Menu Zavrieť
Vybrať jazyk

Diskrétna výroba

Komplexné riešenie pre agilné riadenie a rast výrobných firiem.

V posledných rokoch je cítiť v priemysle veľký tlak na inovácie. Výrobné spoločnosti sa snažia postupne elektronizovať, digitalizovať a samozrejme automatizovať procesy, ktoré sa automatizovať dajú. Tie progresívnejšie zavádzajú už aj prvky umelej inteligencie (Artificial Intelligence). Biznisové aplikácie od Microsoftu predstavujú set adaptabilných ERP funkcionalít, business intelligence, infraštruktúry, výpočtových a databázových služieb, ktoré možno skĺbiť do jedinej ponuky pokrývajúcej všetko, čo takéto spoločnosti potrebujú teraz, ako aj to, čo budú potrebovať zajtra.

Riadenie výroby a dodávok

Riešenie Dynamics 365 je jednoducho implementovateľné a prispôsobiteľné, aby čo najrýchlejšie podnietilo rozvoj inovácií, zvýšenie kvality produktov a služieb, zlepšenie zákazníckej spokojnosti. Systém podporuje integráciu s inými systémami, čo znižuje celkové vlastnícke náklady (TCO). Z pohľadu procesov efektivity samotnej výroby sú dôležité nasledovné oblasti: 

 • Riadenie nákladov 
 • Riadenie zásob 
 • Plánovanie 
 • Nákupný proces pre tovary a služby (zdroje) 
 • Prognózy dopytu 
 • Správa produktových informácií 
 • Riadenie samotnej výroby    

Riešenie Dynamics 365 je jednoducho implementovateľné a prispôsobiteľné, aby čo najrýchlejšie podnietilo rozvoj inovácií, zvýšenie kvality produktov a služieb, zlepšenie zákazníckej spokojnosti. Systém podporuje integráciu s inými systémami, čo znižuje celkové vlastnícke náklady (TCO). Z pohľadu procesov efektivity samotnej výroby sú dôležité nasledovné oblasti: 

 • Riadenie nákladov 
 • Riadenie zásob 
 • Plánovanie 
 • Nákupný proces pre tovary a služby (zdroje) 
 • Prognózy dopytu 
 • Správa produktových informácií 
 • Riadenie samotnej výroby    

Riadenie nákladov

Nastavenie nákladových listov zahŕňa dve podmienky. Prvou je definovanie formátu pre zobrazenie nákladov predajných informácií o vyrábanej položke alebo produkčnej objednávke. Druhým je definovanie bázy pre kalkuláciu nepriamych nákladov. Každý kalkulačný vzorec sa vkladá ako nákladový záznam, ktorý pozostáva z druhu nákladov, doplatkov alebo cenovej sadzby, nákladovej skupiny, stavu a dátumu. Aktívne nákladové záznamy pre kalkulačné vzorce nepriamych nákladov slúžia na odhadnutie nákladov produkcie. Využívajú sa aj na kalkuláciu aktuálnych nákladov, ktoré sú spojené s reálnou spotrebou času a materiálu. 

 • Systém Dynamics 365 optimalizuje prognózy a plánovanie výroby a materiálu.  
 • Umožňuje simultánne plánovať zdroje a kapacity.  
 • Obsahuje nástroje na riadenie diskrétnej, procesnej a štíhlej výroby.

Nastavenie nákladových listov zahŕňa dve podmienky. Prvou je definovanie formátu pre zobrazenie nákladov predajných informácií o vyrábanej položke alebo produkčnej objednávke. Druhým je definovanie bázy pre kalkuláciu nepriamych nákladov. Každý kalkulačný vzorec sa vkladá ako nákladový záznam, ktorý pozostáva z druhu nákladov, doplatkov alebo cenovej sadzby, nákladovej skupiny, stavu a dátumu. Aktívne nákladové záznamy pre kalkulačné vzorce nepriamych nákladov slúžia na odhadnutie nákladov produkcie. Využívajú sa aj na kalkuláciu aktuálnych nákladov, ktoré sú spojené s reálnou spotrebou času a materiálu. 

 • Systém Dynamics 365 optimalizuje prognózy a plánovanie výroby a materiálu.  
 • Umožňuje simultánne plánovať zdroje a kapacity.  
 • Obsahuje nástroje na riadenie diskrétnej, procesnej a štíhlej výroby.

Riadenie zásob

Položky zásob je možné sledovať podľa dimenzií, miesta, skladu, palety, lokácie, dávky a sériového čísla. Systém pracuje s viacerými metódami oceňovania zásob vrátane FIFO, LIFO, štandardných nákladov, kĺzavých a vážených priemerov. Prepracovaný systém riadenia skladu je integrovaný s ostatnými obchodnými procesmi ako je preprava, výroba, kontrola kvality, nákup, transfer, predaj a reklamácie či iný dôvod vrátenia výrobku.

Položky zásob je možné sledovať podľa dimenzií, miesta, skladu, palety, lokácie, dávky a sériového čísla. Systém pracuje s viacerými metódami oceňovania zásob vrátane FIFO, LIFO, štandardných nákladov, kĺzavých a vážených priemerov. Prepracovaný systém riadenia skladu je integrovaný s ostatnými obchodnými procesmi ako je preprava, výroba, kontrola kvality, nákup, transfer, predaj a reklamácie či iný dôvod vrátenia výrobku.

NIKRO sa radí k dynamicky rastúcim medzinárodným spoločnostiam v oblasti projektovo orientovanej strojárskej výroby.

Vďaka implementácii Dynamics 365 Business Central sme získali riešenie, ktoré pokrýva všetky potrebné oblasti od financií až po výrobu. Náš dánsky majiteľ má vďaka anglickej verzii systému možnosť vidieť všetky informácie v reálnom čase. Výhodou tejto verzie je, že už budeme upgradovať plynulo a nečaká nás tak potreba „veľkej investície“ a „big-bangu“. Pre našu spoločnosť to bol v porovnaní s predchádzajúcim lokálnym softvérom veľký kvalitatívny skok, možnosti nového riešenia D365 BC v spojení s konzultáciami společnosti Seyfor nás neustále posúvajú vpred.


Peter Škvarka
CFO, NIKRO

Vďaka implementácii Dynamics 365 Business Central sme získali riešenie, ktoré pokrýva všetky potrebné oblasti od financií až po výrobu. Náš dánsky majiteľ má vďaka anglickej verzii systému možnosť vidieť všetky informácie v reálnom čase. Výhodou tejto verzie je, že už budeme upgradovať plynulo a nečaká nás tak potreba „veľkej investície“ a „big-bangu“. Pre našu spoločnosť to bol v porovnaní s predchádzajúcim lokálnym softvérom veľký kvalitatívny skok, možnosti nového riešenia D365 BC v spojení s konzultáciami společnosti Seyfor nás neustále posúvajú vpred.


Peter Škvarka
CFO, NIKRO

Máte záujem o  nezáväznú konzultáciu ?

Hlavné plány

Na podporu každodenných pracovných operácií využíva systém Dynamics 365 rôzne hlavné plány, ktoré dokážu simulovať rôzne výrobné stratégie. Pomáhajú tak monitorovať tieto stratégie a implementovať firemnú politiku, ako aj politiku interného výkonu alebo politiku zákazníckej spokojnosti. 

Statické plány – kalkulácie využívajú súčasné dáta na vygenerovanie čistého plánu požiadaviek. Tento plán zostáva nemenný, kým nedôjde k ďalšiemu plánovaniu, alebo kým doň manuálne nezasiahnete. Statický plán – majú ho k dispozícii rôzni pracovníci (napríklad nákupca alebo vedúci výroby), ktorí sa na základe neho rozhodujú pri denných úlohách. 

Dynamické plány – vychádzajú z čistého plánu požiadaviek, ktorý je výsledkom hlavného plánovania. Dynamické plány sa však môžu meniť pri zmene iných dát, napríklad pri vytvorení novej predajnej objednávky. To umožňuje monitorovať zmeny a dostupnosť položiek bez narušenia statických plánov, ktoré používajú iní pracovníci. 

Na podporu každodenných pracovných operácií využíva systém Dynamics 365 rôzne hlavné plány, ktoré dokážu simulovať rôzne výrobné stratégie. Pomáhajú tak monitorovať tieto stratégie a implementovať firemnú politiku, ako aj politiku interného výkonu alebo politiku zákazníckej spokojnosti. 

Statické plány – kalkulácie využívajú súčasné dáta na vygenerovanie čistého plánu požiadaviek. Tento plán zostáva nemenný, kým nedôjde k ďalšiemu plánovaniu, alebo kým doň manuálne nezasiahnete. Statický plán – majú ho k dispozícii rôzni pracovníci (napríklad nákupca alebo vedúci výroby), ktorí sa na základe neho rozhodujú pri denných úlohách. 

Dynamické plány – vychádzajú z čistého plánu požiadaviek, ktorý je výsledkom hlavného plánovania. Dynamické plány sa však môžu meniť pri zmene iných dát, napríklad pri vytvorení novej predajnej objednávky. To umožňuje monitorovať zmeny a dostupnosť položiek bez narušenia statických plánov, ktoré používajú iní pracovníci. 

Obstarávanie a zdroje

Systém Dynamics 365 automatizuje a sprehľadňuje obstarávacie procesy, aby urýchlil a spresnil prevádzku výroby, bránil prestojom a znižoval náklady. Funkcionality pre riadenie obstarávania a zdrojov pokrývajú všetky kroky od identifikácie potreby produktu až po spracovanie platby dodávateľovi. Ide najmä o nasledovné funkcionality: 

 • Identifikácia potreby produktu alebo služby 
 • Obstarávanie 
 • Ceny a zľavy 
 • Možnosti dodania 
 • Doplnkové položky 
 • Platby nákupnej objednávky 
 • Príjem tovaru a fakturácia 
 • Spracovanie platby dodávateľovi  

Systém Dynamics 365 automatizuje a sprehľadňuje obstarávacie procesy, aby urýchlil a spresnil prevádzku výroby, bránil prestojom a znižoval náklady. Funkcionality pre riadenie obstarávania a zdrojov pokrývajú všetky kroky od identifikácie potreby produktu až po spracovanie platby dodávateľovi. Ide najmä o nasledovné funkcionality: 

 • Identifikácia potreby produktu alebo služby 
 • Obstarávanie 
 • Ceny a zľavy 
 • Možnosti dodania 
 • Doplnkové položky 
 • Platby nákupnej objednávky 
 • Príjem tovaru a fakturácia 
 • Spracovanie platby dodávateľovi  

Prognózy dopytu

Na generovanie základnej prognózy je sumár historických transakcií odovzdaný do Microsoft Azure Machine Learning. Ide o službu, ktorá je užitočná pre viacerých používateľov systému. Zároveň je ale jednoducho prispôsobiteľná špecifikám jednotlivých priemyselných odvetví. Dynamics 365 môžete využiť na vizualizáciu predikcie, jej prispôsobenie a sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonu (KPIs). 

Kľúčové funkcionality: 

 • Generovanie štatistickej základne pre prognostiku na základe historických dát 
 • Dynamické nastavenia prognostických dimenzií 
 • Vizualizácia trendov, intervalov spoľahlivosti a prispôsobení prognóz 
 • Autorizácia prispôsobenej prognózy na použitie pri plánovaní 
 • Odstránenie mimoriadnych hodnôt 
 • Meranie správnosti prognózy

Na generovanie základnej prognózy je sumár historických transakcií odovzdaný do Microsoft Azure Machine Learning. Ide o službu, ktorá je užitočná pre viacerých používateľov systému. Zároveň je ale jednoducho prispôsobiteľná špecifikám jednotlivých priemyselných odvetví. Dynamics 365 môžete využiť na vizualizáciu predikcie, jej prispôsobenie a sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonu (KPIs). 

Kľúčové funkcionality: 

 • Generovanie štatistickej základne pre prognostiku na základe historických dát 
 • Dynamické nastavenia prognostických dimenzií 
 • Vizualizácia trendov, intervalov spoľahlivosti a prispôsobení prognóz 
 • Autorizácia prispôsobenej prognózy na použitie pri plánovaní 
 • Odstránenie mimoriadnych hodnôt 
 • Meranie správnosti prognózy

Správa produktových informácií

Produkt je definovaný predovšetkým prostredníctvom čísla produktu, názvu a popisu. Okrem toho však možno špecifikovať typ produktu (výrobok, služba), podtyp produktu, variant modelu (dimenzie, skupiny dimenzií, nomenklatúra, konfiguračné modely), prepojenie na jednu alebo viac kategórií, definovanie vlastností produktu a kategórií, produktové obrázky, prílohy, merné jednotky a súvisiace prevody, preklady názvov a popisov. 

Produkty možno definovať priamo alebo môžu byť importované z modulu na riadenie životného cyklu produktu, z modulu na riadenie produktových dát, alebo z modulu na riadenie produktových informácií.

Produkt je definovaný predovšetkým prostredníctvom čísla produktu, názvu a popisu. Okrem toho však možno špecifikovať typ produktu (výrobok, služba), podtyp produktu, variant modelu (dimenzie, skupiny dimenzií, nomenklatúra, konfiguračné modely), prepojenie na jednu alebo viac kategórií, definovanie vlastností produktu a kategórií, produktové obrázky, prílohy, merné jednotky a súvisiace prevody, preklady názvov a popisov. 

Produkty možno definovať priamo alebo môžu byť importované z modulu na riadenie životného cyklu produktu, z modulu na riadenie produktových dát, alebo z modulu na riadenie produktových informácií.

Riadenie výroby

Životný cyklus výrobku sa začína vytvorením produkčnej objednávky, produkčnou dávkou, kanbanom alebo projektom. Končí dokončeným produktom, ktorý je pripravený pre zákazníka alebo na ďalšiu fázu produkcie. Systém ponúka na výber štyri výrobné princípy: výroba na sklad, výroba na objednávku, konfigurácia na objednávku, konfigurovateľný postup a kusovník. 

Životný cyklus výrobku sa začína vytvorením produkčnej objednávky, produkčnou dávkou, kanbanom alebo projektom. Končí dokončeným produktom, ktorý je pripravený pre zákazníka alebo na ďalšiu fázu produkcie. Systém ponúka na výber štyri výrobné princípy: výroba na sklad, výroba na objednávku, konfigurácia na objednávku, konfigurovateľný postup a kusovník. 

Súvisiace produkty

Dynamics 365 Business Central

Komplexné a pokročilé riešenie s rýchlou implementáciou. Pomôže so všetkým, čo väčšia spoločnosť potrebuje na uľahčenie svojej digitálnej transformácie. Využívať môžete funkcie umelej inteligencie a natívnu integráciu s rozsiahlymi nástrojmi spoločnosti Microsoft.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustný ERP systém pre spoločnosti s náročnými finančnými procesmi alebo veľmi pokročilými výrobnými a logickými procesmi. Automatizujte svoje finančné operácie, poskytujte prehľady v reálnom čase a inteligentne predpovedajte budúcnosť.

Dynamics 365 Sales

Zrýchlite svoj predajný proces pomocou vlajkovej lode CRM od spoločnosti Microsoft, jedného z najpoužívanejších a najobľúbenejších CRM systémov na svete.

Dynamics 365 Customer Service

Rýchlejšia a efektívnejšia zákaznícka podpora vďaka automatizácii procesov a veľkej možnosti prispôsobenia na mieru.

Dynamics 365 Field Service

Zlepšite a optimalizujte prácu svojich pracovníkov v teréne vďaka systému Dynamics 365 Field Service – modernému riešeniu na správu a plánovanie servisných služieb v teréne.

Power Apps na mieru

Vďaka modernej low-code Power Platforme dokážeme za zlomok nákladov oproti klasickému kódovaniu zvládnuť akýkoľvek projekt podľa prianí našich zákazníkov. Táto platforma dobýva svet svojou jednoduchosťou, nízkými nákladmi na vývoj a licencie a samozrejme customizáciou riešení pre firmy všetkých veľkostí.

CROMA Sales

Zvýšte prehľadnosť svojich obchodných procesov pomocou otvorenej a flexibilnej aplikácie, ktorú nasadíme v priebehu niekoľkých minút. S CRM softvérom Croma Sales CRM máte pod kontrolou správu, overovanie a vykazovanie predajných kontaktov, spoločností a ich pobočiek na jednom mieste. Aplikácia je postavená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou k Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

 Jednoduchý a zrozumiteľný nástroj pre personalistov, ktorý pokrýva všetky dôležité oblasti personálneho oddelenia. CROMA HR ponúka riešenie správy zmlúv zamestnancov a externistov, školení, lekárskych prehliadok, dochádzky a veľa ďalších funkcií. Aplikácia je založená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.