Menu Zavřít

Projektově orientovaná výroba

Ucelený nástroj k řízení společnosti, která je výrobně projektovou organizací.

Pro projektově orientované společnosti jsou typické firemní procesy, které podporují dodávky jedinečných zakázek. Byť mohou mít jedinečné zakázky společný základ, liší se od sebe v mnoha skutečnostech jako je rozsah díla, technické přizpůsobení a individualizace zakázky dle požadavku zákazníka, časový harmonogram zakázky apod.  

Námi nabízené ERP řešení nabízí ucelený nástroj k řízení společnosti, která je výrobně projektovou organizací. Celé řešení je vytvořeno pomocí produktů Dynamics 365 společnosti Microsoft, které jsou navzájem integrovány do jednoho celku s jednotnou datovou základnou a poskytují ucelený on-line pohled na firemní procesy. Je charakterizováno značnou parametrizací a customizací dle povahy projektů. Řešení pro projektové společnosti má 4 hlavní části, obchod a marketing, projektovou výrobu – řízení projektů, následný servis a podpora, reporting a kontroling.

Obchod a marketing

Část pro podporu obchodní činnosti a marketing pokrývá standardní obchodní činnost společnost ovšem s překryvem činností pro přípravu projektu. Zde jde především u rozsáhlých projektů o přípravu obchodní nabídky, kdy mohou probíhat přípravné projektové práce jako je např.  výkresová projektová dokumentace. Obchodní a marketingová část řešení zahrnuje:

 • získávání, řízení a sledování obchodních příležitostí,
 • komunikaci s potenciálními zákazníky,
 • tvorbu obchodních kampaní, jejich sledování a vyhodnocování,
 • řízení obchodních týmů a jejich aktivit
 • správu obchodních nabídek
 • správu obchodní dokumentace jako jsou marketingové materiály, vzory obchodních nabídek, obchodních smluv apod.

Část pro podporu obchodní činnosti a marketing pokrývá standardní obchodní činnost společnost ovšem s překryvem činností pro přípravu projektu. Zde jde především u rozsáhlých projektů o přípravu obchodní nabídky, kdy mohou probíhat přípravné projektové práce jako je např.  výkresová projektová dokumentace. Obchodní a marketingová část řešení zahrnuje:

 • získávání, řízení a sledování obchodních příležitostí,
 • komunikaci s potenciálními zákazníky,
 • tvorbu obchodních kampaní, jejich sledování a vyhodnocování,
 • řízení obchodních týmů a jejich aktivit
 • správu obchodních nabídek
 • správu obchodní dokumentace jako jsou marketingové materiály, vzory obchodních nabídek, obchodních smluv apod.

Projektová výroba

Ačkoli informační systém nabízí v plném rozsahu standardní funkčnosti u takových systémů obvyklých, je řešení především orientováno na řízení projektů. Projekt jako základní stavební kámen celého řešení poskytuje uživateli komplexní pohled na všechny firemní procesy provázané s projektem. Procesy řízení výroby tvoří nedílnou část projektu. Zpravidla jde o diskrétní výrobu.

Počátkem všeho je založení projektu, které obsahuje:

 • plán projektu, tedy časový harmonogram, definici etap a kroků projektu do požadovaného detailu, milníky projektu, plánování vlastních výrobních i subdodavatelských kapacit,
 • plán nákladů a výnosů projektu, rozpočet projektu, očekávané fakturace dle průběhu projektu,
 • evidenci dokumentace projektu, např nabídky, objednávky, smlouvy, certifikáty apod.

Ačkoli informační systém nabízí v plném rozsahu standardní funkčnosti u takových systémů obvyklých, je řešení především orientováno na řízení projektů. Projekt jako základní stavební kámen celého řešení poskytuje uživateli komplexní pohled na všechny firemní procesy provázané s projektem. Procesy řízení výroby tvoří nedílnou část projektu. Zpravidla jde o diskrétní výrobu.

Počátkem všeho je založení projektu, které obsahuje:

 • plán projektu, tedy časový harmonogram, definici etap a kroků projektu do požadovaného detailu, milníky projektu, plánování vlastních výrobních i subdodavatelských kapacit,
 • plán nákladů a výnosů projektu, rozpočet projektu, očekávané fakturace dle průběhu projektu,
 • evidenci dokumentace projektu, např nabídky, objednávky, smlouvy, certifikáty apod.

Řízení projektu

Řízení projektu probíhá na základě vytvořeného plánu projektu. Manager projektu má dispozici on-line:

 • stav plnění jednotlivých etap a kroků projektu,
 • stav nákupních procesů a stavu skladových zásob pro realizaci projektu včetně rezervací materiálu na projekt,
 • stav subdodávek/kooperací,
 • stav jednotlivých výrobních zakázek na projektu,
 • stav plnění rozpočtu projektu, tedy nákladů včetně upozornění na blížící se vyčerpání jednotlivých nákladů rozpočtu včetně vystavených objednávek, stav plnění výnosů a očekávané fakturace následných etap.

K dispozici jsou nástroje pro změnová řízení projektu, tedy pro změny časového plánu, rozpočtu včetně evidence historie změn, změn plánu rozsahu plnění. Všechny změny rozpočtu mohou podléhat schvalovacímu řízení včetně evidence doprovodné dokumentace.  

Řízení projektu probíhá na základě vytvořeného plánu projektu. Manager projektu má dispozici on-line:

 • stav plnění jednotlivých etap a kroků projektu,
 • stav nákupních procesů a stavu skladových zásob pro realizaci projektu včetně rezervací materiálu na projekt,
 • stav subdodávek/kooperací,
 • stav jednotlivých výrobních zakázek na projektu,
 • stav plnění rozpočtu projektu, tedy nákladů včetně upozornění na blížící se vyčerpání jednotlivých nákladů rozpočtu včetně vystavených objednávek, stav plnění výnosů a očekávané fakturace následných etap.

K dispozici jsou nástroje pro změnová řízení projektu, tedy pro změny časového plánu, rozpočtu včetně evidence historie změn, změn plánu rozsahu plnění. Všechny změny rozpočtu mohou podléhat schvalovacímu řízení včetně evidence doprovodné dokumentace.  

Máte zájem o nezávaznou konzultaci ?

Následný servis a podpora

Dodávkou projektu nebo tedy díla zpravidla spolupráce se zákazníkem nekončí ale pokračuje ve formě např servisu dodaného díla. Lze říci, že jde o jinou formu realizačního projektu s jistými odlišnostmi. Řešení pokrývá následující agendy:

 • servisní smlouvy včetně SLA parametrů, evidenci dodaných komponent díla a jejich záruk,
 • provádění pravidelných servisních úkonů, provádění servisu na vyžádání, evidence servisních zásahů včetně dokumentace,
 • dodávky servisního a spotřebního materiálu,
 • plánování servisní kapacity,
 • podpora periodické fakturace dodaných služeb.

Dodávkou projektu nebo tedy díla zpravidla spolupráce se zákazníkem nekončí ale pokračuje ve formě např servisu dodaného díla. Lze říci, že jde o jinou formu realizačního projektu s jistými odlišnostmi. Řešení pokrývá následující agendy:

 • servisní smlouvy včetně SLA parametrů, evidenci dodaných komponent díla a jejich záruk,
 • provádění pravidelných servisních úkonů, provádění servisu na vyžádání, evidence servisních zásahů včetně dokumentace,
 • dodávky servisního a spotřebního materiálu,
 • plánování servisní kapacity,
 • podpora periodické fakturace dodaných služeb.

Reporting a kontroling

Jedním z nejdůležitějších úkolů celého řešení je získávání a prezentace informací o podnikových procesech. Reportingové nástroje podávají vedoucím pracovníkům potřebné pohledy na podnikové procesy do potřebného detailu a poskytují jim informace k analýzám aktuálního stavu společnosti i již dokončených procesů.

Z hlediska řešení pro projektově orientovanou výrobu jde především o:

 • reporting ukončených projektů,
 • reporting o probíhajících projektech z pohledu plnění časového plánu,
 • reporting logistického plnění projektu, stavy zásob, očekávaných dodávek, rezervací materiálu,
 • reporting výrobních kapacit na projektech,
 • reporting o finančním plnění projektu.

Jedním z nejdůležitějších úkolů celého řešení je získávání a prezentace informací o podnikových procesech. Reportingové nástroje podávají vedoucím pracovníkům potřebné pohledy na podnikové procesy do potřebného detailu a poskytují jim informace k analýzám aktuálního stavu společnosti i již dokončených procesů.

Z hlediska řešení pro projektově orientovanou výrobu jde především o:

 • reporting ukončených projektů,
 • reporting o probíhajících projektech z pohledu plnění časového plánu,
 • reporting logistického plnění projektu, stavy zásob, očekávaných dodávek, rezervací materiálu,
 • reporting výrobních kapacit na projektech,
 • reporting o finančním plnění projektu.

Související produkty

Dynamics 365 Business Central

Komplexní a pokrokové řešení s rychlou implementací. Pomůže se vším, co větší firma standardně potřebuje a co jí usnadní digitální transformaci. Těžit můžete z funkcí umělé inteligence a z nativní integrace s rozsáhlými nástroji Microsoftu.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustní ERP pro firmy s náročnými finančními procesy nebo velmi pokročilými výrobními a logistickými  procesy. Automatizujte vaše finanční operace, poskytujte přehledy v reálném čase a inteligentně predikujte budoucnost.

Dynamics 365 Sales

Urychlete váš prodejní proces pomocí vlajkového CRM z dílny Microsoftu, který patří mezi celosvětově nejrozšířenější a nejoblíbenější CRM systémy.

Dynamics 365 Customer Service

Rychlejší a efektivnější zákaznická podpora díky automatizaci procesů a velké možnosti přizpůsobení na míru.

Dynamics 365 Field Service

Zlepšete a optimalizujte práci svých pracovníků v terénu díky systému Dynamics 365 Field Service – modernímu řešení pro správu a plánování servisních služeb v terénu.

Power Apps na míru

Díky moderní low-code Power platformě dokážeme za zlomek nákladů oproti klasickému kódování zvládnout jakýkoliv projekt podle přání našich zákazníků. Tato platforma dobývá svět svojí jednoduchostí, nízkými náklady na vývoj a licence a samozřejmě customizací řešení pro firmy všech velikostí.

CROMA Sales

Zpřehledněte své obchodní procesy s otevřenou a flexibilní aplikací, kterou vám nasadíme během pár minut. S CRM softwarem Croma Sales ovládnete správu, ověřování i reporting obchodních kontaktů, firem a jejich poboček na jednom místě. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

Jednoduchý a srozumitelný nástroj pro personalisty, který pokrývá všechny důležité oblasti personálního oddělení. CROMA HR nabízí řešení správy smluv zaměstnanců a externistů, školení, lékařské prohlídky, docházku a spoustu dalších funkcí. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.