Menu Zavrieť

Aplikácia
Dynamics 365

Naše vlastné aplikácie pre produkty z rodiny Microsoft Dynamics 365

Business Central

Click Once Print

Seyfor Click Once Print rozširuje správu tlačiarní v aplikácii Business Central.

DocSAFE pre SharePoint

Jednoducho pripojte akýkoľvek dokument pomocou zóny umiestnenia na karte Fakty.

Receivables Payables Compensation

Kompenzácia pohľadávok a záväzkov v Microsoft Dynamics 365 Business Central.

e-Docs Automation

Automatizujte odosielanie dokumentov a spracovanie prijatých dokumentov.

Slovak Localization Essentials

Splnenie slovenských lokálnych požiadaviek pre Dynamics 365 Business Central.

Slovenský jazyk (Slovensko)

Táto aplikácia umožňuje používateľom pracovať v Microsoft Dynamics 365 Business Central v slovenskom jazyku.

Statutory Reporting

Hlásenie slovenských právnych predpisov úradom pre Dynamics 365 Business Central.

Slovak Banking Operations Essentials

Pridáva špecifické platobné údaje do nákupných a predajných dokladov, ako sa používajú na Slovensku.

Slovak Automatic Banking Operations

Výmena údajov medzi Dynamics 365 Business Central a bankami na Slovensku je jednoduchá.

Advance Payments for Slovakia

Možnosť evidencie zálohových platieb a súvisiacich dokladov, ako sa používa na Slovensku.

Fixed Assets for Slovakia

Slovenské legislatívne požiadavky na dlhodobý majetok.

Register Exploration

Prenos dát z ARES, RPO a zoznamu bankových účtov platcov DPH nebol nikdy jednoduchší.

Finance & Supply Chain Management

Slovenská lokalizácia Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Slovenská lokalizácia je doplnok pre Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply
Chain Management, ktorý umožňuje konfiguráciu požadovanú slovenskými úradmi.

OneCore

Loans App

Zjednodušte si procesy správy úverov pomocou aplikácie OneCore Loans.

Financial Leasing App

Aplikácia OneCore Financial Leasing pokrýva celý proces lízingu pod jednou strechou.

OneCore

Najlepší spôsob, ako spravovať a automatizovať agendu lízingu v jednom základnom systéme.

Rental App

Jednoduchý softvér na správu prenájmu zariadení pre elektroniku, ručné náradie a stroje.

Slovak localization for OneCore

Najlepší spôsob, ako spravovať a automatizovať agendu lízingu v jednom kľúčovom systéme.

RPZV integration for OneCore

Doplnková aplikácia pre OneCore Lease Management.

Sey4Sign eSignature

Automatizujte proces podpisovania.

Potrebujete pomôcť s výberom?

Nájdeme riešenie, ktoré bude presne vyhovovať vašim potrebám. Stačia nám 3 minúty.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.