Menu Zavrieť
Vybrať jazyk

Nemocnice a zdravotníctvo

Komplexné riešenie ekonomického informačného systému pre potreby nemocníc a zdravotníckych zariadení

Riešenie pre moderné a hlavne ekonomicky efektívne riadenie nemocníc

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia majú rôzne formy činnosti – príspevkové organizácie zriadené štátom, neziskové organizácie či podnikateľské subjekty. Jedno majú spoločné – potrebujú efektívne riadiť svoje financie a kontrolovať ich až na úroveň oddelení. Slovíčko „digitalizácia“ a s ním spojená efektivita práce sú u nich stále významným cieľom, meniacim vnímanie účtovníctva na úplne inú úroveň riadenia ekonomiky so snahou o maximálnu digitalizáciu a automatizáciu. Nasadením špecifických funkčností dokážu dané ciele dosiahnuť. 

Prečo je Dynamics 365 vhodný pre nemocnice?

Globálne overené riešenie

Globálne overené riešenie

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia sa môžu spoľahnúť na svetové ERP riešenie s plnou lokalizáciou pre slovenský a český trh.

Mobilný<br/>prístup

Mobilný
prístup

So systémom pracujete pohodlne cez webový prehliadač, cez aplikáciu v mobile či tablete. Manažéri nemocníc tak nie sú viazaný na prácu z kancelárie a administratívnym pracovníkom sa otvára možnosť pracovať z domu. 

Systém<br/>pre budúcnosť

Systém
pre budúcnosť

Veľké, jednorazové upgrady systému predstavujú pre nemocnicu časovú aj personálnu záťaž, ktorej sa s riešením Dynamics 365 dokážu zbaviť. Systém je totiž neustále rozširovaný o najnovšie technológie a disponuje aj vlastným vývojovým prostredím. 

Systém vám pomôže vyriešiť

Health Care Controlling

Typickým špecifikom nemocníc je pomerne zložitá štruktúra oddelení, ako aj nákladov spojených s prevádzkou budov a prístrojového vybavenia. HealthCare Controlling preto podľa vopred špecifikovaných parametrov rozpočítava náklady a výnosy na jednotlivé oddelenia, typy výkonov a podobne. Používatelia si vedia sami definovať statické či dynamické alokačné kľúče, vďaka ktorým majú nemocnice neustály prehľad o rôznych kategóriách nákladov a výnosov nad rámec a nezávisle od štandardného účtovania v systéme.

Výkazníctvo a reporty

Výkazníctvo nemocníc voči štátu je veľmi potrebnou súčasťou ekonomického informačného systému. Či už ide o akciovú spoločnosť, príspevkovú alebo neziskovú organizáciu, manažment sa môže spoľahnúť na presné reporty a jednoduchú tvorbu výkazov pre ministerstvo zdravotníctva, zdravotné poisťovne a ostatné inštitúcie.

Schvaľovanie a kontrola

V zmysle platných zákonov umožňuje systém Dynamics 365 efektívne schvaľovanie nákupných, predajných, skladových, bankových, DPH a interných dokladov a záznamov viacstupňovým automatizovaným procesom. Schvaľovanie sa týka dokladov pred aj po zaúčtovaní a nemocnice vďaka nemu dokážu pre potreby kontroly vždy preukázať, kto, čo, kedy a s akými poznámkami schválil alebo zamietol.

Integrácie, importy a exporty

Vďaka bohatým integračným možnostiam dokážete sprostredkovať rýchlu výmenu dát medzi rôznymi nemocničnými systémami. Môže ísť napríklad o prepojenie so skladovým systémom pre lieky a špeciálne zdravotnícke materiály, prepojenie riešenia Dynamics 365 so systémami používanými vo verejných lekárňach prevádzkovaných nemocnicou alebo o exporty do Centrálneho registra pohľadávok štátu.

Správa majetku

Riadenie dlhodobého a krátkodobého majetku je v nemocniciach veľmi široká problematika. Systém Dynamics 365 Business Central uľahčuje správu investičného majetku, zdravotechniky, drobného majetku, ako aj osobitných ochranných pracovných pomôcok. S pomocou špecifického riešenia zjednodušuje aj inventarizáciu obvykle veľkého množstva majetku.

Obstarávanie

Prísne pravidlá obstarávania sa jednoduchšie dodržiavajú a preukazujú so systémom Dynamics 365, pretože pracuje s funkcionalitou likvidačného listu, umožňuje rýchle, prehľadné a adresné schvaľovanie podľa presne definovaných pravidiel. Okrem toho systém eviduje a sleduje napríklad kódy CPV (Spoločný slovník obstarávania) a umožňuje podľa nich reportovať.

Vyťažovanie dokumentov

Náročnosť administratívy a záplavu papierov v nemocniciach významne znižuje automatické vyťažovanie elektronických dokumentov. Pre rýchle spracovanie dodávateľských faktúr využívame overené riešenie Continia Document Capture, ktoré kontroluje správnosť údajov na faktúrach a vytvára nákupnú faktúru v systéme Dynamics 365 Business Central.

Žiadankový systém

Pre potreby nemocníc sme vyvinuli žiadankový systém, ktorý pracuje prostredníctvom webového prehliadača a je napojený na Microsoft 365 a Dynamics 365. Zamestnanci nemocnice vďaka nemu dokážu prehľadne žiadať, schvaľovať a vybavovať rôzne typy požiadaviek na nákup alebo vykonanie služieb mimo žiadaniek na lieky a zdravotnícky materiál, ktoré sú obvykle riešené v nemocničnom informačnom systéme. Systém pracuje s tovarovými žiadankami, žiadankami na poskytnutie služby, žiadankami na zdravotechniku, údržbu a dopravu aj s možnosťou kontroly na rozpočty jednotlivých oddelení, ktoré dané žiadanky zadávajú.

Business Central pre nemocnice v číslach

10 +

Nemocníc na Slovensku

50 +

Špecializovaných reportov

750 +

Jedinečných používateľov

Systém Business Central nám výrazným spôsobom uľahčuje prácu.

Nie je to len o jednoduchšom výkazníctve alebo možnosti formátovaných exportov, ale o celkovej práci s novým systémom, ktorá je rýchlejšia a komfortnejšia. Nasadenie aplikácie elektronických žiadaniek pomohlo odstrániť našim zamestnancom únavnú ručnú editáciu požiadaviek na nákup tovaru a služieb. Sme radi, že sme touto investíciou dostali do rúk nástroje, ktoré nám pomáhajú riadiť našu nemocnicu efektívnejšie.

Súvisiace produkty

Dynamics 365 Business Central

Komplexné a pokročilé riešenie s rýchlou implementáciou. Pomôže so všetkým, čo väčšia spoločnosť potrebuje na uľahčenie svojej digitálnej transformácie. Využívať môžete funkcie umelej inteligencie a natívnu integráciu s rozsiahlymi nástrojmi spoločnosti Microsoft.

Power Apps na mieru

Vďaka modernej low-code Power Platforme dokážeme za zlomok nákladov oproti klasickému kódovaniu zvládnuť akýkoľvek projekt podľa prianí našich zákazníkov. Táto platforma dobýva svet svojou jednoduchosťou, nízkými nákladmi na vývoj a licencie a samozrejme customizáciou riešení pre firmy všetkých veľkostí.

CROMA Sales

Zvýšte prehľadnosť svojich obchodných procesov pomocou otvorenej a flexibilnej aplikácie, ktorú nasadíme v priebehu niekoľkých minút. S CRM softvérom Croma Sales CRM máte pod kontrolou správu, overovanie a vykazovanie predajných kontaktov, spoločností a ich pobočiek na jednom mieste. Aplikácia je postavená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou k Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

 Jednoduchý a zrozumiteľný nástroj pre personalistov, ktorý pokrýva všetky dôležité oblasti personálneho oddelenia. CROMA HR ponúka riešenie správy zmlúv zamestnancov a externistov, školení, lekárskych prehliadok, dochádzky a veľa ďalších funkcií. Aplikácia je založená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.