Menu Zavrieť

Microsoft Dynamics 365
Business Central

Informačný systém na riadenie spoločností, pokrývajúci agendy od účtovníctva cez nákup, predaj, sklad, výrobu, služby zákazníkom až po riadenie projektov.

Prečo Dynamics 365 Business Central?

Rozsiahle možnosti integrácie

Rozsiahle možnosti integrácie

Prirodzená integrácia do Microsoft 365 (predtým Office 365), iných aplikácií Dynamics 365, Power Platform.

Dostupnosť v cloude aj on-premise

Dostupnosť v cloude aj on-premise

Cloudové riešenie je vždy aktuálne a drží krok s vývojom v oblasti podnikových systémov. Voliteľne je k dispozícii aj v on-premise verzii.

Vždy aktuálne riešenie

Vždy aktuálne riešenie

Odzvonilo jednorazovým náročným upgradom. Systém sa aktualizuje priebežne, podobne ako vaše aplikácie v telefóne. Neustále tak získavate nové funkcie, a to aj z oblasti AI.

Svetový systém so slovenskou lokalizáciou

Svetový systém so slovenskou lokalizáciou

Legislatívne požiadavky a používateľské rozšírenia (integrácia na verejné informačné zdroje, bankovníctvo atď.).

Čo pre vás môže urobiť Dynamics 365
Business Central?

Business Central vám pomôže spravovať oveľa viac ako len účtovníctvo. Všetky obchodné údaje a procesy môžete mať prepojené do jedného praktického ERP systému, ktorý vám umožní spravovať predaj, skladové hospodárstvo, výrobu, projekty a vzťahy so zákazníkmi. To všetko s prehľadnými a interaktívnymi reportmi pre správne rozhodovanie a v súlade s miestnou legislatívou a medzinárodnými normami.

Financie

Podpora informovaného rozhodovania. Údaje zo všetkých oblastí systému sú v reálnom čase prepojené do jedného celku a poskytujú výkonnú podporu na riadenie podniku.

Finančná výkonnosť v reálnom čase. Integrované panely Power BI zobrazujú pohľady na vzory, trendy, príjmy prostredníctvom analytiky a neobmedzených dimenzií.

Zrýchlenie finančných výkazov a reportovania. Rýchle, efektívne, aktuálne a presné nástroje na vykonávanie finančných výkazov a požadovaných hlásení.

Zvýšte presnosť finančných prognóz. Použitie kompletných údajov a analýz, prispôsobiteľné výkazy sú k dispozícii vďaka integrácii s programom Excel.

Podpora informovaného rozhodovania. Údaje zo všetkých oblastí systému sú v reálnom čase prepojené do jedného celku a poskytujú výkonnú podporu na riadenie podniku.

Finančná výkonnosť v reálnom čase. Integrované panely Power BI zobrazujú pohľady na vzory, trendy, príjmy prostredníctvom analytiky a neobmedzených dimenzií.

Zrýchlenie finančných výkazov a reportovania. Rýchle, efektívne, aktuálne a presné nástroje na vykonávanie finančných výkazov a požadovaných hlásení.

Zvýšte presnosť finančných prognóz. Použitie kompletných údajov a analýz, prispôsobiteľné výkazy sú k dispozícii vďaka integrácii s programom Excel.

Riadenie skladu a výroby

Optimalizácia dopĺňania zásob. Využívanie informácií z objednávok, očakávaných pohybov zásob, sezónnych predajov na vytváranie objednávok.

Komplexný pohľad na sklady. Informácie o pohybe zásob z časového hľadiska, sledovanie každej transakcie a pohybu tovaru v riadenom sklade. Úplné sledovanie tovaru.

Výpočty a optimalizácia výrobných kapacít a zdrojov. Podpora maximálneho využitia výrobných kapacít spoločnosti na splnenie požiadaviek zákazníkov.

Udržiavanie optimálneho nastavenia skladu. Automatický výpočet skladových množstiev, dodacích lehôt, stavov objednávok. Automatické návrhy náhrad nedostupného tovaru.

Optimalizácia dopĺňania zásob. Využívanie informácií z objednávok, očakávaných pohybov zásob, sezónnych predajov na vytváranie objednávok.

Komplexný pohľad na sklady. Informácie o pohybe zásob z časového hľadiska, sledovanie každej transakcie a pohybu tovaru v riadenom sklade. Úplné sledovanie tovaru.

Výpočty a optimalizácia výrobných kapacít a zdrojov. Podpora maximálneho využitia výrobných kapacít spoločnosti na splnenie požiadaviek zákazníkov.

Udržiavanie optimálneho nastavenia skladu. Automatický výpočet skladových množstiev, dodacích lehôt, stavov objednávok. Automatické návrhy náhrad nedostupného tovaru.

Predaj a profesionálny servis

Optimalizácia predaja. Zaznamenávanie všetkých interakcií so zákazníkmi, podpora následného predaja, krížový predaj, otváranie nových obchodných príležitostí počas predajného cyklu vedie k zvýšeniu príležitostí na zvýšenie príjmov.

Zrýchlenie procesu predaja. Skrátenie času od ponuky po platbu. Rýchle riešenie ponukového procesu, servisných požiadaviek a poskytovania služieb a zúčtovania platieb aj s využitím Microsoft 365.

Jednoduchý prehľad o servisných úlohách, rozpracovanosti a znalostiach zamestnancov. Umožňuje efektívne prideľovanie zdrojov na rýchle a kvalitné riešenie servisných požiadaviek.

Optimalizácia predaja. Zaznamenávanie všetkých interakcií so zákazníkmi, podpora následného predaja, krížový predaj, otváranie nových obchodných príležitostí počas predajného cyklu vedie k zvýšeniu príležitostí na zvýšenie príjmov.

Zrýchlenie procesu predaja. Skrátenie času od ponuky po platbu. Rýchle riešenie ponukového procesu, servisných požiadaviek a poskytovania služieb a zúčtovania platieb aj s využitím Microsoft 365.

Jednoduchý prehľad o servisných úlohách, rozpracovanosti a znalostiach zamestnancov. Umožňuje efektívne prideľovanie zdrojov na rýchle a kvalitné riešenie servisných požiadaviek.

Riadenie projektov

Tvorba, riadenie a vyhodnocovanie projektov zákazníkov. Rozpočty projektov, ich úprava a kontrola s cieľom podporiť dosiahnutie ziskovosti projektov.

Riadenie zdrojov. Sledovanie nákladov na projekt, oceňovanie použitých zdrojov, rady na plánovanie kapacít, sledovanie nákladov a výnosov, projektové objednávky a ponuky - to všetko podporuje úspešnosť projektu.

Efektívne riadenie a rozhodovanie. Realistický pohľad na okamžitý stav projektu, porovnanie s plánovaným stavom projektu umožňujú informované rozhodnutia na dosiahnutie ziskovosti projektu.

Tvorba, riadenie a vyhodnocovanie projektov zákazníkov. Rozpočty projektov, ich úprava a kontrola s cieľom podporiť dosiahnutie ziskovosti projektov.

Riadenie zdrojov. Sledovanie nákladov na projekt, oceňovanie použitých zdrojov, rady na plánovanie kapacít, sledovanie nákladov a výnosov, projektové objednávky a ponuky - to všetko podporuje úspešnosť projektu.

Efektívne riadenie a rozhodovanie. Realistický pohľad na okamžitý stav projektu, porovnanie s plánovaným stavom projektu umožňujú informované rozhodnutia na dosiahnutie ziskovosti projektu.

Integrácia s produktmi Microsoft

Microsoft 365 (predtým Office 365). Natívna a intuitívna integrácia s aplikáciami Excel a Word poskytuje široké možnosti následnej práce s údajmi a ich prezentácie.

Microsoft Dynamics 365. Pri spoločnom využívaní zdieľaných údajov je integrácia Business Central s ostatnými aplikáciami Dynamics 365 neuveriteľne výkonným moderným nástrojom na podporu podnikových procesov.

PowerBI. Analytický nástroj na interaktívnu prezentáciu údajov a business intelligence je prirodzene jedným z hlavných nástrojov, ktoré používatelia používajú na vytváranie vlastných reportov a dashboardov.

Microsoft 365 (predtým Office 365). Natívna a intuitívna integrácia s aplikáciami Excel a Word poskytuje široké možnosti následnej práce s údajmi a ich prezentácie.

Microsoft Dynamics 365. Pri spoločnom využívaní zdieľaných údajov je integrácia Business Central s ostatnými aplikáciami Dynamics 365 neuveriteľne výkonným moderným nástrojom na podporu podnikových procesov.

PowerBI. Analytický nástroj na interaktívnu prezentáciu údajov a business intelligence je prirodzene jedným z hlavných nástrojov, ktoré používatelia používajú na vytváranie vlastných reportov a dashboardov.

Viac informácií Menej informácií

Lokalizácia a právne predpisy

Lokalizácia. Microsoft Dynamics 365 Business Central je plne lokalizovaný do českého a slovenského jazyka.

Legislatíva. Implementácia zahŕňa podporu legislatívy Českej alebo Slovenskej republiky.

Rozšírenie legislatívnej funkcionality. Používateľskému komfortu napomáha prepojenie na rôzne informačné zdroje oboch krajín, ako sú ARES, ISIR, ČNB, SNB, portály finančných úradov a pod.

Lokalizácia. Microsoft Dynamics 365 Business Central je plne lokalizovaný do českého a slovenského jazyka.

Legislatíva. Implementácia zahŕňa podporu legislatívy Českej alebo Slovenskej republiky.

Rozšírenie legislatívnej funkcionality. Používateľskému komfortu napomáha prepojenie na rôzne informačné zdroje oboch krajín, ako sú ARES, ISIR, ČNB, SNB, portály finančných úradov a pod.

TMF Services využívala mzdy v Microsoft Dynamics NAV od Seyfor Slovensko (predtým WBI) od roku 2005.

Prešli sme už jedným upgradom na NAV 2009, vzhľadom na technologický vývoj sme sa však museli posunúť ďalej a implementovali sme Microsoft Dynamics 365 Business Central v našom dedikovanom privátnom cloude v prostredí Microsoftu – Azure. Dôvodom boli primárne technologické možnosti a v dnešnej dobe dôležitá oblasť bezpečnosti systému. Modul Mzdy na platforme Microsoft Dynamics 365 Business Central je v pôsobnosti spoločnosti Seyfor už viac ako 20 rokov, čo pre nás znamená záruku stabilného a profesionálneho partnera.  Naša spoločnosť outsourcuje mzdy pre viac ako 100 lokálnych a globálnych klientov s veľkým množstvom špecifík ktoré si vyžadujú značnú mieru flexibility a proklientksy orientovaného priístupu. Zo skúseností viem, že je veľmi ťažké nájšť dodávateľa, ktorý by bol rovnako ako Seyfor schopný migrovať také veľké množstvo zákazníkov a údajov spolu s ich históriou a špecifickými nastaveniami v priebehu menej ako pol roka. Roky spolupráce nás utvrdzujú v tom, že možnosti a nástroje Microsoftu spolu s certifikovanými a overenými partnerskými riešeniami, sú jediným možným riešením pre globálnych poskytovateľov hľadajúcich flexibilu, profesionalitu a komplexnosť, ktorá je u lokálnych poskytovateľov veľmi limitovaná a obmedzujúca v plnení požiadaviek nadnárodných spoločností. Seyfor Slovensko nás sprevádza už skoro 20 rokov a bude nás sprevádzať na ceste rastu našej firmy na Slovensku aj naďalej.


Lenka Tonkovičová
Head of HR & Payroll, TMF Services

Prešli sme už jedným upgradom na NAV 2009, vzhľadom na technologický vývoj sme sa však museli posunúť ďalej a implementovali sme Microsoft Dynamics 365 Business Central v našom dedikovanom privátnom cloude v prostredí Microsoftu – Azure. Dôvodom boli primárne technologické možnosti a v dnešnej dobe dôležitá oblasť bezpečnosti systému. Modul Mzdy na platforme Microsoft Dynamics 365 Business Central je v pôsobnosti spoločnosti Seyfor už viac ako 20 rokov, čo pre nás znamená záruku stabilného a profesionálneho partnera.  Naša spoločnosť outsourcuje mzdy pre viac ako 100 lokálnych a globálnych klientov s veľkým množstvom špecifík ktoré si vyžadujú značnú mieru flexibility a proklientksy orientovaného priístupu. Zo skúseností viem, že je veľmi ťažké nájšť dodávateľa, ktorý by bol rovnako ako Seyfor schopný migrovať také veľké množstvo zákazníkov a údajov spolu s ich históriou a špecifickými nastaveniami v priebehu menej ako pol roka. Roky spolupráce nás utvrdzujú v tom, že možnosti a nástroje Microsoftu spolu s certifikovanými a overenými partnerskými riešeniami, sú jediným možným riešením pre globálnych poskytovateľov hľadajúcich flexibilu, profesionalitu a komplexnosť, ktorá je u lokálnych poskytovateľov veľmi limitovaná a obmedzujúca v plnení požiadaviek nadnárodných spoločností. Seyfor Slovensko nás sprevádza už skoro 20 rokov a bude nás sprevádzať na ceste rastu našej firmy na Slovensku aj naďalej.


Lenka Tonkovičová
Head of HR & Payroll, TMF Services

Prečo si spoločnosti vyberajú na implementáciu Dynamics 365 nás?

Patríme medzi TOP 3

Patríme medzi TOP 3

spoločnosti v počte konzultantov a vývojárov Dynamics 365 SK & CZ.

250+ zákazníkov

250+ zákazníkov

Dynamics 365 a Power Platform.

17 krajín sveta

17 krajín sveta

Máme rozsiahle skúsenosti s globálnymi implementáciami.

30 rokov na trhu

30 rokov na trhu

Sme stabilná európska spoločnosť s rozsiahlym know-how realizačného tímu.

Máte záujem o  nezáväznú konzultáciu?

So spoločnosťou Seyfor spolupracujeme už od roku 2014 na implementácii celopodnikového informačného systému. Ten zahŕňa ekonomický informačný systém, agendu riadenia vzťahov so zákazníkmi a správy dokumentov, systém odpadového hospodárstva a manažérsky informačný systém.

Často kladené otázky našich zákazníkov o Business Central

Čo je Microsoft Business Central?

Je to moderný ERP systém, teda softvér určený na komplexné riadenie všetkých podnikových procesov a zdrojov. Pomocou Business Central môžete z jedného miesta riadiť a kontrolovať účtovníctvo, nákup a predaj, skladové hospodárstvo, výrobu, vzťahy so zákazníkmi a mnohé ďalšie agendy súvisiace s bežnými obchodnými činnosťami. Veľkou výhodou je zjednotenie údajov do jednej databázy, kde všetky moduly systému využívajú rovnaké údaje.

Aký je rozdiel medzi Business Central, NAV a Navision? Sú to tie isté veci?

Ide o rôzne verzie toho istého systému. Dynamics 365 Business Central je najmodernejšou a technologicky najvyspelejšou verziou. Predchádzal mu Microsoft Dynamics NAV, ktorý sa vyvinul z riešenia zvaného Navision.

Funguje služba Business Central v cloude?

Áno. Najnovšie verzie Business Central plne využívajú cloudovú architektúru a ich údaje sú zálohované na zabezpečených serveroch spoločnosti Microsoft.

Môže Business Central fungovať ako on-premise?

Áno. Microsoft Dynamics 365 Business Central je dostupný aj vo verzii on-premise, čiže na vlastných serveroch. Skôr, ako sa rozhodnete pre jeden zo spôsobov nasadenia, odporúčame zvážiť všetky pre a proti.

Môžeme implementovať a nastaviť Business Central sami?

Business Central ako komplexný ERP systém má podstatne zložitejšiu implementáciu, pretože v porovnaní s jednoduchými účtovnými systémami alebo inými aplikáciami zameranými len na čiastkové agendy ponúka neporovnateľne viac funkcií a nástrojov. Nejde len o samotnú inštaláciu - aby vám systém naozaj dobre slúžil, je potrebné ho na základe analýzy interných procesov prispôsobiť špecifikám vašej spoločnosti a následne zaškoliť vašich zamestnancov na toto riešenie.

Na zvládnutie všetkých uvedených činností preto dôrazne odporúčame využiť služby vyškolených konzultantov od certifikovaných partnerov. Naši konzultanti majú bohaté skúsenosti s analýzou procesov a implementáciou systému Business Central a ich práca zabezpečí, že vaši zamestnanci budú môcť systém využívať naplno.

Je školenie v Business Central náročné?

Vývojári riešenia venovali značné úsilie používateľskej prívetivosti a prehľadnosti, vďaka čomu sa základy práce so systémom dajú zvládnuť za jeden deň. Mnohí zákazníci, ktorí prechádzajú zo starších ERP systémov, uvádzajú, že práca s Business Central je oveľa jednoduchšia ako so starším riešením.

Môže sa Dynamics Business Central používať ako CRM riešenie?

Hoci Business Central ponúka základné CRM funkcie, nie je to plnohodnotné riešenie na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Na tento účel odporúčame Microsoft Dynamics 365 Sales – komplexné CRM riešenie, ktoré je úzko integrované s Business Central.

Aké typy používateľských licencií ponúka Business Central?

Základné licencie sú Essentials a Premium. Ide o tzv. plnohodnotné používateľské licencie určené pre profesie, ktoré pre svoju prácu potrebujú maximum dostupných funkcií Business Central. Držitelia licencie Premium majú prístup aj k modulom na riadenie služieb a riadenie výroby. Tretím typom licencie je Team Member, ktorá je určená pre používateľov bez potreby využívať celý rozsah funkcií Business Central (pozri nižšie).

Môžem mať súčasne licencie Premium aj Essentials?

Nie. Pri kúpe licencií musíte vybrať jeden typ pre všetkých používateľov Business Central.

Aké možnosti majú používatelia v rámci licencie Team Member?

Licencia Team Members je určená predovšetkým na prezeranie alebo ľahké spracovanie údajov od používateľov s vyššími licenciami a umožňuje základné úlohy, ako je aktualizácia záznamov alebo vyhľadávanie údajov o zákazníkoch. V praxi je teda určená najmä pre radových zamestnancov, ktorí na svoju prácu potrebujú len malú časť nástrojov a aplikácií Business Central.

Koľko stojí zakúpenie licencie Dynamics 365 Business Central?

Ceny licencií sa pohybujú od 8 USD za licenciu Team Member až po 100 USD za licenciu Premium. Kompletné ceny v USD nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Microsoft.

Ako dlho trvá implementácia služby Business Central?

Proces implementácie zahŕňa viac než len inštaláciu samotného softvéru. Zahŕňa aj analýzu existujúcich procesov, návrh ideálneho riešenia, školenie zamestnancov a ďalšie súvisiace úlohy. Implementácia zaberie niekoľko mesiacov, jej trvanie sa prípad od prípadu líši, závisí totiž od zložitosti procesov, úprav, požiadaviek a časových možností zákazníka.

Ponúka Business Central nástroje elektronického obchodu?

V základnej verzii nie. K dispozícii je však široký výber rozširujúcich modulov, ktoré umožňujú prepojenie Business Central s existujúcimi riešeniami elektronického obchodu, ako sú Shopify alebo Shoptet. Môžete si tiež vybrať zo širokej ponuky riešení elektronického obchodu prispôsobených používateľom Business Central, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom internetového obchodu AppSource.

Je Dynamics 365 Business Central tým správnym ERP systémom pre výrobné spoločnosti?

Na riadenie výroby používa Business Central výkonný a vylepšený modul, ktorý nadväzuje na jeho obľúbeného predchodcu v systéme Dynamics NAV. Podobne ako ostatné časti systému Business Central je aj výrobný modul navrhnutý tak, aby sa dal ľahko rozšíriť o špecializované aplikácie dostupné na AppSource.

Podporuje Business Central účtovanie nákladov?

Samozrejme! Vo všetkých verziách Business Central nájdete prehľadný účtovný modul, ktorý ponúka množstvo užitočných funkcií vrátane účtovania nákladov. Zákazníci, ktorí hľadajú nástroje na kalkuláciu výrobných nákladov, potom môžu využiť verziu Premium, ktorá okrem kalkulácie nákladov ponúka aj rôzne ďalšie nástroje na riadenie výroby.

Môžem Business Central používať v prehliadači?

Áno. Business Central je dostupný už iba prostredníctvom internetového prehliadača, a to aj vo verzii online, aj vo verzii on-premise. Nie je teda potrebná inštalácia žiadnych programov do vášho zariadenia.

Kompletný prehľad všetkých modulov

Chcete získať podrobnejšie informácie o tom, čo dokáže Business Central? Stiahnite si 16-stranový súbor pdf so základným sprievodcom všetkými modulmi.

Chcete získať podrobnejšie informácie o tom, čo dokáže Business Central? Stiahnite si 16-stranový súbor pdf so základným sprievodcom všetkými modulmi.

Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.