Menu Zavrieť
Vybrať jazyk

Získajte maximum z Microsoft Dynamic 365 s Power BI

 • 17.10.2023
 • 6 minút čítania

Spoločnosti sa čoraz viac spoliehajú na ERP a CRM systémy na správu a analyzovanie svojich dát, aby sa mohli rozhodovať na základe relevantných informácií a zachovať si konkurencieschopnosť. Avšak samotné ERP a CRM systémy, hoci obsahujú obrovské množstvo dát, nemusia vždy poskytovať optimálny spôsob, ako tieto dáta využiť a prečítať. 

Prístup k relevantným dátam je kľúčový prvok pre úspech v dnešnom svete podnikania. Podnikové dáta sú najcennejším aktívom a ak ich nie je možné využívať naplno, prichádzate o dôležitý zdroj informácií.  

Ak máte ťažkosti s tým, ako efektívne využiť rastúce objemy dát vo svojich ERP a CRM systémoch, Power BI je riešením, ktoré hľadáte. 

Prečo zvoliť Power BI ako reportovací nástroj? 

Power BI je integrovaným nástrojom, ktorý umožňuje spoločnostiam vizualizovať, spracovávať, zdieľať a analyzovať dáta z ich ERP a CRM systémov, napr. Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 CRM. Ide o súbor softvérových služieb, aplikácií a konektorov, ktoré vzájomne spolupracujú.  

Microsoft je lídrom v oblasti Business Intelligence a ďalších analytických riešení a Power BI je uznávané ako najlepšie riešenie svojho druhu už celých 15 rokov

6 kľúčových dôvodov, prečo je Power BI ideálnym riešením: 

 1. Vizualizácia dát: S Power BI máte k dispozícii širokú škálu možností vizualizácie dát od tabuliek po diagramy, mapy a grafy. Táto vizualizácia umožňuje ľahko identifikovať kľúčové trendy a vzory vo firemných dátach. 
 2. Spracovanie dát: Power BI sa dokáže hlbšie ponoriť do firemných dát, čo umožňuje získať prístup k dôležitým informáciám v ERP a CRM systémoch. 
 3. Zdieľanie a distribúcia dát: Power BI umožňuje plánovanie aktualizácie dát a jednoduché zdieľanie reportov, dashboardov a vizualizácií s kľúčovými zainteresovanými stranami, či už internými alebo externými. 
 4. ETL a dátové úložisko: Power BI pre ERP systém ponúka ETL riešenie (proces extrakcie, transformácie a nahrania dát z jedného či viacerých zdrojov do dátového skladu alebo do dátového trhoviska), ktoré extrahuje dáta z ich zdrojov, transformuje ich a štandardizuje podľa potrieb podniku a následne ich ukladá do dátového skladu. 
 5. Multi-zdrojové dáta: Power BI dokáže prepojiť viacero interných či externých zdrojov, ako sú online služby, textové súbory alebo iné databázy ERP a CRM systémov. 
 6. Plná integrácia s ostatnými produktmi Microsoft: ERP a CRM systémy od Microsoft Dynamics 365 možno plne integrovať s existujúcimi produktmi Microsoft, ako je napr. Office 365. 

Zlúčenie, analýza, automatizácia a správa všetkých dát na jednom mieste 

Power BI umožňuje rýchly prístup a vizualizáciu všetkých typov dát v reálnom čase naprieč spoločnosťou vrátane predaja a marketingu, financií, interakcií s klientmi, zákazníckeho servisu, produktov, ľudských zdrojov, dodávateľského reťazca a ďalších. 

S Power BI podporujete flexibilitu, bezpečnosť, efektivitu a spoluprácu medzi členmi jednotlivých pracovných tímov, ako napr.: 

 • Management a rozhodujúce orgány: Power BI umožňuje vedeniu spoločnosti ľahko a rýchlo získať prístup k reportom a dashboardom, ktoré spĺňajú ich IT a obchodné potreby. 
 • Obchodní a dátoví analytici: Analytici často pracujú s obrovským množstvom dát a ich hlavnou úlohou je zaistiť, aby poskytovali správnu dátovú analýzu tým správnym ľuďom a v správny čas. S Power BI môžu analyzovať surové dáta a pretvárať ich na obchodné poznatky. 
 • IT tím: IT tímy môžu využiť Power BI na zaistenie bezpečnosti firemných dát, správu prístupov k dátam, monitorovanie aktivít používateľov a zaistenie súladu všetkých procesov, či už pochádzajú z interného alebo externého zdroja. 

Prepojenie Microsoft Dynamics 365 s Power BI 

Microsoft Dynamics 365 patrí medzi popredné ERP a CRM riešenia na trhu a poskytuje komplexnú súpravu nástrojov na pokrytie všetkých oblastí podnikania. Okrem základných modulov ponúka Microsoft Dynamics 365 aj množstvo doplnkov a aplikácií. 

Power BI možno ľahko prepojiť s Microsoft Dynamics 365 niekoľkými spôsobmi, a to buď pomocou: 

 • Power BI Desktop 
 • Power BI Service 

(Cesta cez Power BI Desktop je viac zameraná na technických používateľov, zatiaľ čo ostatní používatelia obvykle preferujú Power BI Service.) 

Len čo sa dáta konvertujú na potrebný formát, sú prístupné v rôznych zariadeniach

 • Power BI Desktop: Po inštalácii vám Power BI umožní vytvárať pokročilú analytiku a personalizované dynamické reporty, ktoré sú ešte vylepšené vďaka využitiu umelej inteligencie (AI). 
 • Power BI Service: Cloudová služba Power BI slúži na publikovanie a zdieľanie už vytvorených vizuálnych reportov s ďalšími tímami a používateľmi. 
 • Power BI Mobile: Power BI je kompatibilný so všetkými zariadeniami a je navrhnutý tak, aby vyhovoval mobilným používateľom „na cestách“. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, stále máte bezpečný prístup k svojim dátam a aktuálnym aktualizáciám.

Základné nástroje Power BI 

 1. Power BI Reports: Poskytuje niekoľko dashboardov a dátových vizualizácií z dátového súboru alebo možno na vyžiadanie vytvoriť vlastné reporty.  
 2. Power BI Dashboards: Účelovo vytvorené dashboardy na zvýraznenie konkrétnych trendov, vzorov a obchodných poznatkov. S Power BI Dashboards môžete zobrazovať niekoľko vizuálnych pohľadov z rôznych dátových zdrojov a sú navrhnuté tak, aby poskytovali 360-stupňový pohľad na celkový výkon. 
 3. Power BI Visuals: Sú nástrojom, ktorý vám pomôže lepšie interpretovať poznatky získané pomocou Power BI a prezentovať ich ako vizuálny príbeh. 
 4. Power BI Apps: Umožňuje združiť všetky súvisiace dashboardy a reporty do jedného centrálneho a ľahko prístupného miesta. 

Zvoľte pre svoje podnikanie Power BI 

Power BI prepája dáta z rôznych zdrojov do jedného centrálneho miesta. Umožňuje vám pristupovať k týmto dátam a používať ich na vytváranie zmysluplných, aktuálnych a presných reportov a dashboardov, ktoré vám ukážu príbeh o tom, ako váš biznis pracuje. Power BI zlúči dáta z rôznych zdrojov a programov, aj keď tieto rôzne zdroje nie sú integrované. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako váš podnik môže dosiahnuť úspech so správnou BI analytikou pre ERP a CRM systémy, kontaktujte nás. Sme tu, aby sme vám pomohli. 

Podobné
články