Menu Zavrieť

Efektívna automatizácia procesov pomocou
low-code riešení

Zrýchlite, automatizujte a centralizujte svoje obchodné rozhodovacie a schvaľovacie procesy vďaka procesným low-code aplikáciám od Seyforu.

Najväčšie prínosy riešení

Pokrytie všetkých druhov procesov

Naše implementačné tímy majú skúsenosti s rôznymi schvaľovacími workflow (faktúry, nákupy, prenájom áut atď.), personálnymi procesmi (nástup/výstup zamestnancov, odmeňovanie, služobné cesty, dovolenky atď.) aj obchodnými procesmi (služby zákazníkom, konsolidácia nákupných informácií). Máme teda skúsenosti a know-how na pokrytie potrieb akéhokoľvek procesu v spoločnostiach všetkých odvetví a veľkostí.

Naše implementačné tímy majú skúsenosti s rôznymi schvaľovacími workflow (faktúry, nákupy, prenájom áut atď.), personálnymi procesmi (nástup/výstup zamestnancov, odmeňovanie, služobné cesty, dovolenky atď.) aj obchodnými procesmi (služby zákazníkom, konsolidácia nákupných informácií). Máme teda skúsenosti a know-how na pokrytie potrieb akéhokoľvek procesu v spoločnostiach všetkých odvetví a veľkostí.

Rýchla implementácia a jednoduché ovládanie

Vďaka výhodám low-code platforiem dokážeme digitalizovať procesy rýchlo a efektívne. Low-code aplikácie majú veľmi podobné ovládanie a vyznačujú sa rýchlou implementáciou a jednoduchým zaškolením používateľov. Na vytváranie rozhraní, integrácií a logiky pracovných postupov používame existujúce nástroje, čím dosahujeme veľké úspory času a práce pri realizácii procesov.

Vďaka výhodám low-code platforiem dokážeme digitalizovať procesy rýchlo a efektívne. Low-code aplikácie majú veľmi podobné ovládanie a vyznačujú sa rýchlou implementáciou a jednoduchým zaškolením používateľov. Na vytváranie rozhraní, integrácií a logiky pracovných postupov používame existujúce nástroje, čím dosahujeme veľké úspory času a práce pri realizácii procesov.

Možnosť úprav zo strany zákazníka

Low-code platformy umožňujú nezávislé úpravy hotových riešení bez potreby udržiavať väzby na pôvodného dodávateľa. Mnohé jednoduchšie aplikácie a procesy tak môžu upravovať pracovníci IT na strane zákazníka alebo aj skúsenejší používatelia. To umožňuje našim konzultantom a zamestnancom klientskej spoločnosti sústrediť sa na zložitejšie projekty a dohliadať na pravidlá vývoja.

Low-code platformy umožňujú nezávislé úpravy hotových riešení bez potreby udržiavať väzby na pôvodného dodávateľa. Mnohé jednoduchšie aplikácie a procesy tak môžu upravovať pracovníci IT na strane zákazníka alebo aj skúsenejší používatelia. To umožňuje našim konzultantom a zamestnancom klientskej spoločnosti sústrediť sa na zložitejšie projekty a dohliadať na pravidlá vývoja.

Integrácia riešení Microsoft Power Platform

Zákazníci využívajúci platformy spoločnosti Microsoft môžu využívať výhody integrácie v rámci služieb Microsoft 365 a Microsoft Dynamics 365. Aplikácie môžu byť prepojené s rôznymi systémami a komunikovať so zdrojmi obsahu v rámci jedného prostredia. Výhodou pre používateľov je dostupnosť rovnakých údajov z rôznych aplikácií (Teams, intranet, smartfóny atď.).

Zákazníci využívajúci platformy spoločnosti Microsoft môžu využívať výhody integrácie v rámci služieb Microsoft 365 a Microsoft Dynamics 365. Aplikácie môžu byť prepojené s rôznymi systémami a komunikovať so zdrojmi obsahu v rámci jedného prostredia. Výhodou pre používateľov je dostupnosť rovnakých údajov z rôznych aplikácií (Teams, intranet, smartfóny atď.).

Ďalšie prínosy riešení

Flexibilita služieb

Flexibilita služieb

Máme niekoľko tímov zameraných na Microsoft Power Platform a ďalšie low-code systémy. Nie sme tak viazaní na jeden produkt a prispôsobujeme sa potrebám zákazníkov.

Široký tím odborníkov

Široký tím odborníkov

Naši certifikovaní odborníci majú rozsiahle skúsenosti s implementáciou rôznych procesných aplikácií a využívajú svoje znalosti na navrhnutie najvýhodnejšieho riešenia pre potreby klienta.

Úspora nákladov

Úspora nákladov

Low-code prístup znižuje náklady na implementáciu, urýchľuje celý proces a uľahčuje údržbu a prevádzku celého riešenia. Výrazne nižšie sú aj nároky na ďalší vývoj riešenia.

Bez nutnosti inštalácie

Bez nutnosti inštalácie

Vďaka použitiu Power Platform sa nemusíte starať o IT infraštruktúru (servery, databázy) a jej správu a údržbu. Aktualizácie sa nasadzujú automaticky.

Proces implementácie riešení

 1. Obchodná a technická analýza

  Prvým krokom je identifikácia obchodných potrieb klienta a nájdenie optimálneho spôsobu ich uspokojenia. Skúmajú sa aj technické možnosti klienta, od ktorých sa potom odvíja výber platformy a nástrojov. Výstupom je opis implementácie vybraného riešenia.

 2. Príprava riešení a implementácia

  Implementácia prebieha agilnou metódou, pri ktorej sa maximálne využíva možnosť low-code platforiem rozdeliť projekty na časti. Kľúčovým používateľom sa postupne dodávajú hotové bloky riešenia, čo urýchľuje proces implementácie.

 3. Testovanie a školenie

  Pomocou platformy MS Power Platform a ďalších low-code platforiem dosahujeme výrazné zrýchlenie školení administrátorov a používateľov. Školenie urýchľuje aj jednotný vzhľad, ktorý zlepšuje používateľský komfort a znižuje nároky na dokumentáciu.

 4. Podpora
  a rozvoj

  Po dokončení implementácie sme pripravení ponúknuť podporu a ďalší vývoj dodaných produktov. Garantujeme parametre zmlúv SLA, ktoré zvyčajne zahŕňajú technickú podporu a ďalší vývoj. Počítame s tým, že zákazníci budú postupne pridávať ďalšie procesy.

Výhody riešení od Seyforu

Významný partner Microsoftu

Sme jedným z najväčších partnerov spoločnosti Microsoft a máme niekoľko tímov so skúsenosťami s riešeniami založenými na Power Platform.

Špecializované tímy

Tímy sa špecializujú na konkrétnu oblasť podnikových procesov (CRM, dokumenty, prepojenia na produkty Dynamics 365 atď.) a dokážu analyzovať a spracovať celý rad bežných aj menej bežných používateľských scenárov.

Unikátne pokrytie potrieb klientov

Zákazníkom, ktorí uprednostňujú iné alternatívy, ponúkame ďalšie low-code platformy. Vďaka tomuto výberu naše portfólio pokrýva potreby stredne veľkých spoločností aj veľkých organizácií s vysokými nárokmi na riadenie procesov.

Máte záujem o ponúkané riešenie?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.