Menu Zavrieť

Komplexná automatizácia správy dokumentov

Nastavte jasne definované a automatizované procesy pre dokumenty vašej spoločnosti, čím používateľom ušetríte čas a úsilie pri ich spracovaní.

Najväčšie prínosy Správy dokumentov (DMS)

Jednotné spracovanie a schvaľovanie faktúr, zmlúv a iných typov dokumentov

Vďaka nášmu riešeniu môžete používať rovnaký spôsob spracovania alebo schvaľovania pre rôzne dokumenty. Používatelia čítajú, spracovávajú alebo schvaľujú dokumenty v známom a prehľadnom prostredí. Dokumenty možno umiestniť do rôznych úložísk, ktoré možno prispôsobiť organizačnej štruktúre spoločnosti, jednotlivých tímov alebo projektov. K dispozícii je výber štandardných funkcií, ako sú nastavenia oprávnení, správa metadát, vytváranie verzií alebo fulltextové vyhľadávanie. 

Vďaka nášmu riešeniu môžete používať rovnaký spôsob spracovania alebo schvaľovania pre rôzne dokumenty. Používatelia čítajú, spracovávajú alebo schvaľujú dokumenty v známom a prehľadnom prostredí. Dokumenty možno umiestniť do rôznych úložísk, ktoré možno prispôsobiť organizačnej štruktúre spoločnosti, jednotlivých tímov alebo projektov. K dispozícii je výber štandardných funkcií, ako sú nastavenia oprávnení, správa metadát, vytváranie verzií alebo fulltextové vyhľadávanie. 

Pokrytie celého procesu od digitalizácie až po skartáciu

Automatizácia správy dokumentov môže pokrývať celý životný cyklus dokumentov, od ich získania cez spracovanie a schvaľovanie až po archiváciu a skartáciu. Na začiatku sa papierové súbory extrahujú a digitalizujú, potom sa označia metadátami, spracujú a distribuujú do príslušných úložísk. Každé úložisko môže byť vybavené vlastnými automatizovanými procesmi a správaním. 

Automatizácia správy dokumentov môže pokrývať celý životný cyklus dokumentov, od ich získania cez spracovanie a schvaľovanie až po archiváciu a skartáciu. Na začiatku sa papierové súbory extrahujú a digitalizujú, potom sa označia metadátami, spracujú a distribuujú do príslušných úložísk. Každé úložisko môže byť vybavené vlastnými automatizovanými procesmi a správaním. 

Spolupráca na úpravách a tvorbe dokumentov

Naše riešenie využíva nástroje platformy Microsoft 365 na vytváranie a úpravu dokumentov. To umožňuje viacerým ľuďom súčasne pracovať na dokumentoch, revidovať ich a komentovať ich obsah. Úložisko zároveň automaticky verzuje súbory. Neaktívni používatelia sú automaticky upozornení na pripomienky a môžu reagovať priamo z notifikačného e-mailu. 

Naše riešenie využíva nástroje platformy Microsoft 365 na vytváranie a úpravu dokumentov. To umožňuje viacerým ľuďom súčasne pracovať na dokumentoch, revidovať ich a komentovať ich obsah. Úložisko zároveň automaticky verzuje súbory. Neaktívni používatelia sú automaticky upozornení na pripomienky a môžu reagovať priamo z notifikačného e-mailu. 

Bezpečnosť a oprávnenia

Samozrejmou súčasťou DMS sú nástroje na maximálne zabezpečenie dokumentov a efektívnu správu prístupových oprávnení. V prípade potreby ich možno rozšíriť o ďalšie funkcie na zabránenie tlače, preposielania alebo kopírovania dokumentov na externé médiá. V prípade najcitlivejších súborov sa bezpečnosť informácií posúva na ešte vyššiu úroveň vďaka manuálnej alebo automatickej klasifikácii dokumentov. 

Samozrejmou súčasťou DMS sú nástroje na maximálne zabezpečenie dokumentov a efektívnu správu prístupových oprávnení. V prípade potreby ich možno rozšíriť o ďalšie funkcie na zabránenie tlače, preposielania alebo kopírovania dokumentov na externé médiá. V prípade najcitlivejších súborov sa bezpečnosť informácií posúva na ešte vyššiu úroveň vďaka manuálnej alebo automatickej klasifikácii dokumentov. 

Ďalšie prínosy Správy dokumentov (DMS)

Integrácia v rámci celého ekosystému Microsoft

Integrácia v rámci celého ekosystému Microsoft

Používatelia môžu využívať výhody integrácie DMS s inými nástrojmi platformy Microsoft 365, ako sú SharePoint, Teams alebo intranet.

Jednoduché vytváranie procesov pomocou low-code platformy Power Platform

Jednoduché vytváranie procesov pomocou low-code platformy Power Platform

Na automatizáciu procesov sa používa low-code riešenie Microsoft Power Platform, ktoré ponúka jednoduché nastavenie a celý rad preddefinovaných funkcií.

Integrácia do systémov ERP

Integrácia do systémov ERP

Platformu DMS možno integrovať s mnohými typmi systémov ERP; integrovali sme ju do viacerých riešení ERP. 

Bezprecedentná integrácia s MS Office

Bezprecedentná integrácia s MS Office

Funkcie ako vytváranie verzií, metadáta alebo zdieľanie sú ľahko a rýchlo dostupné priamo v aplikáciách MS Office (Word, Excel atď.).  

Životný cyklus dokumentov od vyťaženia po skartáciu

1

Digitalizácia a vyťažovanie

Na prevod papierových dokumentov do elektronickej podoby ponúkame profesionálne nástroje na pokročilú digitalizáciu rôznych dokumentov (najmä faktúr). Riešenie využíva databázu často používaných dokumentov v Českej republike a na Slovensku a dokáže sa naučiť aj nové typy súborov. Menej nároční zákazníci môžu využiť možnosť integrácie len nástrojov na digitalizáciu a automatické ukladanie zo skenovacích zariadení. Na požiadanie vieme klientovi dodať aj potrebný hardvér. 

2

Distribúcia prijatých dokumentov

V rámci distribúcie dokumentov naprieč organizáciou zamestnanci recepcie alebo podateľne označujú došlé dokumenty podľa typu a miesta určenia. Následne sa spisy automaticky ukladajú do príslušných úložísk na archiváciu alebo ďalšie spracovanie (schválenie, spracovanie atď.). Dokumenty môžu byť prijímané z rôznych zdrojov, napríklad z extrakcie, e-mailu alebo iných systémov. 

3

Proces schvaľovania a spracovania

V cieľových úložiskách sa dokumenty zaznamenávajú na základe metadát alebo sa spracúvajú v rámci iných procesov (spracovanie faktúr, spustenie reklamačného procesu, priradenie požiadaviek zákazníkov obchodníkom atď.). Procesy sú prispôsobené potrebám konkrétneho podniku a implementované pomocou low-code platforiem na rýchly a efektívny vývoj. Low-code prístup zabezpečuje aj nezávislosť od vývojového kódu, čo umožňuje jednoduché úpravy alebo doplnenia procesu počas prevádzky. 

4

Archivácia a skartácia

Platforma má tiež nástroje na kategorizáciu dokumentov z hľadiska zabezpečenia a správy životného cyklu. V prípade kategorizovaných dokumentov systém zabezpečuje súlad s legislatívnymi požiadavkami (typicky uchovávanie dokumentov počas predpísaného obdobia). Po uplynutí platnosti sa potom súbory elektronicky skartovali alebo označili na ručnú skartáciu.

Čo získate
v Seyfore?

Obrázek 1

Zázemie silného hráča na trhu

Seyfor je jednou z najväčších IT spoločností v strednej Európe. Vznikli sme spojením desiatok spoločností, z ktorých každá prispela do celku vlastným know-how a skúsenosťami. S našimi klientmi nadväzujeme partnerské vzťahy, ktoré trvajú desaťročia.

Obrázek 2

Istota pomoci a zastúpenia

V Českej republike a na Slovensku zamestnávame viac ako 1 700 ľudí, ktorých môžete stretnúť v niekoľkých kanceláriách v oboch krajinách. Vďaka tomu sme vám nablízku a vždy vám môžeme pomôcť.

Široká ponuka služieb a systémov

Zaoberáme sa vývojom ERP a účtovných systémov, IT infraštruktúrou, analýzou dát, vývojom softvéru na mieru a mnohými ďalšími oblasťami. Preto sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, ak potrebujete ďalší vývoj v oblasti IT. 

Máte záujem o ponúkane riešenie?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.