Menu Zavrieť

Výhody Microsoft Dynamics Business Central oproti Navision

  • 28.5.2024
  • 4 minút čítania

Navision (tiež známy ako Dynamics NAV), je rokmi osvedčený ERP systém, ktorý pomáha podnikom riadiť finančné operácie, výrobu a ďalšie kľúčové procesy. Mnoho konzervatívnejších užívateľov potom u Navision zostalo aj po uvedení jeho modernejšieho nástupcu Dynamics 365 Business Central, ktorý oproti predchodcovi prináša nezanedbateľné výhody. Aké sú to? To sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Microsoft Dynamics Navision vs. Business Central: Základné rozdiely 

Architektúra a nasadenie 

Navision je primárne on-premise riešenie a ako také je prevádzkované na serveroch priamo v priestoroch firmy. Aj napriek niektorým výhodám (napr. plná kontrola nad systémom a jeho údržbou, nezávislosť na externých poskytovateľoch apod.) ale on-premise vyžaduje značné investície do hardvéru, infraštruktúry a IT podpory. 

Oproti tomu Business Central vznikol ako cloudové riešenie využívajúce pokročilú platformu Microsoft Azure. To eliminuje potrebu fyzickej infraštruktúry a umožňuje ľahký prístup k systému odkiaľkoľvek cez internet. Firmy môžu v praxi ľahko pridávať alebo odoberať užívateľov a funkcie podľa aktuálnych potrieb bez toho, aby museli investovať do novej infraštruktúry. Cloud taktiež umožňuje prístup k systému odkiaľkoľvek a kedykoľvek, čo využijú najmä firmy umožňujúce zamestnancom prácu na diaľku. 

Funkcionalita a aktualizácia 

Čo do ponuky funkcií ponúkajú oba systémy v jadre rovnaké možnosti riadenia financií, výroby, dodávateľských reťazcov a ďalších vnútropodnikových agend. Nevýhodou je ale nutnosť manuálnej inštalácie aktualizácií, ktorá sa spája s on-premise povahou riešenia. Tento proces môže byť časovo aj kapacitne náročný a nežiaducim spôsobom zasahovať do prevádzky firmy. 

Business Central túto slabinu rieši automatickými aktualizáciami zaisťujúcimi, že máte vždy k dispozícii poslednú verziu s najnovšími vylepšeniami. V oblasti funkcií potom Business Central ponúka výrazne viac nástrojov a funkcií. Medzi ne patria napríklad prediktívne analýzy či využitie umelej inteligencie pre automatizáciu rutinných úloh a podporu produktivity. 

Užívateľské rozhranie 

Na rozhraní Navision sa nevyhnutne podpísal zub času a niektorým používateľom už môže prísť zastarané a menej intuitívne. 

Business Central oproti tomu prináša moderný a užívateľsky prívetivý interface, ktorého design umožňuje rýchly prístup k potrebným funkciám a dátam. To uľahčuje každodennú prácu a urýchľuje zácvik nových používateľov. 

Lepšia integrácia s ostatnými produktami Microsoft 

Jednou z hlavných výhod Business Central oproti Navision je aj vysoká úroveň integrácie s ďalšími produktmi Microsoft (Office 365, Power BI, SharePoint a ďalšie). Vďaka tomu je možné dáta ľahko zdieľať medzi aplikáciami a ušetriť si tak čas aj prepínanie z jedného rozhrania do druhého. Priamo z Business Central je tak možné napríklad pracovať s dokumentmi uloženými na platforme Sharepoint, prípadne analyzovať dáta pomocou Power BI. 

Vyššia úroveň bezpečnosti a dostupnosti dát 

Navision aj Business Central majú bezpečnosť ako jednu zo svojich priorít. Navision však ako on-premise riešenie vyžaduje, aby sa o zabezpečenie a zálohovanie staral samotný užívateľ. 

V prípade cloudového Business Central sa ničím takým zaoberať nemusíte – vaše dáta sú umiestnené vo vysoko zabezpečených dátových centrách poskytovateľa, ktorý sa o zálohovanie a ochranu stará za vás. Business Central tiež garantuje vysokú dostupnosť služieb, tj. používatelia môžu pracovať bez obáv z výpadkov alebo straty dát. 

Možnosti prispôsobenia 

Business Central poskytuje používateľom veľkú flexibilitu. Firmy môžu ľahko pridávať nové funkcionality pomocou platformy Power Apps či integrovať riešenia tretích strán, čo umožňuje systém prispôsobiť konkrétnym potrebám podniku. Navision ponúka možnosti prispôsobenia tiež, celý proces je ale v porovnaní s Business Central zložitejší a menej flexibilný. 

Čo obnáša prechod z Navision na Business Central? 

Prechod z Navision na Business Central zahŕňa štyri hlavné kroky: 

  • dôkladná analýza aktuálneho prostredia, jeho dátových štruktúr a integrácií, 
  • vypracovanie migračného plánu zahŕňajúceho ciele migrácie a časový harmonogram, 
  • štandardizácia a prečistenie dát pre zaistenie ich konzistencie, 
  • samotná migrácia a zaškolenie užívateľov. 

Po nasadení Dynamics 365 Business Central do ostrej prevádzky je potrebné systém monitorovať a porovnávať jeho výkon so stanovenými cieľmi. Rýchlo tak odhalíte prípadný priestor na zlepšenie a postaráte sa, že systém plní všetky očakávané úlohy. 

Pre viac informácií o migrácii vašich dát a možnostiach Business Central nás neváhajte kontaktovať pomocou formulára. 

Podobné
články