Menu Zavrieť
Vybrať jazyk

Ohliadnutie za seminárom Trendy v oblasti cloudových riešení na platforme Microsoft

 • 10.1.2024
 • 7 minút čítania

Budúcnosť (nielen) podnikových systémov je v znamení cloudu, a o to dôležitejšie je držať krok s aktuálnymi trendmi v tejto oblasti. Práve tejto téme sa v novembri 2023 venoval seminár o cloudových riešeniach Microsoft, z ktorého teraz prinášame stručný report.

Kedy a kde? 

Seminár sa konal 9. novembra 2023 v bratislavskom sídle spoločnosti Microsoft. Podujatie sa začalo o 8:30 a až do svojho konca o 12:40 bolo nabité prednáškami a prezentáciami o novinkách a možnostiach cloudových nástrojov vo sfére Business Central. Významnú časť prednášajúcich tvorili naši kolegovia zo slovenského a českého Seyforu, ale okrem nich vystúpili aj zástupcovia Microsoftu a tiež finančný riaditeľ jednej z klientskych spoločností. 

Prezentujúci zo Seyforu 

 • Peter Gajdošech, Business Productivity Lead, 
 • Radovan Mravík, Account Manager, 
 • Kristína Pastierik, Account Manager, 
 • Zuzana Zajíčková, Executive Director, 
 • Eva Zaoralová, OneCore Sales Director.

Prezentujúcí z ostatných spoločností 

 • Peter Kadlub, Partner Development Manager pre strednú Európu v spoločnosti Microsoft, 
 • Roman Russev, Senior Cloud Solution Architect v spoločnosti Microsoft, 
 • Peter Škvarka, finančný riaditeľ spoločnosti Nikro. 

Čo všetko sme videli a počuli?  

Sériu prednášok zahájil Peter Kadlub zo spoločnosti Microsoft, ktorý pôsobí na pozícii Partner Development Manager pre strednú Európu. Vo svojej prezentácii sa zameral na podnikových osobných asistentov založených na platforme Microsoft Cloud a okrem iného prezradil zaujímavý údaj - 87 % firiem podľa ním prezentovaného prieskumu verí, že umelá inteligencia im pomôže dosiahnuť konkurenčnú výhodu.   

Potom však prakticky celé dopoludnie patrilo našim kolegom zo spoločnosti Seyfor, ktorí predstavili tie najzaujímavejšie fakty zo svojich oddelení a oblastí. Poďme sa na nich pozrieť bližšie. 

Microsoft a low-code 

Peter Gajdošech (Business Productivity Lead) si vzal slovo ako prvý a v stručnej prezentácií predstavil možnosti ponúkané produktmi Microsoft v oblasti low-code riešení. Konkrétne predstavil vývojovú platformu Power Platform a následne pohovoril o niekoľkých aplikáciách vyvinutých pre automatizáciu rutinných procesov:   

 • Management zmlúv, 
 • Cestovné príkazy,  
 • Dokumenty. 

Na záver svojej prednášky Peter predal niekoľko cenných rád týkajúcich sa tém, ktoré budú s veľkou pravdepodobnosťou zákazníci po vytvorení prvej produkčnej aplikácie riešiť - za všetky menujme oblasti bezpečnosti, monitoringu a užívateľských rolí.  

Efektívna prezentácia dát + predstavenie Power BI 

Peter Gajdošech si ponechal slovo aj v druhej prednáške dopoludňajšieho programu, v ktorej sa zameral na platformu Power BI a prezentáciu dát. V prvej časti prezentácie sa poslucháči dozvedeli základné informácie o Power BI, jej architektúre a najzaujímavejších možnostiach. Následne prešiel k téme prezentácie dát, kde spomenul funkčný jazyk DAX (Data Analytics eXpressions) a jeho využitie na zber dát a tvorbu reportov.   

Na záver potom predstavil konkrétne ukážky dátových reportov v rôznych používateľských situáciách (výroba, CRM, logistika a vyhodnocovanie zmien práce). Vo všetkých týchto prípadoch prezentoval prehľadnosť zostáv, jednoduchú dostupnosť dát a širokú flexibilitu celého Power BI. 

Čo nové v Business Central? 

Po pauze na občerstvenie prišla rada na Radovana Mravíka pôsobiaceho na pozícií Account Managera. Business Central Bulletin, ktorý prezentoval, obsahuje nielen predstavenie celej platformy, ale tiež zhrňuje nové funkcie pridané počas roka 2023. Radovan okrem iného pohovoril aj o nasledujúcich novinkách:  

 • Nová funkcia Analyzovať pre rýchlejšiu orientáciu v účtovných zápisoch,  
 • riešenie pre Master Data Management zaisťujúce dostupnosť správnych dát v správnom čase na správnom mieste,  
 • virtuálny asistent Copilot a nové možnosti umelej inteligencie, 
 • a množstvo ďalších zaujímavých funkcií.  

Business Central a Continia – novinka pre vyťažovanie dokumentov  

Radovana vystriedala Kristína Pastierik (tiež Account Manager), ktorá poslucháčom predstavila rozširujúcu aplikáciu Continia vyvinutú treťou stranou. Toto riešenie je špecificky navrhnuté pre digitalizáciu administratívnych procesov, zefektívnenie práce s dokumentmi, automatické extrahovanie dát a archiváciu dôležitých súborov. Kristína demonštrovala tieto funkcie na praktických príkladoch a nezabudla ani na najväčšie prínosy Continia: 

 • Zbavenie sa zbytočného papierovania,  
 • zníženie chybovosti, 
 • automatizácia rutinnej administratívy, 
 • zrýchlenie a zefektívnenie spracovania dokumentov,   
 • prehlľadná archivácia súborov, 
 • a mnoho ďalších. 

Slovenská lokalizácia Business Central 

Nasledovala prezentácia Zuzany Zajíčkovej, výkonnej riaditeľky  Seyfor Slovensko. Témou bola lokalizácia platformy Business Central pre slovenských užívateľov, čo okrem jazykovej roviny zahŕňa aj prispôsobenie systému pre špecifiká slovenskej legislatívy. Zuzana tak hovorila aj o funkciách týkajúcich sa bankových operácií, registra právnických osôb, pokladničných dokladov a ďalších oblastí, v ktorých treba dbať na súlad so slovenskými účtovnými aj inými zákonmi. 

Svoju prezentáciu potom Zuzana doplnila náhľadom do budúcnosti slovenskej lokalizácie, kde spomenula nasledujúce chystané novinky: 

 • zahraničná DPH, 
 • zaokrúhľovanie hotovosti, 
 • zápočty, 
 • prepracovanie rozhrania pre Intrastat, 
 • podpora odloženej dane, 
 • splátkové kalendáre. 

Kde začína a končí OneCore + prípadová štúdia 

Ako posledná pred obednou pauzou sa chopila slova Eva Zaoralová, Sales Director pre platformu OneCore. Tá predstavovala aj hlavnú tému prezentácie, v ktorej sa poslucháči okrem všeobecných informácií o samotnej platforme dozvedeli aj viac o jej mieste v ekosystéme Business Central. Konkrétne sa OneCore radí medzi tzv. Business Apps spoločne so systémami incadea, D3Energy, Power Platform a ďalšími. 

Významnou súčasťou Evinej prezentácie ale bolo aj predstavenie globálnych prípadových štúdií OneCore. Konkrétne Eva pohovorila o nasledujúcich spokojných zákazníkoch: 

 • Slovenská sporiteľňa,  
 • Švédska spoločnosť Svea Solar pôsobiaca v oblasti fotovoltiky,  
 • kanadská firma Black Hawk Rental ponúkajúca predaj, servis a prenájom rôzneho náčinia.  

Umelá inteligencia a zákaznícke skúsenosti  

Evinou prednáškou blok kolegov zo Seyforu skončil. Po obede potom poslucháčov čakali ešte dve prednášky. Tú prvú si pripravil finančný riaditeľ spoločnosti Nikro Peter Škvarka, ktorý pohovoril o vlastných skúsenostiach s platformou Business Central. Zameral sa predovšetkým na výsledky, ktoré dokázala firma s pomocou Business Central dosiahnuť za sotva 4 mesiace od implementácie. Celý program uzavrel Roman Russev pôsobiaci v spoločnosti Microsoft na pozícii Senior Cloud Solution Architect. Ten sa vo svojej prezentácii venoval umelej inteligencii a IT infraštruktúre. 

Dovidenia na ďalších podujatiach  

Ako vidno z predchádzajúcich riadkov, tohtoročný seminár na tému trendov v oblasti cloudových riešení priniesol dlhý zoznam zaujímavých tém. Radi by sme poďakovali nielen prednášajúcim za ich čas a úsilie, ale predovšetkým poslucháčom za ich záujem. 

Dúfame, že si účastníci z podujatia odniesli mnoho inšpirácie a nápadov do budúcnosti, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník seminára. Na ten vás radi pozveme medzi prvými – stačí nám len zanechať kontakt prostredníctvom kontaktného formulára.  

Podobné
články