Menu Zavrieť

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustný ERP systém pre spoločnosti s náročnými finančnými procesmi alebo veľmi pokročilými výrobnými a logickými procesmi.

Automatizujte náročné finančné procesy, výrobu alebo logistiku

Naštartujte rozvoj inovácií a zvýšte spokojnosť zákazníkov so systémom, ktorý vďaka neustálemu prísunu nových funkcií nezastaráva. Zvládnete aj tie najzložitejšie finančné a účtovné procesy naprieč pobočkami a krajinami. Automatizujte svoje finančné operácie, poskytujte výkazy v reálnom čase a inteligentne predpovedajte budúcnosť. V module pre výrobu a logistiku vás prediktívne plánovanie dopytu a presné riadenie výroby posunie ďaleko pred konkurenciu.

Rozsiahle možnosti integrácie s inými platformami

Rozsiahle možnosti integrácie s inými platformami

Prirodzená integrácia do Microsoft 365 (predtým Office 365), ďalších aplikácií Dynamics 365, Power Platform.

Uvedenie nových produkov na trh netrvá dlho

Uvedenie nových produkov na trh netrvá dlho

So systémom môžete efektívne modelovať a testovať výrobu nových produktov, ako aj súvisiace výrobné procesy.

Máte pod kontrolou celý životný cyklus výrobku

Máte pod kontrolou celý životný cyklus výrobku

Využívajte najnovšie nástroje internetu vecí (IoT) a pracujte s presnými údajmi o tom, ako vaši zákazníci používajú vaše produkty. Od začiatku výroby až po servis máte všetko pod palcom.

Svetovo uznávaný systém so slovenskou lokalizáciou

Svetovo uznávaný systém so slovenskou lokalizáciou

Legislatívne požiadavky a rozšírenie používateľov (integrácia na verejné informačné zdroje, bankovníctvo atď.).

Funkcie a moduly

Finance

Funkcie a moduly Finance

Centralizované vnútropodnikové a medzipodnikové účtovníctvo, ktoré rešpektuje miestne normy, podmienky a zákony. Rýchle a efektívne vykonávanie a zaznamenávanie finančných transakcií, správa vzťahov medzi pobočkami a materskou spoločnosťou, správa interných výdavkov, prevody mien a výkazy. Získate prehľad o peňažných tokoch, lepšiu kontrolu nad výdavkami, lepšie plánovanie rozpočtu.

Vnútropodnikové účtovníctvo

Pomocou Microsoft Dynamics 365 Finance môžete efektívne spravovať hlavnú knihu, záväzky, pohľadávky, banky, manažérske účtovníctvo, majetok a peňažné toky. Vaši účtovníci, analytici a manažéri získajú neustály prehľad o finančnom stave spoločnosti a budú môcť ľahko vytvárať výpočty, plány a odsúhlasenia.

Čo hovoria naši klienti

Implementácia Microsoft Dynamics AX 2012 nebola jednoduchá vzhľadom na špecifiká potrebných funkcií pre bankový sektor a oblasť účtovníctva.

Nakoniec sme ale všetko úspešne zvládli s profesionálnou podporou nášho implementátora – spoločnosti Seyfor. Dnes môžeme smelo povedať, že sa významne zvýšil komfort či už schvaľovacích procesov, alebo všeobecne úrovne automatizácie mnohých účtovných operácií.

Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.