Menu Zavrieť

Obchod a logistika

Riešenie pre digitalizáciu moderných obchodných a logistických spoločností.

Riešenie na pokrytie potrieb obchodných a logistických spoločností je založené na synergii ekosystému Dynamics 365 spoločnosti Microsoft. Jeho cieľom je maximálne podporiť obchodné a logistické procesy, ich vysokú efektivitu a produktivitu. Zároveň podporuje snahu o flexibilitu procesov a zvýšenie ich automatizácie. To všetko v prostredí lokálnych alebo medzinárodných spoločností s výraznou podporou manažérskych nástrojov. Riešenie podporuje najmä tri hlavné oblasti:

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Obchodné procesy

Obchodné procesy

Logistické procesy

Logistické procesy

Customer Relationship Management

Časť CRM zahŕňa marketingové aktivity, predpredajné aktivity, popredajné a servisné aktivity.  V závislosti od rozsahu potrieb zákazníka sa úloha CRM rieši v moduloch zahrnutých do systému ERP alebo v samostatných aplikáciách Dynamics365 so silnou vzájomnou integráciou. Takto je možné využiť štandardné aplikácie na vytvorenie vysoko efektívneho a automatizovaného systému "šitého na mieru". 

Základom riešenia je produkt Dynamics 365 Sales dopĺňaný o: 

 • aplikácie na pokrytie potrieb automatizácie marketingových kampaní (D365 Marketing, Click Dimensions) 
 • aplikácie pre servisné služby (D365 Service, D365 Field Service) 
 • aplikácie na riadenie dokumentácie na projektoch a obchodných prípadoch (SharePoint Services)  

Časť CRM zahŕňa marketingové aktivity, predpredajné aktivity, popredajné a servisné aktivity.  V závislosti od rozsahu potrieb zákazníka sa úloha CRM rieši v moduloch zahrnutých do systému ERP alebo v samostatných aplikáciách Dynamics365 so silnou vzájomnou integráciou. Takto je možné využiť štandardné aplikácie na vytvorenie vysoko efektívneho a automatizovaného systému "šitého na mieru". 

Základom riešenia je produkt Dynamics 365 Sales dopĺňaný o: 

 • aplikácie na pokrytie potrieb automatizácie marketingových kampaní (D365 Marketing, Click Dimensions) 
 • aplikácie pre servisné služby (D365 Service, D365 Field Service) 
 • aplikácie na riadenie dokumentácie na projektoch a obchodných prípadoch (SharePoint Services)  

Obchodné procesy

Na pokrytie potrieb obchodných procesov sa používajú štandardné systémy ERP Dynamics 365. Oblasti nákupu, predaja, systémov riadenia cien sú veľmi dobre pokryté štandardnými funkciami. Naše riešenie však dokáže rozšíriť oblasť podnikania o nasledujúce funkcie: 

 • Správa kmeňových dát. Aplikácia umožňuje správu kmeňových dát o zákazníkoch, dodávateľoch, tovare a ponúkaných službách, ak je v systéme viacero spoločností (právnických osôb). Systém využíva jednotné kmeňové dáta, čím sa predchádza duplicite, chybám a neaktuálnosti údajov. Je tiež výkonným nástrojom na medzipodnikové výkazníctvo, ktorý čerpá údaje z presne definovaných zdrojov.  
 • Získavanie dokumentov a automatizácia prijímania dokumentov. Aplikácia spoločnosti Continia sa používa na extrakciu údajov z došlých faktúr alebo došlých objednávok. Pdf dokumenty, faxy alebo aj elektronické dokumenty sa spracúvajú do systému a výrazne uľahčujú ich manuálne získavanie. Súčasťou riešenia je "naučiť" systém získavať dokumenty od konkrétneho zákazníka pre následné doklady a dosiahnuť tak efektívnejšie spracovanie.  
 • Worklow. Aplikácia pomáha pokryť potrebu schvaľovania dokladov používateľmi systému v potrebných procesoch nákupu a predaja. Široká funkcionalita a variabilita je k dispozícii online. Používatelia vedia schvaľovať doklady aj mimo samotného systému.   

Na pokrytie potrieb obchodných procesov sa používajú štandardné systémy ERP Dynamics 365. Oblasti nákupu, predaja, systémov riadenia cien sú veľmi dobre pokryté štandardnými funkciami. Naše riešenie však dokáže rozšíriť oblasť podnikania o nasledujúce funkcie: 

 • Správa kmeňových dát. Aplikácia umožňuje správu kmeňových dát o zákazníkoch, dodávateľoch, tovare a ponúkaných službách, ak je v systéme viacero spoločností (právnických osôb). Systém využíva jednotné kmeňové dáta, čím sa predchádza duplicite, chybám a neaktuálnosti údajov. Je tiež výkonným nástrojom na medzipodnikové výkazníctvo, ktorý čerpá údaje z presne definovaných zdrojov.  
 • Získavanie dokumentov a automatizácia prijímania dokumentov. Aplikácia spoločnosti Continia sa používa na extrakciu údajov z došlých faktúr alebo došlých objednávok. Pdf dokumenty, faxy alebo aj elektronické dokumenty sa spracúvajú do systému a výrazne uľahčujú ich manuálne získavanie. Súčasťou riešenia je "naučiť" systém získavať dokumenty od konkrétneho zákazníka pre následné doklady a dosiahnuť tak efektívnejšie spracovanie.  
 • Worklow. Aplikácia pomáha pokryť potrebu schvaľovania dokladov používateľmi systému v potrebných procesoch nákupu a predaja. Široká funkcionalita a variabilita je k dispozícii online. Používatelia vedia schvaľovať doklady aj mimo samotného systému.   

Logistické procesy

Opäť pre logistiku, ako aj pre obchodné procesy, systém poskytuje širokú škálu štandardných funkcií. Komfortne zvláda riadenie zásob, rôzne varianty tovaru, počty kusov v jednotlivých baleniach alebo šaržiach, prepočty skladových jednotiek, zámenu tovaru za iný od toho istého dodávateľa alebo od iných dodávateľov. Rieši optimalizáciu stavu zásob v závislosti od ich minulého predaja, očakávaného predaja a minimálneho požadovaného množstva a navrhuje a optimalizuje objednávky dodávateľom na základe dodacích lehôt, minimálnych dodacích množstiev atď. Samozrejmosťou je využívanie sériových čísel, šarží tovaru, sledovanie dátumov spotreby. Systém umožňuje podrobné sledovanie tovaru od dodávateľa cez pohyb tovaru v rámci firmy až po dodanie zákazníkovi. 

Opäť pre logistiku, ako aj pre obchodné procesy, systém poskytuje širokú škálu štandardných funkcií. Komfortne zvláda riadenie zásob, rôzne varianty tovaru, počty kusov v jednotlivých baleniach alebo šaržiach, prepočty skladových jednotiek, zámenu tovaru za iný od toho istého dodávateľa alebo od iných dodávateľov. Rieši optimalizáciu stavu zásob v závislosti od ich minulého predaja, očakávaného predaja a minimálneho požadovaného množstva a navrhuje a optimalizuje objednávky dodávateľom na základe dodacích lehôt, minimálnych dodacích množstiev atď. Samozrejmosťou je využívanie sériových čísel, šarží tovaru, sledovanie dátumov spotreby. Systém umožňuje podrobné sledovanie tovaru od dodávateľa cez pohyb tovaru v rámci firmy až po dodanie zákazníkovi. 

Klientom Seyfor Slovensko sme už od roku 2008.

Vtedy naša spoločnosť pri svojom rozmachu v rámci SK/CZ potrebovala zefektívniť svoje podnikanie a zabezpečiť prechod na euro. Od tej doby prešla výrazným rozvojom, akvizíciou získala podiel na poľskom trhu a vo všetkých krajinách následne implementovala Microsoft Dynamics NAV 2017. Toto robustné riešenie nám pomáha centralizovať procesy, rieši B2B komunikáciu (EDI) a Warehouse management v našich skladoch. S podporou od Seyfor Slovensko sme spokojní. Cítime, že je zase čas ísť do ďalších a moderných technológií s medzinárodnou podporou.

Máte záujem o  nezáväznú konzultáciu ?

Čiarové kódy

Dynamics 365 podporuje základné používanie čiarových kódov vo svojich štandardných funkciách. Naše riešenie výrazne rozširuje možnosti ich použitia. Zákazníci využívajú snímače čiarových kódov na veľmi efektívnu prácu pri príjme a výdaji tovaru, prekládke, nakladacích a vykladacích operáciách v riadenom sklade, inventúre. Riešenie podporuje tlač vlastných čiarových kódov na špeciálnych tlačiarňach. Samozrejmosťou je online prevádzka.   

Bezdrôtové čítačky môžu mať k dispozícii skladníci na manipulačných zariadeniach (vozíkoch), vo forme osobných prenosných mobilných terminálov s možnosťou hlasového ovládania.  

Dynamics 365 podporuje základné používanie čiarových kódov vo svojich štandardných funkciách. Naše riešenie výrazne rozširuje možnosti ich použitia. Zákazníci využívajú snímače čiarových kódov na veľmi efektívnu prácu pri príjme a výdaji tovaru, prekládke, nakladacích a vykladacích operáciách v riadenom sklade, inventúre. Riešenie podporuje tlač vlastných čiarových kódov na špeciálnych tlačiarňach. Samozrejmosťou je online prevádzka.   

Bezdrôtové čítačky môžu mať k dispozícii skladníci na manipulačných zariadeniach (vozíkoch), vo forme osobných prenosných mobilných terminálov s možnosťou hlasového ovládania.  

Riadený sklad

Dynamics 365 poskytuje mnoho základných funkcií pre riadený sklad. Tieto funkcie sú ďalej rozšírené o ďalšie funkcie potrebné na prevádzku riadeného skladu. K dispozícii je teda matematický model skladu, ktorý jednoznačne definuje umiestnenie skladu, adresy nakládky. Informácie o skladových miestach sú rozšírené o fyzikálne vlastnosti miesta (rozmery, nosnosť) alebo o ďalšie informácie (skladovanie len určitých druhov tovaru, zákaz nakládky, dočasná nedostupnosť atď.) Na základe informácií o skladovacích miestach a ich dostupnosti sa potom navrhujú optimalizované pohyby operátorov s cieľom maximalizovať efektívnosť prevádzky riadeného skladu, ako aj maximalizovať dostupnosť skladovacích miest.

Dynamics 365 poskytuje mnoho základných funkcií pre riadený sklad. Tieto funkcie sú ďalej rozšírené o ďalšie funkcie potrebné na prevádzku riadeného skladu. K dispozícii je teda matematický model skladu, ktorý jednoznačne definuje umiestnenie skladu, adresy nakládky. Informácie o skladových miestach sú rozšírené o fyzikálne vlastnosti miesta (rozmery, nosnosť) alebo o ďalšie informácie (skladovanie len určitých druhov tovaru, zákaz nakládky, dočasná nedostupnosť atď.) Na základe informácií o skladovacích miestach a ich dostupnosti sa potom navrhujú optimalizované pohyby operátorov s cieľom maximalizovať efektívnosť prevádzky riadeného skladu, ako aj maximalizovať dostupnosť skladovacích miest.

Súvisiace produkty

Dynamics 365 Sales

Zrýchlite svoj predajný proces pomocou vlajkovej lode CRM od spoločnosti Microsoft, jedného z najpoužívanejších a najobľúbenejších CRM systémov na svete.

ClickDimensions

Vyťažte maximum z marketingovej automatizácie.

Dynamics 365 Business Central

Komplexné a pokročilé riešenie s rýchlou implementáciou. Pomôže so všetkým, čo väčšia spoločnosť potrebuje na uľahčenie svojej digitálnej transformácie. Využívať môžete funkcie umelej inteligencie a natívnu integráciu s rozsiahlymi nástrojmi spoločnosti Microsoft.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustný ERP systém pre spoločnosti s náročnými finančnými procesmi alebo veľmi pokročilými výrobnými a logickými procesmi. Automatizujte svoje finančné operácie, poskytujte prehľady v reálnom čase a inteligentne predpovedajte budúcnosť.

Power Apps na mieru

Vďaka modernej low-code Power Platforme dokážeme za zlomok nákladov oproti klasickému kódovaniu zvládnuť akýkoľvek projekt podľa prianí našich zákazníkov. Táto platforma dobýva svet svojou jednoduchosťou, nízkými nákladmi na vývoj a licencie a samozrejme customizáciou riešení pre firmy všetkých veľkostí.

CROMA Sales

Zvýšte prehľadnosť svojich obchodných procesov pomocou otvorenej a flexibilnej aplikácie, ktorú nasadíme v priebehu niekoľkých minút. S CRM softvérom Croma Sales CRM máte pod kontrolou správu, overovanie a vykazovanie predajných kontaktov, spoločností a ich pobočiek na jednom mieste. Aplikácia je postavená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou k Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

 Jednoduchý a zrozumiteľný nástroj pre personalistov, ktorý pokrýva všetky dôležité oblasti personálneho oddelenia. CROMA HR ponúka riešenie správy zmlúv zamestnancov a externistov, školení, lekárskych prehliadok, dochádzky a veľa ďalších funkcií. Aplikácia je založená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.