Menu Zavrieť

Zdieľanie informácií prehľadne
a efektívne

Poskytnite svojim zamestnancom prehľadný a ľahko dostupný portál so všetkými dôležitými informáciami, novinkami, príručkami a ďalšími potrebnými údajmi.

Najväčšie prínosy riešenia

Centralizácia informácií a jednoduché vyhľadávanie

S intranetom získate jedno centrálne úložisko informácií, ktorého prehľadná štruktúra a fulltextový vyhľadávač výrazne uľahčujú vyhľadávanie potrebných informácií. Rovnaké funkcie tiež výrazne zefektívnia vnútropodnikovú komunikáciu a umožnia oddeliť prípravné údaje a finálne platné informácie.

S intranetom získate jedno centrálne úložisko informácií, ktorého prehľadná štruktúra a fulltextový vyhľadávač výrazne uľahčujú vyhľadávanie potrebných informácií. Rovnaké funkcie tiež výrazne zefektívnia vnútropodnikovú komunikáciu a umožnia oddeliť prípravné údaje a finálne platné informácie.

Jednoduché používanie a používateľská prívetivosť

Jednoduché vkladanie informácií a integrácia s inými platformami (Teams, Microsoft Office, tímové weby atď.) zjednoduší prácu bežných používateľov a vlastníkov publikovaného obsahu. Príjemcovia informácií sa potom môžu viac spoliehať na zverejnené údaje a rýchlejšie získavať podklady pre svoju prácu a procesy.

Jednoduché vkladanie informácií a integrácia s inými platformami (Teams, Microsoft Office, tímové weby atď.) zjednoduší prácu bežných používateľov a vlastníkov publikovaného obsahu. Príjemcovia informácií sa potom môžu viac spoliehať na zverejnené údaje a rýchlejšie získavať podklady pre svoju prácu a procesy.

Bezpečnosť a cielenie obsahu

Pomocou nástrojov na cielené publikovanie údajov môžu správcovia intranetu publikovať obsah tak, aby k nemu mali prístup len tí zamestnanci, ktorí ho potrebujú pre svoju prácu. Okrem lepšieho zabezpečenia citlivých údajov to môže viesť aj k výrazne nižšej informačnej záťaži pre vašich zamestnancov.

Pomocou nástrojov na cielené publikovanie údajov môžu správcovia intranetu publikovať obsah tak, aby k nemu mali prístup len tí zamestnanci, ktorí ho potrebujú pre svoju prácu. Okrem lepšieho zabezpečenia citlivých údajov to môže viesť aj k výrazne nižšej informačnej záťaži pre vašich zamestnancov.

Prispôsobenie sa firemným štandardom a integrácia

Intranetové portály Seyfor majú širokú škálu možností grafického prispôsobenia a vkladania multimediálneho obsahu. Svoj intranet tak môžete prispôsobiť grafickým štandardom vašej spoločnosti a spríjemniť prácu používateľom. Zároveň môžete intranet integrovať s ďalšími systémami a zdrojmi údajov, aby sa stal prehľadnou publikačnou platformou, kde majú zamestnanci všetko na jednom mieste.

Intranetové portály Seyfor majú širokú škálu možností grafického prispôsobenia a vkladania multimediálneho obsahu. Svoj intranet tak môžete prispôsobiť grafickým štandardom vašej spoločnosti a spríjemniť prácu používateľom. Zároveň môžete intranet integrovať s ďalšími systémami a zdrojmi údajov, aby sa stal prehľadnou publikačnou platformou, kde majú zamestnanci všetko na jednom mieste.

Ďalšie prínosy riešenia

Prepojenie s infraštruktúrou Microsoftu

Prepojenie s infraštruktúrou Microsoftu

Prepojenie s centrálnym adresárom Active Directory uľahčuje nastavenie a priebežnú údržbu oprávnení používateľov.

Prepojenie na iné systémy a aplikácie

Prepojenie na iné systémy a aplikácie

Intranet využíva nástroje z rodiny Microsoft 365, ktoré umožňujú integráciu s ďalšími komunikačnými nástrojmi (MS Tím, MS Exchange, Power BI atď.).

Možnosť externého zdieľania

Možnosť externého zdieľania

Intranet môže obsahovať aj špecializované sekcie, ktoré umožňujú zdieľanie niektorých informácií a súborov s externými spolupracovníkmi, zákazníkmi alebo subdodávateľmi.

Prístup odkiaľkoľvek

Prístup odkiaľkoľvek

K intranetu môžete pristupovať z akéhokoľvek zariadenia (počítač, tablet, telefón) a môžete ho používať aj na cestách alebo pri práci z domu.

Proces implementácie riešenia

 1. Analýza potrieb

  Prvým krokom je určiť očakávania a potreby zákazníka. Na základe toho naši odborníci vytvoria návrh informačnej architektúry, štruktúry portálu a ďalších funkcií. Výstupom je zaznamenaný súbor požiadaviek a opis výsledného riešenia.

 2. Vytvorenie portálu

  Nový portál je navrhnutý tak, aby bol v súlade s výstupmi z analytických stretnutí. Počas procesu sa implementované prvky pripomienkujú a v prípade potreby opravujú. Výsledkom je portál, ktorý v maximálnej možnej miere spĺňa požiadavky zákazníka.

 3. Plnenie obsahom

  Pred konečným spustením sa portál naplní novým obsahom alebo obsahom preneseným z predchádzajúcich riešení. Po spustení nájdu používatelia na portáli nový aj starší obsah.

 4. Pilotná prevádzka, školenie a podpora

  Po spustení nového portálu zabezpečíme školenie používateľov a rozšírenú podporu po implementácii. Cieľom je zabezpečiť čo najlepšie prijatie nového portálu koncovými používateľmi a uľahčiť im prechod na nové riešenie.

Bol to beh na dlhšiu trať, ale výsledok sa dostavil. Nový intranet a na ňom prevádzkované aplikácie výrazne zlepšili prácu našich používateľov, a to vďaka rýchlejšej odozve, flexibilite či ergonómii. Celé riešenie tak bolo prijaté s kladnou odozvou a spokojnosťou užívateľov, a na tom záleží.

Na čo sa zamerať?

1

Analýza nastavení zabezpečenia

Pri príprave nastavenia intranetového portálu sa zaoberáme nielen jeho štruktúrou, prehľadnosťou a grafickým súladom s podnikovými štandardmi. Kľúčovou súčasťou analýzy je aj návrh nastavenia oprávnení a cielenia obsahu. Dobre nastavené oprávnenia a ich prepojenie na organizačnú alebo projektovú štruktúru sú dôležité nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj presného zacielenia obsahu na používateľov. Každý skutočne vidí len to, čo potrebuje.

2

Správny grafický dizajn

Sme si vedomí, že pri navrhovaní štruktúry a dizajnu intranetového portálu ovplyvňujeme rozsah jeho budúceho využitia. Dobre štruktúrovaný, graficky pekný intranet je zamestnancami lepšie prijímaný a prispieva k ich väčšej lojalite k spoločnosti. Je dôležité, aby okrem prevádzkových informácií bol aj nástenkou, ktorá prezentuje hodnoty spoločnosti a spoločné úspechy. Preto sú podnikoví používatelia z personálnych tímov zákazníka veľmi častým partnerom projektu.

3

Automatické prepojenie informácií

Úspechu implementačných projektov nikdy nepomôže, ak sú používatelia nútení prácne získavať alebo ručne prenášať údaje medzi systémami. To projekt zdržuje a nové systémy sú používateľmi zle prijímané. Preto považujeme za dôležité navrhovať projekty implementácie portálu tak, aby existovali automatické prepojenia na iné systémy pre dôležité časti a aby sa údaje na portáli zobrazovali automaticky. Zaoberáme sa aj migráciou údajov zo starších systémov a databáz.

4

Nepodceňujte školenie autorov a dobre dokumentujte

Intranetová platforma poskytuje množstvo nástrojov na jednoduché nahrávanie a zverejňovanie informácií a údajov. Súčasťou projektu však vždy musí byť dostatočné školenie autorov obsahu, aby sa zabezpečilo jednoduché a správne používanie týchto nástrojov. Mal by tiež obsahovať dostatočnú dokumentáciu prostredia a funkcií, aby sa uľahčila adaptácia nových nástrojov.

Výhody riešenia od Seyforu

Skúsení senior konzultanti

Naši seniorskí odborníci realizovali množstvo intranetových projektov pre spoločnosti všetkých odvetví a veľkostí.

Využitie získaných skúseností

Analytici spoločnosti Seyfor presne vedia, na čo sa majú zamerať a kde sa môžu inšpirovať už realizovanými projektmi. 

Nadštandardné služby a podpora

Okrem samotnej implementácie a analýzy ponúkame aj migráciu dát, podporu so zárukou SLA a služby pre následný rozvoj intranetu vrátane nasadenia špecializovaných procesných aplikácií.

Máte záujem o ponúkané riešenie?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.