Menu Zavřít

Obchod a logistika

Řešení pro digitalizaci moderních obchodních a logistických společností.

Řešení pro pokrytí potřeb obchodních a logistických společností je založeno na synergii ekosystému Dynamics 365 společnosti Microsoft. Jejím cílem je maximální podpora obchodních a logistických procesů, jejich vysoká efektivnost a produktivita práce. Současně podporuje snahu o flexibilitu procesů a navyšování jejich automatizace. Vše v prostředí lokálních nebo mezinárodních společností s významnou podporou nástrojů pro řízení. Řešení podporuje především tři hlavní oblasti:

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky

Obchodní procesy

Obchodní procesy

Logistické procesy

Logistické procesy

Customer Relationship Management

CRM část pokrývá marketingové aktivity, předprodejní činnosti, poprodejní a servisní aktivity.  Podle rozsahu potřeb zákazníka se úloha CRM řeší v modulech, obsažených v ERP systému nebo v samostatných Dynamics 365 aplikacích se silnou vzájemnou integrací. Lze tak pomocí standardních aplikací vytvořit vysoce výkonný a automatizovaný systém „na míru“. 

Základem řešení je produkt Dynamics 365 Sales doplňovaný o:

CRM část pokrývá marketingové aktivity, předprodejní činnosti, poprodejní a servisní aktivity.  Podle rozsahu potřeb zákazníka se úloha CRM řeší v modulech, obsažených v ERP systému nebo v samostatných Dynamics 365 aplikacích se silnou vzájemnou integrací. Lze tak pomocí standardních aplikací vytvořit vysoce výkonný a automatizovaný systém „na míru“. 

Základem řešení je produkt Dynamics 365 Sales doplňovaný o:

Obchodní procesy

Pro pokrytí potřeb obchodních procesů slouží standardní ERP Dynamics 365 systémy. Oblasti systémů pro nákup, prodej, správu cen jsou velmi dobře pokryty standardními funkčnostmi. Naše řešení oblast obchodu ale mohou rozšiřovat následující funkce:

  • Správa kmenových dat. Aplikace umožňuje správu kmenových dat o zákaznících, dodavatelích, zboží i nabízených službách, jestliže je v systému vedeno více společností (právnických osob). Systém využívá jednotná kmenová data, tím je zamezeno duplicitě dat, jejich chybovosti a neaktuálnosti. Zároveň jde o silný nástroj pro reporting napříč společnostmi, kdy se čerpají data ze správně definovaných zdrojů.
  • Vytěžování dokumentů a automatizace jejich příjmu do evidence. Aplikace společnosti Continia se používá pro vytěžování dat z došlých faktur či došlých objednávek. Pdf dokumenty, faxy nebo také elektronické dokumenty jsou zpracovávány do systému a výrazně ulehčují jejich manuální pořizování. Součástí řešení je i „naučení“ systému pořizování dokumentů od konkrétního zákazníka pro následující dokumenty a tím dosažení efektivnějšího zpracování.
  • Worklow. Aplikace pomáhá pokrýt potřebu schvalování dokumentů uživateli systému v potřebných procesech nákupu i prodeje. Široká funkčnost a variabilita je k dispozici on-line. Uživatelé mohou schvalovat doklady i mimo samotný systém.

Pro pokrytí potřeb obchodních procesů slouží standardní ERP Dynamics 365 systémy. Oblasti systémů pro nákup, prodej, správu cen jsou velmi dobře pokryty standardními funkčnostmi. Naše řešení oblast obchodu ale mohou rozšiřovat následující funkce:

  • Správa kmenových dat. Aplikace umožňuje správu kmenových dat o zákaznících, dodavatelích, zboží i nabízených službách, jestliže je v systému vedeno více společností (právnických osob). Systém využívá jednotná kmenová data, tím je zamezeno duplicitě dat, jejich chybovosti a neaktuálnosti. Zároveň jde o silný nástroj pro reporting napříč společnostmi, kdy se čerpají data ze správně definovaných zdrojů.
  • Vytěžování dokumentů a automatizace jejich příjmu do evidence. Aplikace společnosti Continia se používá pro vytěžování dat z došlých faktur či došlých objednávek. Pdf dokumenty, faxy nebo také elektronické dokumenty jsou zpracovávány do systému a výrazně ulehčují jejich manuální pořizování. Součástí řešení je i „naučení“ systému pořizování dokumentů od konkrétního zákazníka pro následující dokumenty a tím dosažení efektivnějšího zpracování.
  • Worklow. Aplikace pomáhá pokrýt potřebu schvalování dokumentů uživateli systému v potřebných procesech nákupu i prodeje. Široká funkčnost a variabilita je k dispozici on-line. Uživatelé mohou schvalovat doklady i mimo samotný systém.

Logistické procesy

Opět pro logistiku stejně jako pro obchodní procesy systém poskytuje širokou škálu standardních funkcí. Komfortním způsobem řeší správu skladových zásob, různé varianty zboží, počty kusů v jednotlivých baleních či dávkách, přepočty skladových jednotek, náhrady zboží jiným od stejného dodavatele či od jiných dodavatelů. Řeší optimalizaci výše skladových zásob v závislosti na jejich minulých prodejích, očekávaných prodejích a minimálních požadovaných množstvích a navrhuje a optimalizuje objednávky dodavatelům na základě dodacích lhůt, minimálních dodacích množství apod. Samozřejmostí je využívání sériových čísel, šarží zboží, sledování doby expirace. Systém umožňuje detailní tracking zboží od dodavatele přes pohyby zboží uvnitř společnosti až po dodávku odběrateli.

Opět pro logistiku stejně jako pro obchodní procesy systém poskytuje širokou škálu standardních funkcí. Komfortním způsobem řeší správu skladových zásob, různé varianty zboží, počty kusů v jednotlivých baleních či dávkách, přepočty skladových jednotek, náhrady zboží jiným od stejného dodavatele či od jiných dodavatelů. Řeší optimalizaci výše skladových zásob v závislosti na jejich minulých prodejích, očekávaných prodejích a minimálních požadovaných množstvích a navrhuje a optimalizuje objednávky dodavatelům na základě dodacích lhůt, minimálních dodacích množství apod. Samozřejmostí je využívání sériových čísel, šarží zboží, sledování doby expirace. Systém umožňuje detailní tracking zboží od dodavatele přes pohyby zboží uvnitř společnosti až po dodávku odběrateli.

Máte zájem o  nezávaznou konzultaci ?

Čárové kódy

Dynamics 365 podporuje základní využití čárových kódů ve své standardní funkčnosti. Naše řešení možnosti jejich využití podstatně rozšiřuje. Zákazníci pomocí čteček čárového kódu velmi efektivně pracují při příjmu a výdeji zboží, přeskladnění, naskladňovacích a vyskladňovacích operacích v řízeném skladu, inventurách. Řešení podporuje tisky vlastních čárových kódů na speciálních tiskárnách. Samozřejmostí je on-line provoz.

Bezdrátové čtečky tak mohou bát k dispozici skladovým operátorům v na manipulačních prostředcích (vozících), ve formě osobních přenosných mobilních terminálů s možným hlasovým ovládáním. 

Dynamics 365 podporuje základní využití čárových kódů ve své standardní funkčnosti. Naše řešení možnosti jejich využití podstatně rozšiřuje. Zákazníci pomocí čteček čárového kódu velmi efektivně pracují při příjmu a výdeji zboží, přeskladnění, naskladňovacích a vyskladňovacích operacích v řízeném skladu, inventurách. Řešení podporuje tisky vlastních čárových kódů na speciálních tiskárnách. Samozřejmostí je on-line provoz.

Bezdrátové čtečky tak mohou bát k dispozici skladovým operátorům v na manipulačních prostředcích (vozících), ve formě osobních přenosných mobilních terminálů s možným hlasovým ovládáním. 

Řízený sklad

Dynamics 365 poskytuje mnoho základních funkcí pro řízený sklad. Tyto funkce jsou dále rozšiřovány o další funkce, potřebné pro provozu řízeného skladu. K dispozici je tedy matematický model skladu, který jedinečně definuje skladová místa, adresy naskladnění. Informace o skladových místech je rozšířena o fyzikální vlastnosti místa (rozměry, nosnost) případně o další informace (skladování jen určitých druhů zboží, zákaz naskladnění, dočasná nedostupnost a pod). Pomocí informací o skladových místech a jejich využitelnosti jsou pak navrhovány optimalizované pohyby obsluhy k maximální efektivnosti provozu řízeného skladu stejně tak maximalizace využitelnosti skladovacích míst.

Dynamics 365 poskytuje mnoho základních funkcí pro řízený sklad. Tyto funkce jsou dále rozšiřovány o další funkce, potřebné pro provozu řízeného skladu. K dispozici je tedy matematický model skladu, který jedinečně definuje skladová místa, adresy naskladnění. Informace o skladových místech je rozšířena o fyzikální vlastnosti místa (rozměry, nosnost) případně o další informace (skladování jen určitých druhů zboží, zákaz naskladnění, dočasná nedostupnost a pod). Pomocí informací o skladových místech a jejich využitelnosti jsou pak navrhovány optimalizované pohyby obsluhy k maximální efektivnosti provozu řízeného skladu stejně tak maximalizace využitelnosti skladovacích míst.

Související produkty

Dynamics 365 Sales

Urychlete váš prodejní proces pomocí vlajkového CRM z dílny Microsoftu, který patří mezi celosvětově nejrozšířenější a nejoblíbenější CRM systémy.

ClickDimensions

Vytěžte maximum z marketingové automatizace.

Dynamics 365 Business Central

Komplexní a pokrokové řešení s rychlou implementací. Pomůže se vším, co větší firma standardně potřebuje a co jí usnadní digitální transformaci. Těžit můžete z funkcí umělé inteligence a z nativní integrace s rozsáhlými nástroji Microsoftu.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustní ERP pro firmy s náročnými finančními procesy nebo velmi pokročilými výrobními a logistickými  procesy. Automatizujte vaše finanční operace, poskytujte přehledy v reálném čase a inteligentně predikujte budoucnost.

Power Apps na míru

Díky moderní low-code Power platformě dokážeme za zlomek nákladů oproti klasickému kódování zvládnout jakýkoliv projekt podle přání našich zákazníků. Tato platforma dobývá svět svojí jednoduchostí, nízkými náklady na vývoj a licence a samozřejmě customizací řešení pro firmy všech velikostí.

CROMA Sales

Zpřehledněte své obchodní procesy s otevřenou a flexibilní aplikací, kterou vám nasadíme během pár minut. S CRM softwarem Croma Sales ovládnete správu, ověřování i reporting obchodních kontaktů, firem a jejich poboček na jednom místě. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

Jednoduchý a srozumitelný nástroj pro personalisty, který pokrývá všechny důležité oblasti personálního oddělení. CROMA HR nabízí řešení správy smluv zaměstnanců a externistů, školení, lékařské prohlídky, docházku a spoustu dalších funkcí. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.