Menu Zavrieť

Projektovo orientovaná výroba

Ucelený nástroj na riadenie spoločnosti, ktorá je výrobno projektovou organizáciou.

Projektovo orientované spoločnosti sa vyznačujú podnikovými procesmi, ktoré podporujú realizáciu jedinečných zákaziek. Hoci jedinečné zákazky môžu mať spoločný základ, líšia sa od seba v mnohých ohľadoch, napríklad rozsahom prác, technickým prispôsobením a individualizáciou zákazky podľa požiadaviek zákazníka, časovým harmonogramom zákazky atď.     

 Nami ponúkané riešenie ERP ponúka komplexný nástroj na riadenie spoločnosti, ktorá je organizáciou výrobných projektov. Celé riešenie je vytvorené pomocou produktov Microsoft Dynamics 365, ktoré sú navzájom integrované do jedného celku s jednotnou databázou a poskytujú komplexný online prehľad o firemných procesoch. Vyznačuje sa značnou parametrizáciou a prispôsobením podľa charakteru projektov. Riešenie pre projektové spoločnosti má 4 hlavné časti, a to predaj a marketing, projektovú výrobu - riadenie projektov, následný servis a podporu, reporting a controlling. 

Obchod a marketing

Sekcia podpory podnikania a marketingu zahŕňa štandardné obchodné činnosti spoločnosti, ale s presahom do činností spojených s prípravou projektov. Ide najmä o veľké projekty, kde príprava obchodnej ponuky môže zahŕňať prípravné projektové práce, ako sú napríklad projektové výkresy. Obchodná a marketingová časť riešenia zahŕňa: 

 • získavanie, riadenie a sledovanie obchodných príležitostí,   
 • komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi,   
 • vytváranie, monitorovanie a vyhodnocovanie predajných kampaní,  
 • riadenie predajných tímov a ich činností, 
 • riadenie obchodných ponúk, 
 • správa obchodnej dokumentácie, ako sú marketingové materiály, vzory obchodných ponúk, obchodné zmluvy atď.    

Sekcia podpory podnikania a marketingu zahŕňa štandardné obchodné činnosti spoločnosti, ale s presahom do činností spojených s prípravou projektov. Ide najmä o veľké projekty, kde príprava obchodnej ponuky môže zahŕňať prípravné projektové práce, ako sú napríklad projektové výkresy. Obchodná a marketingová časť riešenia zahŕňa: 

 • získavanie, riadenie a sledovanie obchodných príležitostí,   
 • komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi,   
 • vytváranie, monitorovanie a vyhodnocovanie predajných kampaní,  
 • riadenie predajných tímov a ich činností, 
 • riadenie obchodných ponúk, 
 • správa obchodnej dokumentácie, ako sú marketingové materiály, vzory obchodných ponúk, obchodné zmluvy atď.    

Projektová výroba

Hoci informačný systém ponúka celý rad štandardných funkcií, ktoré sú v takýchto systémoch bežné, riešenie je primárne orientované na riadenie projektov. Projekt ako základný stavebný prvok celého riešenia poskytuje používateľovi komplexný pohľad na všetky podnikové procesy súvisiace s projektom. Procesy riadenia výroby tvoria neoddeliteľnú súčasť projektu. Spravidla ide o diskrétnu výrobu

Na začiatku všetkého je založenie projektu, ktoré zahŕňa: 

 • plán projektu, t. j. časový harmonogram, definovanie etáp a krokov projektu do požadovaného detailu, míľniky projektu, plánovanie vlastných výrobných a subdodávateľských kapacít,  
 • plán nákladov a výnosov projektu, rozpočet projektu, očakávaná fakturácia podľa priebehu projektu,  
 • vedenie evidencie projektovej dokumentácie, napr. ponúk, objednávok, zmlúv, certifikátov atď. 

Hoci informačný systém ponúka celý rad štandardných funkcií, ktoré sú v takýchto systémoch bežné, riešenie je primárne orientované na riadenie projektov. Projekt ako základný stavebný prvok celého riešenia poskytuje používateľovi komplexný pohľad na všetky podnikové procesy súvisiace s projektom. Procesy riadenia výroby tvoria neoddeliteľnú súčasť projektu. Spravidla ide o diskrétnu výrobu

Na začiatku všetkého je založenie projektu, ktoré zahŕňa: 

 • plán projektu, t. j. časový harmonogram, definovanie etáp a krokov projektu do požadovaného detailu, míľniky projektu, plánovanie vlastných výrobných a subdodávateľských kapacít,  
 • plán nákladov a výnosov projektu, rozpočet projektu, očakávaná fakturácia podľa priebehu projektu,  
 • vedenie evidencie projektovej dokumentácie, napr. ponúk, objednávok, zmlúv, certifikátov atď. 

Riadenie projektu

Riadenie projektu prebieha na základe stanoveného plánu projektu. Manažér projektu má k dispozícii online: 

 • stav realizácie jednotlivých etáp a krokov projektu,  
 • stav nákupných procesov a stav zásob pre realizáciu projektu vrátane rezervácie materiálu pre projekt,  
 • stav subdodávok/spolupráce,  
 • stav jednotlivých výrobných objednávok pre projekt,  
 • stav plnenia rozpočtu projektu, t. j. nákladov, vrátane oznámenia o blížiacom sa vyčerpaní jednotlivých rozpočtových nákladov, vrátane vystavených objednávok, stav plnenia príjmov a predpokladanej fakturácie ďalších etáp. 

K dispozícii sú nástroje na riadenie zmien projektu, t. j. na zmeny harmonogramu, rozpočtu vrátane histórie zmien, zmeny rozsahu plánu. Všetky zmeny rozpočtu môžu podliehať schvaľovaciemu procesu vrátane evidencie podpornej dokumentácie. 

Riadenie projektu prebieha na základe stanoveného plánu projektu. Manažér projektu má k dispozícii online: 

 • stav realizácie jednotlivých etáp a krokov projektu,  
 • stav nákupných procesov a stav zásob pre realizáciu projektu vrátane rezervácie materiálu pre projekt,  
 • stav subdodávok/spolupráce,  
 • stav jednotlivých výrobných objednávok pre projekt,  
 • stav plnenia rozpočtu projektu, t. j. nákladov, vrátane oznámenia o blížiacom sa vyčerpaní jednotlivých rozpočtových nákladov, vrátane vystavených objednávok, stav plnenia príjmov a predpokladanej fakturácie ďalších etáp. 

K dispozícii sú nástroje na riadenie zmien projektu, t. j. na zmeny harmonogramu, rozpočtu vrátane histórie zmien, zmeny rozsahu plánu. Všetky zmeny rozpočtu môžu podliehať schvaľovaciemu procesu vrátane evidencie podpornej dokumentácie. 

Máte záujem o  nezáväznú konzultáciu ?

Následný servis a podpora

Dodaním projektu alebo diela sa spolupráca so zákazníkom zvyčajne nekončí, ale pokračuje napr. formou servisu dodaného diela. Možno povedať, že ide o inú formu realizačného projektu s určitými odlišnosťami. Riešenie zahŕňa tieto agendy: 

 • servisné zmluvy vrátane parametrov SLA, záznamy o dodaných komponentoch a ich zárukách,  
 • vykonávanie pravidelných servisných úkonov, vykonávanie servisu na požiadanie, evidencia servisných zásahov vrátane dokumentácie,  
 • dodávky servisných služieb a spotrebného materiálu,   
 • plánovanie servisných kapacít, 
 • podpora pravidelnej fakturácie dodaných služieb.

Dodaním projektu alebo diela sa spolupráca so zákazníkom zvyčajne nekončí, ale pokračuje napr. formou servisu dodaného diela. Možno povedať, že ide o inú formu realizačného projektu s určitými odlišnosťami. Riešenie zahŕňa tieto agendy: 

 • servisné zmluvy vrátane parametrov SLA, záznamy o dodaných komponentoch a ich zárukách,  
 • vykonávanie pravidelných servisných úkonov, vykonávanie servisu na požiadanie, evidencia servisných zásahov vrátane dokumentácie,  
 • dodávky servisných služieb a spotrebného materiálu,   
 • plánovanie servisných kapacít, 
 • podpora pravidelnej fakturácie dodaných služieb.

Reporting a kontroling

Jednou z najdôležitejších úloh celého riešenia je získavanie a prezentácia informácií o podnikových procesoch. Reportovacie nástroje poskytujú vedúcim pracovníkom potrebný prehľad o podnikových procesoch v potrebných detailoch a poskytujú im informácie na analýzu aktuálneho stavu podniku a už ukončených procesov. 

Z hľadiska riešení pre projektovo orientovanú výrobu ide najmä o: 

 • reporting ukončených projektov,  
 • reporting o prebiehajúcich projektoch z hľadiska plnenia časového harmonogramu,   
 • reporting logistických výkonov projektov, úrovne zásob, očakávaných dodávok, rezervácií materiálu,  
 • reporting výrobných kapacít na projektoch,  
 • reporting o finančnej výkonnosti projektov.  

Jednou z najdôležitejších úloh celého riešenia je získavanie a prezentácia informácií o podnikových procesoch. Reportovacie nástroje poskytujú vedúcim pracovníkom potrebný prehľad o podnikových procesoch v potrebných detailoch a poskytujú im informácie na analýzu aktuálneho stavu podniku a už ukončených procesov. 

Z hľadiska riešení pre projektovo orientovanú výrobu ide najmä o: 

 • reporting ukončených projektov,  
 • reporting o prebiehajúcich projektoch z hľadiska plnenia časového harmonogramu,   
 • reporting logistických výkonov projektov, úrovne zásob, očakávaných dodávok, rezervácií materiálu,  
 • reporting výrobných kapacít na projektoch,  
 • reporting o finančnej výkonnosti projektov.  

Súvisiace produkty

Dynamics 365 Business Central

Komplexné a pokročilé riešenie s rýchlou implementáciou. Pomôže so všetkým, čo väčšia spoločnosť potrebuje na uľahčenie svojej digitálnej transformácie. Využívať môžete funkcie umelej inteligencie a natívnu integráciu s rozsiahlymi nástrojmi spoločnosti Microsoft.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustný ERP systém pre spoločnosti s náročnými finančnými procesmi alebo veľmi pokročilými výrobnými a logickými procesmi. Automatizujte svoje finančné operácie, poskytujte prehľady v reálnom čase a inteligentne predpovedajte budúcnosť.

Dynamics 365 Sales

Zrýchlite svoj predajný proces pomocou vlajkovej lode CRM od spoločnosti Microsoft, jedného z najpoužívanejších a najobľúbenejších CRM systémov na svete.

Dynamics 365 Customer Service

Rýchlejšia a efektívnejšia zákaznícka podpora vďaka automatizácii procesov a veľkej možnosti prispôsobenia na mieru.

Dynamics 365 Field Service

Zlepšite a optimalizujte prácu svojich pracovníkov v teréne vďaka systému Dynamics 365 Field Service – modernému riešeniu na správu a plánovanie servisných služieb v teréne.

Power Apps na mieru

Vďaka modernej low-code Power Platforme dokážeme za zlomok nákladov oproti klasickému kódovaniu zvládnuť akýkoľvek projekt podľa prianí našich zákazníkov. Táto platforma dobýva svet svojou jednoduchosťou, nízkými nákladmi na vývoj a licencie a samozrejme customizáciou riešení pre firmy všetkých veľkostí.

CROMA Sales

Zvýšte prehľadnosť svojich obchodných procesov pomocou otvorenej a flexibilnej aplikácie, ktorú nasadíme v priebehu niekoľkých minút. S CRM softvérom Croma Sales CRM máte pod kontrolou správu, overovanie a vykazovanie predajných kontaktov, spoločností a ich pobočiek na jednom mieste. Aplikácia je postavená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou k Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

 Jednoduchý a zrozumiteľný nástroj pre personalistov, ktorý pokrýva všetky dôležité oblasti personálneho oddelenia. CROMA HR ponúka riešenie správy zmlúv zamestnancov a externistov, školení, lekárskych prehliadok, dochádzky a veľa ďalších funkcií. Aplikácia je založená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.