Menu Zavřít

Odpadové hospodářství

Komplexní řešení pro nakládání s odpady.

Řešení pro společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím

Specializujete se na svozy, skládkování, likvidaci, recyklaci, zpracování odpadu či na kolektivní systémy nebo obchod s druhotnými surovinami? Ať už pracujete v komerční nebo komunální sféře, máme pro vás řešení.

enwis

enwis je oborové řešení pro společnosti zabývající se nakládáním s odpady a recyklací. Je to nadstavba výkonného komplexního informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a tvoří jeden kompaktní celek. Díky dlouholetým zkušenostem vývojářů a architektů řešení jsou procesy nakládání s odpady velmi komplexně pokryty. Řešení tak umožňuje řízení jak standardních procesů, tak i procesů úzce specializovaných. V každém případě jsou procesy řešením enwis pokryty od začátku do konce, tedy od váhy na příjmu přes smluvní a obchodní záležitosti, přes skladování, sledování pohybu odpadu při přepravě, zpracování odpadu či materiálu až po uložení materiálu na skládkách nebo po jeho prodej.

enwis je oborové řešení vyvíjené společností tegos.

enwis je oborové řešení pro společnosti zabývající se nakládáním s odpady a recyklací. Je to nadstavba výkonného komplexního informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a tvoří jeden kompaktní celek. Díky dlouholetým zkušenostem vývojářů a architektů řešení jsou procesy nakládání s odpady velmi komplexně pokryty. Řešení tak umožňuje řízení jak standardních procesů, tak i procesů úzce specializovaných. V každém případě jsou procesy řešením enwis pokryty od začátku do konce, tedy od váhy na příjmu přes smluvní a obchodní záležitosti, přes skladování, sledování pohybu odpadu při přepravě, zpracování odpadu či materiálu až po uložení materiálu na skládkách nebo po jeho prodej.

enwis je oborové řešení vyvíjené společností tegos.

Průmyslové odpady

enwis pokrývá potřeby nakládání s odpady pro komerční společnosti. Poskytuje správu obchodních příležitostí, správu smluv zákazníků, správu ceníků, katalogy odpadů v souladu s legislativou, správu svozových linek, plánování tras pro konkrétní vozidla, pro konkrétní čas a pro posádku vozidla a konečně provedení vlastních služeb ve formě svozu odpadu.

Celý logistický a obchodní proces je plně pokrytý řešením enwis s minimalizací chybovosti vlivem lidského faktoru a řízením celého procesu v souladu s odpadovou legislativou. Zároveň je maximalizována automatizace.

enwis pokrývá potřeby nakládání s odpady pro komerční společnosti. Poskytuje správu obchodních příležitostí, správu smluv zákazníků, správu ceníků, katalogy odpadů v souladu s legislativou, správu svozových linek, plánování tras pro konkrétní vozidla, pro konkrétní čas a pro posádku vozidla a konečně provedení vlastních služeb ve formě svozu odpadu.

Celý logistický a obchodní proces je plně pokrytý řešením enwis s minimalizací chybovosti vlivem lidského faktoru a řízením celého procesu v souladu s odpadovou legislativou. Zároveň je maximalizována automatizace.

Komunální odpady

Procesy ve městech a obcích jsou znatelně odlišné od nakládání s odpady v privátní sféře. Řešení enwis proto navazuje ve své funkcionalitě na základní řešení pro komerční společnosti a výrazně ho rozšiřuje právě o požadavky v komunální sféře.

enwis umožňuje dva principy poskytování služeb. Prvním je nakládání s odpady formou smluvního kontraktu s městem a obcí. Dodavatel služeb poskytuje a fakturuje své služby městu nebo obci. Druhým principem je tzv. mandátní smlouva, kdy dodavatel vykonává službu jménem města nebo obce.

Procesy ve městech a obcích jsou znatelně odlišné od nakládání s odpady v privátní sféře. Řešení enwis proto navazuje ve své funkcionalitě na základní řešení pro komerční společnosti a výrazně ho rozšiřuje právě o požadavky v komunální sféře.

enwis umožňuje dva principy poskytování služeb. Prvním je nakládání s odpady formou smluvního kontraktu s městem a obcí. Dodavatel služeb poskytuje a fakturuje své služby městu nebo obci. Druhým principem je tzv. mandátní smlouva, kdy dodavatel vykonává službu jménem města nebo obce.

Máte zájem o  nezávaznou konzultaci ?

Recyklace

Stále většího významu nabývá zpracování odpadu pro další využití. enwis umožňuje svou funkcionalitou řídit procesy sběru a zpracování bioodpadů a následný prodej výsledného produktu, např kompostu. Samozřejmostí se obsluha procesu sběru plastových odpadů, třídění, balení a následný prodej např. plastových lahví.

Speciální oblastí recyklace je sběr kovového odpadu, jeho třídění, zpracování, příprava prodeje takto vzniklé suroviny pro další zpracování. Výsledkem je surovina se zaručeným podílem jednotlivých druhů kovů, která odpovídá přesně požadavků, zákazníka. Cenotvorba takto dodávané suroviny je určována pravidly obchodu na burze s přímou vazbou do enwisu.  Takto je například zpracováván průmyslový odpad hliníku a jeho slitin.

Stále většího významu nabývá zpracování odpadu pro další využití. enwis umožňuje svou funkcionalitou řídit procesy sběru a zpracování bioodpadů a následný prodej výsledného produktu, např kompostu. Samozřejmostí se obsluha procesu sběru plastových odpadů, třídění, balení a následný prodej např. plastových lahví.

Speciální oblastí recyklace je sběr kovového odpadu, jeho třídění, zpracování, příprava prodeje takto vzniklé suroviny pro další zpracování. Výsledkem je surovina se zaručeným podílem jednotlivých druhů kovů, která odpovídá přesně požadavků, zákazníka. Cenotvorba takto dodávané suroviny je určována pravidly obchodu na burze s přímou vazbou do enwisu.  Takto je například zpracováván průmyslový odpad hliníku a jeho slitin.

Správa majetku a zařízení

enwis pokrývá svými funkčními vlastnostmi majetek a zařízení, které společnosti používají pro svou činnost. V evidenci jsou tak nejrůznější nádoby na odpady, kontejnery pro svozy, vozidla, jejich nástavby včetně technických evidenčních údajů, stroje a zařízení, např sekačky trávy.

Systém poskytuje informace o umístění např nádob na odpady nebo kontejnerů u zákazníků, informace o jejich připravenosti, vytížení, pohybu, shromažďovaných odpadech a materiálech, dále o ekonomických přínosech jednotlivých nádob. Možné je využití čárových kódu či RFID.

U strojů, dopravních prostředků a zařízení systém shromažďuje a poskytuje uživateli informace o průběhu plnění jednotlivých zakázek, volné či obsazené kapacitě. Posádka svozové techniky má on-line přehled o plnění svých zakázky, následujících úkolech a může oboustranně komunikovat s dispečinkem o zakázkách s možností jejich modifikace nebo zadání zakázek nových.

enwis pokrývá svými funkčními vlastnostmi majetek a zařízení, které společnosti používají pro svou činnost. V evidenci jsou tak nejrůznější nádoby na odpady, kontejnery pro svozy, vozidla, jejich nástavby včetně technických evidenčních údajů, stroje a zařízení, např sekačky trávy.

Systém poskytuje informace o umístění např nádob na odpady nebo kontejnerů u zákazníků, informace o jejich připravenosti, vytížení, pohybu, shromažďovaných odpadech a materiálech, dále o ekonomických přínosech jednotlivých nádob. Možné je využití čárových kódu či RFID.

U strojů, dopravních prostředků a zařízení systém shromažďuje a poskytuje uživateli informace o průběhu plnění jednotlivých zakázek, volné či obsazené kapacitě. Posádka svozové techniky má on-line přehled o plnění svých zakázky, následujících úkolech a může oboustranně komunikovat s dispečinkem o zakázkách s možností jejich modifikace nebo zadání zakázek nových.

Česká legislativa a lokalizace

Celé řešení pro firmy nakládající s odpady obsahuje i legislativní náležitosti. Pokrývá požadavky na vedení účetnictví dle českých i mezinárodních účetních standardů. Obsahuje specifické požadavky v oblasti DPH v souladu s CZ a EU legislativou. A samozřejmě pokrývá také požadavky na evidenci obchodních, finančních, majetkových a logistických operací. Řešení poskytuje české a anglické jazykové prostředí.

Součástí řešení je také legislativa a výkaznictví pro nakládání s odpady:

Průběžná evidence

Hlášení o produkci odpadů

SEPNO

Integrace na webové služby ISPOP a ISOH dle datového standardu pro rok 2019, 2020, 2021

Hlášení za zařízení

Hlášení za zákazníka + export do formátu EVI mini

Skládkové poplatky

Intrastat

Již od roku 2014 spolupracujeme se Seyforem na implementaci celofiremního informačního systému. Ten v sobě zahrnuje ekonomický informační systém, agendu řízení vztahů se zákazníky a správy dokumentů, systém pro řízení nakládání s odpady a manažerský informační systém.

Související produkty

Dynamics 365 Sales

Urychlete váš prodejní proces pomocí vlajkového CRM z dílny Microsoftu, který patří mezi celosvětově nejrozšířenější a nejoblíbenější CRM systémy.

ClickDimensions

Vytěžte maximum z marketingové automatizace.

Dynamics 365 Business Central

Komplexní a pokrokové řešení s rychlou implementací. Pomůže se vším, co větší firma standardně potřebuje a co jí usnadní digitální transformaci. Těžit můžete z funkcí umělé inteligence a z nativní integrace s rozsáhlými nástroji Microsoftu.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustní ERP pro firmy s náročnými finančními procesy nebo velmi pokročilými výrobními a logistickými  procesy. Automatizujte vaše finanční operace, poskytujte přehledy v reálném čase a inteligentně predikujte budoucnost.

Power Apps na míru

Díky moderní low-code Power platformě dokážeme za zlomek nákladů oproti klasickému kódování zvládnout jakýkoliv projekt podle přání našich zákazníků. Tato platforma dobývá svět svojí jednoduchostí, nízkými náklady na vývoj a licence a samozřejmě customizací řešení pro firmy všech velikostí.

CROMA HR

Jednoduchý a srozumitelný nástroj pro personalisty, který pokrývá všechny důležité oblasti personálního oddělení. CROMA HR nabízí řešení správy smluv zaměstnanců a externistů, školení, lékařské prohlídky, docházku a spoustu dalších funkcí. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

CROMA Sales

Zpřehledněte své obchodní procesy s otevřenou a flexibilní aplikací, kterou vám nasadíme během pár minut. S CRM softwarem Croma Sales ovládnete správu, ověřování i reporting obchodních kontaktů, firem a jejich poboček na jednom místě. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Sales.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.