Menu Zavrieť

Odpadové hospodárstvo

Komplexné riešenia odpadového hospodárstva.

Riešenia pre spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom

Špecializujete sa na zber, skládkovanie, likvidáciu, recykláciu, spracovanie odpadu alebo kolektívne systémy, prípadne obchodujete s druhotnými surovinami? Či už pracujete v komerčnom alebo komunálnom sektore, máme pre vás riešenie.

enwis

enwis je priemyselné riešenie pre spoločnosti zaoberajúce sa nakladaním s odpadmi a recykláciou. Je nadstavbou výkonného komplexného informačného systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a tvorí jeden kompaktný celok. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vývojárov a architektov riešenia sú procesy odpadového hospodárstva pokryté veľmi komplexne. Riešenie tak umožňuje riadenie štandardných procesov aj vysoko špecializovaných procesov. V každom prípade sú procesy pokryté riešením enwis od začiatku až do konca, t. j. od váhy na príjme, cez zmluvné a obchodné záležitosti, skladovanie, sledovanie pohybu odpadu počas prepravy, spracovanie odpadu alebo materiálu až po likvidáciu materiálu na skládkach alebo jeho predaj.

enwis je priemyselné riešenie vyvinuté spoločnosťou tegos.

enwis je priemyselné riešenie pre spoločnosti zaoberajúce sa nakladaním s odpadmi a recykláciou. Je nadstavbou výkonného komplexného informačného systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a tvorí jeden kompaktný celok. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vývojárov a architektov riešenia sú procesy odpadového hospodárstva pokryté veľmi komplexne. Riešenie tak umožňuje riadenie štandardných procesov aj vysoko špecializovaných procesov. V každom prípade sú procesy pokryté riešením enwis od začiatku až do konca, t. j. od váhy na príjme, cez zmluvné a obchodné záležitosti, skladovanie, sledovanie pohybu odpadu počas prepravy, spracovanie odpadu alebo materiálu až po likvidáciu materiálu na skládkach alebo jeho predaj.

enwis je priemyselné riešenie vyvinuté spoločnosťou tegos.

Priemyselný odpad

enwis pokrýva potreby komerčných spoločností v oblasti odpadového hospodárstva. Zabezpečuje správu obchodných príležitostí, správu zákazníckych zmlúv, správu cenníkov, katalógy odpadov v súlade s legislatívou, správu zberných liniek, plánovanie trás pre konkrétne vozidlá, pre konkrétne časy a pre posádky vozidiel a napokon aj realizáciu vlastných služieb v podobe zberu odpadu.

Celý logistický a obchodný proces je plne pokrytý riešením enwis, čím sa minimalizujú ľudské chyby a celý proces sa riadi v súlade s legislatívou o odpadoch. Zároveň sa maximalizuje automatizácia.

enwis pokrýva potreby komerčných spoločností v oblasti odpadového hospodárstva. Zabezpečuje správu obchodných príležitostí, správu zákazníckych zmlúv, správu cenníkov, katalógy odpadov v súlade s legislatívou, správu zberných liniek, plánovanie trás pre konkrétne vozidlá, pre konkrétne časy a pre posádky vozidiel a napokon aj realizáciu vlastných služieb v podobe zberu odpadu.

Celý logistický a obchodný proces je plne pokrytý riešením enwis, čím sa minimalizujú ľudské chyby a celý proces sa riadi v súlade s legislatívou o odpadoch. Zároveň sa maximalizuje automatizácia.

Komunálny odpad

Procesy v mestách a obciach sa výrazne líšia od odpadového hospodárstva v súkromnom sektore. Riešenie enwis preto svojou funkcionalitou nadväzuje na základné riešenie pre komerčné spoločnosti a výrazne ho rozširuje na požiadavky v komunálnej sfére.

enwis umožňuje dva princípy poskytovania služieb. Prvým je nakladanie s odpadmi prostredníctvom zmluvnej dohody s obcou. Poskytovateľ služieb poskytuje a fakturuje mestu alebo obci svoje služby. Druhým princípom je tzv. mandátna zmluva, pri ktorej dodávateľ vykonáva službu v mene mesta alebo obce.

Procesy v mestách a obciach sa výrazne líšia od odpadového hospodárstva v súkromnom sektore. Riešenie enwis preto svojou funkcionalitou nadväzuje na základné riešenie pre komerčné spoločnosti a výrazne ho rozširuje na požiadavky v komunálnej sfére.

enwis umožňuje dva princípy poskytovania služieb. Prvým je nakladanie s odpadmi prostredníctvom zmluvnej dohody s obcou. Poskytovateľ služieb poskytuje a fakturuje mestu alebo obci svoje služby. Druhým princípom je tzv. mandátna zmluva, pri ktorej dodávateľ vykonáva službu v mene mesta alebo obce.

Máte záujem o  nezáväznú konzultáciu ?

Recyklácia

Spracovanie odpadu na ďalšie využitie je čoraz dôležitejšie. enwis umožňuje svojimi funkciami riadiť zber a spracovanie biologického odpadu a následný predaj výsledného produktu, napr. kompostu. Samozrejmosťou je zvládnutie procesu zberu plastového odpadu, triedenia, balenia a následného predaja napr. plastových fliaš.

Osobitnou oblasťou recyklácie je zber kovového odpadu, jeho triedenie, spracovanie, príprava predaja výslednej suroviny na ďalšie spracovanie. Výsledkom je surovina s garantovaným podielom jednotlivých druhov kovov, ktorá presne zodpovedá požiadavkám zákazníka. Cena takto dodanej suroviny sa určuje podľa pravidiel obchodovania na burze s priamym prepojením na enwis.  Týmto spôsobom sa spracúva napríklad priemyselný odpad z hliníka a jeho zliatiny.

Spracovanie odpadu na ďalšie využitie je čoraz dôležitejšie. enwis umožňuje svojimi funkciami riadiť zber a spracovanie biologického odpadu a následný predaj výsledného produktu, napr. kompostu. Samozrejmosťou je zvládnutie procesu zberu plastového odpadu, triedenia, balenia a následného predaja napr. plastových fliaš.

Osobitnou oblasťou recyklácie je zber kovového odpadu, jeho triedenie, spracovanie, príprava predaja výslednej suroviny na ďalšie spracovanie. Výsledkom je surovina s garantovaným podielom jednotlivých druhov kovov, ktorá presne zodpovedá požiadavkám zákazníka. Cena takto dodanej suroviny sa určuje podľa pravidiel obchodovania na burze s priamym prepojením na enwis.  Týmto spôsobom sa spracúva napríklad priemyselný odpad z hliníka a jeho zliatiny.

Správa majetku a zariadení

enwis pokrýva svojimi funkčnými charakteristikami aktíva a zariadenia, ktoré spoločnosti používajú na svoju činnosť. Evidencia zahŕňa rôzne nádoby na odpad, prepravné kontajnery, vozidlá, ich nadstavby vrátane technických registračných údajov, stroje a zariadenia, ako sú kosačky na trávu.

Systém poskytuje informácie o umiestnení napr. odpadových nádob alebo kontajnerov u zákazníkov, informácie o ich pripravenosti, zaťažení, pohybe, zozbieranom odpade a materiáloch, ako aj o ekonomickom prínose jednotlivých nádob. Je možné použiť čiarové kódy alebo RFID.

V prípade strojov, vozidiel a zariadení systém zhromažďuje a poskytuje používateľovi informácie o priebehu jednotlivých zákaziek, voľnej alebo obsadenej kapacite. Posádka zberného zariadenia má online prehľad o plnení svojich zákaziek, nasledujúcich úlohách a môže komunikovať s dispečingom na oboch stranách o zákazkách s možnosťou ich úpravy alebo zadávania nových zákaziek.

enwis pokrýva svojimi funkčnými charakteristikami aktíva a zariadenia, ktoré spoločnosti používajú na svoju činnosť. Evidencia zahŕňa rôzne nádoby na odpad, prepravné kontajnery, vozidlá, ich nadstavby vrátane technických registračných údajov, stroje a zariadenia, ako sú kosačky na trávu.

Systém poskytuje informácie o umiestnení napr. odpadových nádob alebo kontajnerov u zákazníkov, informácie o ich pripravenosti, zaťažení, pohybe, zozbieranom odpade a materiáloch, ako aj o ekonomickom prínose jednotlivých nádob. Je možné použiť čiarové kódy alebo RFID.

V prípade strojov, vozidiel a zariadení systém zhromažďuje a poskytuje používateľovi informácie o priebehu jednotlivých zákaziek, voľnej alebo obsadenej kapacite. Posádka zberného zariadenia má online prehľad o plnení svojich zákaziek, nasledujúcich úlohách a môže komunikovať s dispečingom na oboch stranách o zákazkách s možnosťou ich úpravy alebo zadávania nových zákaziek.

Slovenská legislatíva a lokalizácia

Celé riešenie pre spoločnosti nakladajúce s odpadmi zahŕňa aj legislatívne požiadavky. Pokrýva požiadavky na vedenie účtovníctva podľa slovenských a medzinárodných účtovných štandardov. Obsahuje špecifické požiadavky v oblasti DPH v súlade s legislatívou SR a EÚ. A samozrejme pokrýva aj požiadavky na evidenciu obchodných, finančných, majetkových a logistických operácií. Riešenie poskytuje slovenské a anglické jazykové prostredie.

Súčasťou riešenia je aj legislatíva a výkazníctvo pre oblasť odpadového hospodárstva:

Priebežná evidencia

Vykazovanie produkcie odpadu

SEPNO

Integrácia do webových služieb ISPOP a ISOH podľa dátového štandardu na roky 2019, 2020, 2021

Hlásenie za zariadenie

Hlásenia zákazníkov + export do formátu EVI mini

Poplatky za skládky odpadov

Intrastat

So spoločnosťou Seyfor spolupracujeme už od roku 2014 na implementácii celopodnikového informačného systému. Ten zahŕňa ekonomický informačný systém, agendu riadenia vzťahov so zákazníkmi a správy dokumentov, systém odpadového hospodárstva a manažérsky informačný systém.

Súvisiace produkty

Dynamics 365 Sales

Zrýchlite svoj predajný proces pomocou vlajkovej lode CRM od spoločnosti Microsoft, jedného z najpoužívanejších a najobľúbenejších CRM systémov na svete.

ClickDimensions

Vyťažte maximum z marketingovej automatizácie.

Dynamics 365 Business Central

Komplexné a pokročilé riešenie s rýchlou implementáciou. Pomôže so všetkým, čo väčšia spoločnosť potrebuje na uľahčenie svojej digitálnej transformácie. Využívať môžete funkcie umelej inteligencie a natívnu integráciu s rozsiahlymi nástrojmi spoločnosti Microsoft.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustný ERP systém pre spoločnosti s náročnými finančnými procesmi alebo veľmi pokročilými výrobnými a logickými procesmi. Automatizujte svoje finančné operácie, poskytujte prehľady v reálnom čase a inteligentne predpovedajte budúcnosť.

Power Apps na mieru

Vďaka modernej low-code Power Platforme dokážeme za zlomok nákladov oproti klasickému kódovaniu zvládnuť akýkoľvek projekt podľa prianí našich zákazníkov. Táto platforma dobýva svet svojou jednoduchosťou, nízkými nákladmi na vývoj a licencie a samozrejme customizáciou riešení pre firmy všetkých veľkostí.

CROMA HR

 Jednoduchý a zrozumiteľný nástroj pre personalistov, ktorý pokrýva všetky dôležité oblasti personálneho oddelenia. CROMA HR ponúka riešenie správy zmlúv zamestnancov a externistov, školení, lekárskych prehliadok, dochádzky a veľa ďalších funkcií. Aplikácia je založená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

CROMA Sales

Zvýšte prehľadnosť svojich obchodných procesov pomocou otvorenej a flexibilnej aplikácie, ktorú nasadíme v priebehu niekoľkých minút. S CRM softvérom Croma Sales CRM máte pod kontrolou správu, overovanie a vykazovanie predajných kontaktov, spoločností a ich pobočiek na jednom mieste. Aplikácia je postavená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou k Microsoft Dynamics 365 Sales.

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.