Menu Zavřít

Diskrétní výroba

Komplexní řešení pro agilní řízení a růst výrobních firem.

V posledních letech je cítit v průmyslu velký tlak na inovace. Výrobní společnosti se snaží postupně elektronizovat, digitalizovat a samozřejmě automatizovat procesy, které lze automatizovat. Ty progresivněji zavádějí už i prvky umělé inteligence (Artificial Intelligence). Byznysové aplikace od Microsoftu představují set adaptabilních ERP funkcionalit, business intelligence, infrastruktury, výpočetních a databázových služeb, které lze skloubit do jediné nabídky pokrývající vše, co takové společnosti potřebují nyní, a to, co budou potřebovat zítra.

Řízení výroby a dodávek

Řešení Dynamics 365 je snadno implementovatelné a přizpůsobitelné, aby co nejrychleji podnítilo rozvoj inovací, zvýšení kvality produktů a služeb, zlepšení zákaznické spokojenosti. Systém podporuje integraci s jinými systémy, což snižuje celkové vlastnické náklady (TCO). Z pohledu procesů efektivity samotné výroby jsou důležité následující oblasti:

 • Řízení nákladů
 • Řízení zásob
 • Plánování
 • Nákupní proces pro zboží a služby (zdroje)
 • Prognózy poptávky
 • Správa produktových informací
 • Řízení samotné výroby

Řešení Dynamics 365 je snadno implementovatelné a přizpůsobitelné, aby co nejrychleji podnítilo rozvoj inovací, zvýšení kvality produktů a služeb, zlepšení zákaznické spokojenosti. Systém podporuje integraci s jinými systémy, což snižuje celkové vlastnické náklady (TCO). Z pohledu procesů efektivity samotné výroby jsou důležité následující oblasti:

 • Řízení nákladů
 • Řízení zásob
 • Plánování
 • Nákupní proces pro zboží a služby (zdroje)
 • Prognózy poptávky
 • Správa produktových informací
 • Řízení samotné výroby

Řízení nákladů

Nastavení nákladových listů zahrnuje dvě podmínky. První je definování formátu pro zobrazení nákladů prodejních informací o vyráběné položce nebo produkční objednávce. Druhým je definování báze pro kalkulaci nepřímých nákladů. Každý kalkulační vzorec se vkládá jako nákladový záznam, který se skládá z druhu nákladů, doplatků nebo cenové sazby, nákladové skupiny, stavu a data. Aktivní nákladové záznamy pro kalkulační vzorce nepřímých nákladů slouží k odhadnutí nákladů produkce. Využívají se také ke kalkulaci aktuálních nákladů, které jsou spojeny s reálnou spotřebou času a materiálu.

 • Systém Dynamics 365 optimalizuje prognózy a plánování výroby a materiálu.
 • Umožňuje simultánně plánovat zdroje a kapacity.
 • Obsahuje nástroje pro řízení diskrétní, procesní a štíhlé výroby.

Nastavení nákladových listů zahrnuje dvě podmínky. První je definování formátu pro zobrazení nákladů prodejních informací o vyráběné položce nebo produkční objednávce. Druhým je definování báze pro kalkulaci nepřímých nákladů. Každý kalkulační vzorec se vkládá jako nákladový záznam, který se skládá z druhu nákladů, doplatků nebo cenové sazby, nákladové skupiny, stavu a data. Aktivní nákladové záznamy pro kalkulační vzorce nepřímých nákladů slouží k odhadnutí nákladů produkce. Využívají se také ke kalkulaci aktuálních nákladů, které jsou spojeny s reálnou spotřebou času a materiálu.

 • Systém Dynamics 365 optimalizuje prognózy a plánování výroby a materiálu.
 • Umožňuje simultánně plánovat zdroje a kapacity.
 • Obsahuje nástroje pro řízení diskrétní, procesní a štíhlé výroby.

Řízení zásob

Položky zásob lze sledovat podle dimenzí, místa, skladu, palety, lokace, dávky a sériového čísla. Systém pracuje s několika metodami oceňování zásob včetně FIFO, LIFO, standardních nákladů, klouzavých a vážených průměrů. Propracovaný systém řízení skladu je integrován s ostatními obchodními procesy jako je přeprava, výroba, kontrola kvality, nákup, transfer, prodej a reklamace či jiný důvod vrácení výrobku.

Položky zásob lze sledovat podle dimenzí, místa, skladu, palety, lokace, dávky a sériového čísla. Systém pracuje s několika metodami oceňování zásob včetně FIFO, LIFO, standardních nákladů, klouzavých a vážených průměrů. Propracovaný systém řízení skladu je integrován s ostatními obchodními procesy jako je přeprava, výroba, kontrola kvality, nákup, transfer, prodej a reklamace či jiný důvod vrácení výrobku.

Máte zájem o  nezávaznou konzultaci ?

Hlavní plány

Na podporu každodenních pracovních operací využívá systém Dynamics 365 různé hlavní plány, které dokáží simulovat různé výrobní strategie. Pomáhají tak monitorovat tyto strategie a implementovat firemní politiku, jakož i politiku interního výkonu nebo politiku zákaznické spokojenosti.

Statické plány – kalkulace využívají současná data k vygenerování čistého plánu požadavků. Tento plán zůstává neměnný, dokud nedojde k dalšímu plánování, nebo dokud do něj manuálně nezasáhnete. Statický plán – mají ho k dispozici různí pracovníci (například nákupčí nebo vedoucí výroby), kteří se na jeho základě rozhodují při denních úkolech.

Dynamické plány – vycházejí z čistého plánu požadavků, který je výsledkem hlavního plánování. Dynamické plány se však mohou měnit při změně jiných dat, například při vytvoření nové prodejní objednávky. To umožňuje monitorovat změny a dostupnost položek bez narušení statických plánů, které používají jiní pracovníci.

Na podporu každodenních pracovních operací využívá systém Dynamics 365 různé hlavní plány, které dokáží simulovat různé výrobní strategie. Pomáhají tak monitorovat tyto strategie a implementovat firemní politiku, jakož i politiku interního výkonu nebo politiku zákaznické spokojenosti.

Statické plány – kalkulace využívají současná data k vygenerování čistého plánu požadavků. Tento plán zůstává neměnný, dokud nedojde k dalšímu plánování, nebo dokud do něj manuálně nezasáhnete. Statický plán – mají ho k dispozici různí pracovníci (například nákupčí nebo vedoucí výroby), kteří se na jeho základě rozhodují při denních úkolech.

Dynamické plány – vycházejí z čistého plánu požadavků, který je výsledkem hlavního plánování. Dynamické plány se však mohou měnit při změně jiných dat, například při vytvoření nové prodejní objednávky. To umožňuje monitorovat změny a dostupnost položek bez narušení statických plánů, které používají jiní pracovníci.

Zadávání a zdroje

Systém Dynamics 365 automatizuje a zpřehledňuje pořizovací procesy, aby urychlil a upřesnil provoz výroby, bránil prostojům a snižoval náklady. Funkcionality pro řízení zakázek a zdrojů pokrývají všechny kroky od identifikace potřeby produktu až po zpracování platby dodavateli. Jedná se zejména o následující funkcionality:

 • Identifikace potřeby produktu nebo služby
 • Pořizování
 • Ceny a slevy
 • Možnosti dodání
 • Doplňkové položky
 • Platby nákupní objednávky
 • Příjem zboží a fakturace
 • Zpracování platby dodavateli

Systém Dynamics 365 automatizuje a zpřehledňuje pořizovací procesy, aby urychlil a upřesnil provoz výroby, bránil prostojům a snižoval náklady. Funkcionality pro řízení zakázek a zdrojů pokrývají všechny kroky od identifikace potřeby produktu až po zpracování platby dodavateli. Jedná se zejména o následující funkcionality:

 • Identifikace potřeby produktu nebo služby
 • Pořizování
 • Ceny a slevy
 • Možnosti dodání
 • Doplňkové položky
 • Platby nákupní objednávky
 • Příjem zboží a fakturace
 • Zpracování platby dodavateli

Prognózy poptávky

Ke generování základní prognózy je sumář historických transakcí předán do Microsoft Azure Machine Learning. Jedná se o službu, která je užitečná pro více uživatelů systému. Zároveň je ale snadno přizpůsobitelná specifikům jednotlivých průmyslových odvětví. Dynamics 365 můžete využít k vizualizaci predikce, jejímu přizpůsobení a sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPIs).

Klíčové funkcionality:

 • Generování statistické základny pro prognostiku na základě historických dat
 • Dynamická nastavení prognostických dimenzí
 • Vizualizace trendů, intervalů spolehlivosti a přizpůsobení prognóz
 • Autorizace přizpůsobené prognózy k použití při plánování
 • Odstranění mimořádných hodnot
 • Měření správnosti prognózy

Ke generování základní prognózy je sumář historických transakcí předán do Microsoft Azure Machine Learning. Jedná se o službu, která je užitečná pro více uživatelů systému. Zároveň je ale snadno přizpůsobitelná specifikům jednotlivých průmyslových odvětví. Dynamics 365 můžete využít k vizualizaci predikce, jejímu přizpůsobení a sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPIs).

Klíčové funkcionality:

 • Generování statistické základny pro prognostiku na základě historických dat
 • Dynamická nastavení prognostických dimenzí
 • Vizualizace trendů, intervalů spolehlivosti a přizpůsobení prognóz
 • Autorizace přizpůsobené prognózy k použití při plánování
 • Odstranění mimořádných hodnot
 • Měření správnosti prognózy

Správa produktových informací

Produkt je definován především prostřednictvím čísla produktu, názvu a popisu. Kromě toho však lze specifikovat typ produktu (výrobek, služba), podtyp produktu, varianta modelu (dimenze, skupiny dimenzí, nomenklatura, konfigurační modely), propojení na jednu nebo více kategorií, definování vlastností produktu a kategorií, produktové obrázky, přílohy, měrné jednotky a související převody, překlady názvů a popisů.

Produkty lze definovat přímo nebo mohou být importovány z modulu pro řízení životního cyklu produktu, z modulu pro řízení produktových dat nebo z modulu pro řízení produktových informací.

Produkt je definován především prostřednictvím čísla produktu, názvu a popisu. Kromě toho však lze specifikovat typ produktu (výrobek, služba), podtyp produktu, varianta modelu (dimenze, skupiny dimenzí, nomenklatura, konfigurační modely), propojení na jednu nebo více kategorií, definování vlastností produktu a kategorií, produktové obrázky, přílohy, měrné jednotky a související převody, překlady názvů a popisů.

Produkty lze definovat přímo nebo mohou být importovány z modulu pro řízení životního cyklu produktu, z modulu pro řízení produktových dat nebo z modulu pro řízení produktových informací.

Řízení výroby

Životní cyklus výrobku začíná vytvořením produkční objednávky, produkční dávkou, kanbanem nebo projektem. Končí dokončeným produktem, který je připraven pro zákazníka nebo na další fázi produkce. Systém nabízí na výběr čtyři výrobní principy: výroba na sklad, výroba na objednávku, konfigurace na objednávku, konfigurovatelný postup a kusovník.

Životní cyklus výrobku začíná vytvořením produkční objednávky, produkční dávkou, kanbanem nebo projektem. Končí dokončeným produktem, který je připraven pro zákazníka nebo na další fázi produkce. Systém nabízí na výběr čtyři výrobní principy: výroba na sklad, výroba na objednávku, konfigurace na objednávku, konfigurovatelný postup a kusovník.

Související produkty

Dynamics 365 Business Central

Komplexní a pokrokové řešení s rychlou implementací. Pomůže se vším, co větší firma standardně potřebuje a co jí usnadní digitální transformaci. Těžit můžete z funkcí umělé inteligence a z nativní integrace s rozsáhlými nástroji Microsoftu.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustní ERP pro firmy s náročnými finančními procesy nebo velmi pokročilými výrobními a logistickými  procesy. Automatizujte vaše finanční operace, poskytujte přehledy v reálném čase a inteligentně predikujte budoucnost.

Dynamics 365 Sales

Urychlete váš prodejní proces pomocí vlajkového CRM z dílny Microsoftu, který patří mezi celosvětově nejrozšířenější a nejoblíbenější CRM systémy.

Dynamics 365 Customer Service

Rychlejší a efektivnější zákaznická podpora díky automatizaci procesů a velké možnosti přizpůsobení na míru.

Dynamics 365 Field Service

Zlepšete a optimalizujte práci svých pracovníků v terénu díky systému Dynamics 365 Field Service – modernímu řešení pro správu a plánování servisních služeb v terénu.

Power Apps na míru

Díky moderní low-code Power platformě dokážeme za zlomek nákladů oproti klasickému kódování zvládnout jakýkoliv projekt podle přání našich zákazníků. Tato platforma dobývá svět svojí jednoduchostí, nízkými náklady na vývoj a licence a samozřejmě customizací řešení pro firmy všech velikostí.

CROMA Sales

Zpřehledněte své obchodní procesy s otevřenou a flexibilní aplikací, kterou vám nasadíme během pár minut. S CRM softwarem Croma Sales ovládnete správu, ověřování i reporting obchodních kontaktů, firem a jejich poboček na jednom místě. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

Jednoduchý a srozumitelný nástroj pro personalisty, který pokrývá všechny důležité oblasti personálního oddělení. CROMA HR nabízí řešení správy smluv zaměstnanců a externistů, školení, lékařské prohlídky, docházku a spoustu dalších funkcí. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.