Menu Zavřít

Výhody Microsoft Dynamics Business Central oproti Navision

  • 28. 5. 2024
  • 4 minuty čtení

Navision (též známý jako Dynamics NAV), je léty osvědčený ERP systém, který pomáhá podnikům řídit finanční operace, výrobudalší klíčové procesy. Mnoho konzervativnějších uživatelů pak u Navision zůstalo i po uvedení jeho modernější nástupce Dynamics 365 Business Central, který oproti předchůdci přináší nezanedbatelné výhody. Jaké to jsou? To se dozvíte na následujících řádcích. 

Microsoft Dynamics Navision vs. Business Central: Základní rozdíly 

Architektura a nasazení 

Navision je primárně on-premise řešení a jako takové je provozováno na serverech přímo v prostorách firmy. I přes některé výhody (např. plná kontrola nad systémem a jeho údržbou, nezávislost na externích poskytovatelích apod.) ale on-premise vyžaduje značné investice do hardwaru, infrastruktury a IT podpory.  

Oproti tomu Business Central vznikl jako cloudové řešení využívající pokročilou platformu Microsoft Azure. To eliminuje potřebu fyzické infrastruktury a umožňuje snadný přístup k systému odkudkoli přes internet. Firmy mohou v praxi snadno přidávat nebo odebírat uživatele a funkce podle aktuálních potřeb, aniž by musely investovat do nové infrastruktury. Cloud rovněž umožňuje přístup k systému odkudkoli a kdykoli, což využijí zejména firmy umožňující zaměstnancům práci na dálku.  

Funkcionalita a aktualizace 

Co do nabídky funkcí nabízí oba systémy v jádru stejné možnosti řízení financí, výroby, dodavatelských řetězců a dalších vnitropodnikových agend. Nevýhodou je ale nutnost manuální instalace aktualizací, která se pojí s on-premise povahou řešení. Tento proces může být časově i kapacitně náročný a nežádoucím způsobem zasahovat do provozu firmy. 

Business Central tuto slabinu řeší automatickými aktualizacemi zajišťujícími, že máte vždy k dispozici poslední verzi s nejnovějšími vylepšeními. V oblasti funkcí pak Business Central nabízí výrazně více nástrojů a funkcí. Mezi ně patří například prediktivní analýzy či využití umělé inteligence pro automatizaci rutinních úkolů a podporu produktivity. 

Uživatelské rozhraní 

Na rozhraní Navision se nevyhnutelně podepsal zub času a některým uživatelům již může přijít zastaralé a méně intuitivní. 

Business Central oproti tomu přináší moderní a uživatelsky přívětivý interface, jehož design umožňuje rychlý přístup k potřebným funkcím a datům. To usnadňuje každodenní práci a urychluje zácvik nových uživatelů.  

Lepší integrace s ostatními produkty Microsoft 

Jednou z hlavních výhod Business Central oproti Navision je i vysoká úroveň integrace s dalšími produkty Microsoft (Office 365, Power BI, SharePoint a další). Díky tomu lze data snadno sdílet mezi aplikacemi a ušetřit si tak čas i přepínání z jednoho rozhraní do druhého. Přímo z Business Central tak lze například pracovat s dokumenty uloženými na platformě Sharepoint, případně analyzovat data pomocí Power BI. 

Vyšší úroveň bezpečnosti a dostupnosti dat 

Navision i Business Central mají bezpečnost jako jednu ze svých priorit. Navision však coby on-premise řešení vyžaduje, aby se o zabezpečení a zálohování staral samotný uživatel.  

V případě cloudového Business Central se ničím takovým zabývat nemusíte – vaše data jsou umístěna ve vysoce zabezpečených datových centrech poskytovatele, který se o zálohování a ochranu stará za vás. Business Central také garantuje vysokou dostupnost služeb, tj. uživatelé mohou pracovat bez obav z výpadků nebo ztráty dat.  

Možnosti přizpůsobení 

Business Central poskytuje uživatelům velkou flexibilitu. Firmy mohou snadno přidávat nové funkcionality s pomocí platformy Power Apps či integrovat řešení třetích strany, což umožňuje systém přizpůsobit konkrétním potřebám podniku. Navision nabízí možnosti přizpůsobení také, celý proces je ale ve srovnání s Business Central složitější a méně flexibilní. 

Co obnáší přechod z Navision na Business Central? 

Přechod z Navision na Business Central zahrnuje čtyři hlavní kroky: 

  • důkladná analýza aktuálního prostředí, jeho datových struktur a integrací, 
  • vypracování migračního plánu zahrnujícího cíle migrace a časový harmonogram, 
  • standardizace a pročištění dat pro zajištění jejich konzistence, 
  • samotná migrace a zaškolení uživatelů. 

Po nasazení Dynamics 365 Business Central do ostrého provozu je třeba systém monitorovat a porovnávat jeho výkon se stanovenými cíli. Rychle tak odhalíte případný prostor pro zlepšení a postaráte se, že systém plní všechny očekávané úkoly.  

Pro více informací o migraci vašich dat i možnostech Business Central nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře.

Podobné
články