcov je zber dát zo širokej škály zdrojov. Dôležité údaje často bývajú rozprestreté medzi jednotlivé oddelenia firiem a viacero navzájom oddelených riešení (účtovné systémy, CRM, skladové riešenia a pod.). V dôsledku toho dochádza k fragmentácii dát a nutnosti ich prácneho zhromažďovania a vyhodnocovania. Tento proces je neefektívny, zdĺhavý a zaťažený chybami spôsobenými ľudským faktorom pri prenášaní údajov medzi systémami. 

Ako vám pomôže Dynamics 365?

Systém Microsoft Dynamics 365 rieši túto výzvu centralizáciou dát, pričom všetky dáta zo všetkých modulov a napojených riešení sú agregované do jednotnej databázy a prístupné prostredníctvom jedného rozhrania. Vaši zamestnanci sa tak vždy rýchlo dostanú ku všetkým potrebným údajom bez nutnosti ich zdĺhavého vyhľadávania či ručného prepisovania. Na ešte lepšiu orientáciu v dátach vám zase poslúžia analytické nástroje a široké možnosti vizualizácie na tvorbu vlastných dashboardov a reportov. 

Výzva 2 – prehľad o dodávateľskom reťazci

Centralizované dáta samy osebe nestačia na zefektívnenie dodávateľského reťazca. Nemenej dôležitá je aj schopnosť udržiavať si prehľad o stave skladových zásob, objednávok, faktúr a ďalších údajov nevyhnutných na účinnú správu vašich zásob. Ak túto schopnosť nemáte, vystavujete sa riziku chaosu a chýb, nehovoriac o pomalej reakcii na prípadné zmeny na trhu. 

Ako vám pomôže Dynamics 365?

Vďaka funkcionalite Power BI a s ňou spojeným dashboardom sú dôležité dáta vzdialené vždy len pár kliknutí. Okamžitý prístup k stanoveným KPI vám umožňuje udržať si prehľad o logistickej situácii a zároveň sledovať plnenie stanovených cieľov a s predstihom robiť dôležité rozhodnutia. To vašej firme poskytne nevídanú flexibilitu a schopnosť zaistiť včasné dodanie materiálu či tovaru, a to aj v prípade mimoriadnych udalostí.

Výzva 3 – závislosť od ručnej práce

Prepisovanie dokumentov, overovanie stavu úloh, manuálne sledovanie dôležitých dát, fakturácia… Tieto činnosti sú len zlomok procesov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou správy dodávateľských reťazcov. V mnohých firmách ich pritom zamestnanci musia vykonávať ručne – v lepšom prípade pomocou Excelu, v horšom prípade s využitím pera a papiera. Vnútropodnikové procesy sa tým nielenže neúnosne spomaľujú, ale narastá v nich tiež riziko chýb. 

Ako vám pomôže Dynamics 365?

Pomocou Dynamics 365 môžete drvivú väčšinu manuálnych úloh automatizovať, definovať vlastný workflow a následne nechať systém pracovať za vás. Vďaka nástroju Power Automate môže ktorýkoľvek z vašich zamestnancov ľahko a rýchlo vytvárať automatizované komplexné procesy týkajúce sa nielen dodávateľských reťazcov. Okrem veľkej úspory času a práce tak rýchlo identifikujete medzery v súčasných procesoch, zvýšite ich efektívnosť a podstatne zrýchlite administratívne aj iné úkony.

Výzva 4 – customer engagement

Súboj o pozornosť a priazeň zákazníka je tvrdý a o jeho úspechu či neúspechu rozhodujú aj zdanlivé detaily. Už mnoho spoločností stratilo dôležitých klientov v dôsledku neefektívnej zákazníckej podpore, oneskoreniu dodávok pre nedostatok materiálu či nepochopenia klientových potrieb. Okrem finančných strát tým vaša firma riskuje aj nezanedbateľné škody na reputácii, ktoré môžu odradiť aj ďalších zákazníkov.

Ako vám pomôže Dynamics 365?

V rámci riešenia Dynamics 365 získate aj modul Dynamics CRM, ktorý je špecializovaným a mimoriadne moderným riešením na riadenie zákazníckych vzťahov. V jednom riešení tak získate nástroje a funkcie na monitorovanie príležitostí prostredníctvom funnelu, sledovanie interakcií so zákazníkom, optimalizáciu zákazníckej podpory a mnoho ďalších krokov smerujúcich k maximálnej podpore dobrých vzťahov s klientmi. V kombinácii s uvedenými prínosmi Dynamics 365 vaši zákazníci získajú istotu, že svoj tovar dostanú včas a v prípade ťažkostí sa budú mať vždy na koho obrátiť.

Výzva 5 – firma prerastajúca systém

Ak sa vašej firme darí, s najväčšou pravdepodobnosťou ju čaká rast prinášajúci viac zákazníkov a vyššie nároky na dodávateľské reťazce. Čo ak ale váš súčasný podnikový systém prestane svojou kapacitou stačiť? V takom prípade sa nevyhnete buď problémom plynúcim zo zastaralého riešenia, alebo nutnosti vynaložiť čas a peniaze na nákup nového systému. To so sebou okrem iného prináša aj potrebu zaškoliť zamestnancov na obsluhu nového systému, pozmeniť procesy či nakúpiť novú IT infraštruktúru.

Ako vám pomôže Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 je navrhnutý ako mimoriadne flexibilné riešenie, ktoré môžete kedykoľvek doplniť o nové funkcie a nástroje pomocou jedného z mnohých rozširujúcich modulov. Ľahko tak svoje existujúce riešenie pripravíte na nové nároky, zvýšite jeho kapacitu a prispôsobíte ho zmenám vo vašich službách – to všetko bez nutnosti nákupu nového riešenia či preškolenia používateľov. 

Kontaktujte nás

Dynamics 365 predstavuje univerzálneho pomocníka, ktorý vám pomôže nielen s riadením dodávateľských reťazcov. Objavte sami obrovský potenciál tohto osvedčeného riešenia pomáhajúceho firmám všetkých odborov a veľkostí. Stačí nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného formulára a naši odborníci zodpovedia všetky vaše otázky. 

Podobné
články