Menu Zavřít

Nemocnice a zdravotnictví

Komplexní řešení ekonomického informačního systému pro potřeby nemocnic a zdravotnických zařízení.

Řešení pro moderní, a hlavně ekonomicky efektivní řízení nemocnic

Nemocnice a zdravotnická zařízení mají různé formy činnosti - příspěvkové organizace zřízené státem, neziskové organizace či podnikatelské subjekty. Jedno mají společné-potřebují efektivně řídit své finance a kontrolovat je až na úroveň oddělení. Slovíčko „digitalizace“ a s ním spojená efektivita práce jsou u nich stále významným cílem, měnícím vnímání účetnictví na zcela jinou úroveň řízení ekonomiky se snahou o maximální digitalizaci a automatizaci. Nasazením specifických funkčností dokážou dané cíle dosáhnout.

Proč je Dynamics 365 vhodný pro nemocnice?

Globální ověřené řešení

Globální ověřené řešení

Nemocnice a zdravotnická zařízení se mohou spolehnout na světové ERP řešení s plnou lokalizací pro slovenský a český trh.

Mobilní přístup

Mobilní přístup

Se systémem pracujete pohodlně přes webový prohlížeč, přes aplikaci v mobilu či tabletu. Manažeři nemocnic tak nejsou vázáni na práci z kanceláře a administrativním pracovníkům se otevírá možnost pracovat z domova.

Systém pro budoucnost

Systém pro budoucnost

Velké, jednorázové upgrady systému představují pro nemocnici časovou i personální zátěž, které se s řešením Dynamics 365 dokážou zbavit. Systém je neustále rozšiřován o nejnovější technologie a disponuje vlastním vývojovým prostředím.

Systém vám pomůže vyřešit

Health Care Controlling

Specifikem nemocnic je složitá struktura oddělení, nákladů spojených s provozem budov a přístrojového vybavení. HealthCare Controlling podle předem specifikovaných parametrů rozpočítává náklady a výnosy na jednotlivá oddělení, typy výkonů apod. Uživatelé si sami definují statické či dynamické alokační klíče, díky nimž mají nemocnice přehled o různých kategoriích nákladů a výnosů nad rámec a nezávisle na standardním účtování v systému.

Výkaznictví a reporty

Výkaznictví nemocnic vůči státu je velmi potřebnou součástí ekonomického informačního systému. Ať už jde o akciovou společnost, příspěvkovou nebo neziskovou organizaci, management se může spolehnout na přesné reporty a snadnou tvorbu výkazů pro ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a ostatní instituce.

Schvalování a kontrola

Ve smyslu platných zákonů umožňuje systém Dynamics 365 efektivní schvalování nákupních, prodejních, skladových, bankovních, DPH a interních dokladů a záznamů vícestupňovým automatizovaným procesem. Schvalování se týká dokladů před i po zaúčtování a nemocnice díky němu dokáží pro potřeby kontroly vždy prokázat, kdo, co, kdy a s jakými poznámkami schválil nebo zamítl.

Integrace, importy a exporty

Díky bohatým integračním možnostem dokážete zprostředkovat rychlou výměnu dat mezi různými nemocničními systémy. Může jít například o propojení se skladovým systémem pro léky a speciální zdravotnické materiály, propojení řešení Dynamics 365 se systémy používanými ve veřejných lékárnách provozovaných nemocnicí nebo o exporty do Centrálního registru pohledávek státu.

Správa majetku

Řízení dlouhodobého a krátkodobého majetku je v nemocnicích velmi široká problematika. Systém Dynamics 365 Business Central usnadňuje správu investičního majetku, zdravotechniky, drobného majetku, jakož i zvláštních ochranných pracovních pomůcek. S pomocí specifického řešení zjednodušuje i inventarizaci obvykle velkého množství majetku.

Zadávání

Přísná pravidla obstarávání se snadněji dodržují a prokazují se systémem Dynamics 365, protože pracuje s funkcionalitou likvidačního listu, umožňuje rychlé, přehledné a adresné schvalování podle přesně definovaných pravidel. Kromě toho systém eviduje a sleduje například kódy CPV (Společný slovník pro zadávání zakázek) a umožňuje podle nich reportovat.

Vytěžování dokumentů

Náročnost administrativy a záplavu papírů v nemocnicích významně snižuje automatické vytěžování elektronických dokumentů. Pro rychlé zpracování dodavatelských faktur využíváme ověřené řešení Continia Document Capture, které kontroluje správnost údajů na fakturách a vytváří nákupní fakturu v systému Dynamics 365 Business Central.

Žádankový systém

Žádankový systém je webová aplikace propojená s Microsoft 365 a Dynamics 365. Zaměstnanci díky ní dokáží přehledně žádat, schvalovat a vyřizovat různé typy požadavků mimo žádanky na léky a zdravotnický materiál, které jsou obvykle řešeny v nemocničním IS. Systém pracuje se zbožovými žádankami, žádankami na poskytnutí služby, žádankami na zdravotechniku, údržbu a dopravu i s možností kontroly rozpočtů jednotlivých oddělení, které žádanky zadávají.

Business Central pro nemocnice v číslech

10+

nemocnic na Slovensku

50+

specializovaných reportů

750+

jedinečných uživatelů

Systém Business Central nám výrazně usnadňuje práci.

Není to jen o jednodušším výkaznictví nebo možnosti formátovaných exportů, ale o celkově komfortnější práci. Elektronické žádanky eliminovaly únavnou ruční editaci požadavků na nákup zboží a služeb. Dostali do rukou nástroje, které nám pomáhají řídit naši nemocnici efektivněji.

Související produkty

Dynamics 365 Business Central

Komplexní a pokrokové řešení s rychlou implementací. Pomůže se vším, co větší firma standardně potřebuje a co jí usnadní digitální transformaci. Těžit můžete z funkcí umělé inteligence a z nativní integrace s rozsáhlými nástroji Microsoftu.

Power Apps na míru

Díky moderní low-code Power platformě dokážeme za zlomek nákladů oproti klasickému kódování zvládnout jakýkoliv projekt podle přání našich zákazníků. Tato platforma dobývá svět svojí jednoduchostí, nízkými náklady na vývoj a licence a samozřejmě customizací řešení pro firmy všech velikostí.

CROMA Sales

Zpřehledněte své obchodní procesy s otevřenou a flexibilní aplikací, kterou vám nasadíme během pár minut. S CRM softwarem Croma Sales ovládnete správu, ověřování i reporting obchodních kontaktů, firem a jejich poboček na jednom místě. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

Jednoduchý a srozumitelný nástroj pro personalisty, který pokrývá všechny důležité oblasti personálního oddělení. CROMA HR nabízí řešení správy smluv zaměstnanců a externistů, školení, lékařské prohlídky, docházku a spoustu dalších funkcí. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.