Menu Zavrieť

8 základných tipov, ako využiť výhody zabezpečenia Microsoft Dynamics 365

  • 15.8.2023
  • 5 minút čítania

V dnešnej digitálnej ére, keď údaje zohrávajú kľúčovú úlohu vo fungovaní podnikov, by malo byť zaistenie ich bezpečnosti a ochrany prioritou. V tomto ohľade sa Microsoft Dynamics 365 ukazuje ako ideálne riešenie v porovnaní s tradičnými on-premise alternatívami. Prečítajte si, ako správne používať rôzne bezpečnostné funkcie integrované do tejto platformy.

Bezpečnosť a Microsoft Dynamics 365  

Microsoft Dynamics je platforma typu softvér ako služba, ktorá je podporovaná platformou Microsoft Azure. To poskytuje zákazníkom veľmi vysokú úroveň zabezpečenia údajov.   

Bezpečnostné nástroje v Microsoft Dynamics 365 poskytujú klientom všetko, čo potrebujú na zabezpečenie svojich údajov pred kybernetickými hrozbami, zabezpečenie ochrany osobných údajov a dodržiavanie globálnych štandardov bezpečnosti údajov. 

Microsoft poskytuje množstvo bezpečnostných kontrolných nástrojov, ktoré môžu používatelia využiť na zabezpečenie svojich údajov a procesov, pričom:  

  • Šifruje všetky údaje uložené na svojich serveroch Azure a dodržiava protokoly ISO 27018. 
  • Využíva špecializované bezpečnostné skupiny nazývané Red Teams, ktoré zabezpečujú nepretržité monitorovanie a podporu cloudových služieb. Nižšie je uvedený prehľad ich ďalších funkcií na zlepšenie bezpečnosti Microsoft Dynamics 365. 
  • Vo svojom prístupe k bezpečnosti používa model nulovej dôveryhodnosti. Každá osoba alebo služba, ktorá sa pokúša získať prístup k modulom Dynamics 365, musí prejsť overením základných identifikačných informácií.  
  • Využíva strojové učenie (ML) a automatizované procesy na zisťovanie, prevenciu a nápravu útokov pomocou súborov údajov a behaviorálnej analýzy. 
  • Nikdy nezdieľa informácie uložené v Microsoft Dynamics 365 so žiadnymi tretími stranami na marketingové alebo reklamné účely.  

Každá spoločnosť, ktorá pracuje v rámci Microsoft Dynamics 365, získava špičkovú ochranu systému.   

Ako môžem využiť výhody zabezpečenia v systéme Microsoft Dynamics 365?  

Microsoft Dynamics 365 ponúka niekoľko funkcií, ktoré pomáhajú organizáciám udržiavať bezpečnosť údajov. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ako môžete posilniť integritu infraštruktúry vašej spoločnosti.  

1. Používajte zabezpečenie založené na rolách   

Rámec zabezpečenia založený na rolách umožňuje správcom určiť, do ktorých oblastí v rámci Microsoft Dynamics 365 majú používatelia prístup a aké činnosti sú povolené.  

Priradenie používateľov k rolám umožňuje organizáciám obmedziť prístup k citlivým informáciám a funkciám, pokiaľ im nebolo udelené výslovné povolenie na pracovné účely.  

2. Nepridávajte zbytočné oprávnenia   

Jednou z chýb, ktorých sa niektoré organizácie dopúšťajú, je udelenie väčšieho počtu prístupov niektorým rolám, ako je potrebné s ohľadom na budúce pracovné povinnosti.   

Ak používatelia nepotrebujú určitý prístup na základe svojich súčasných povinností, neudeľujte im tieto oprávnenia. Pridávanie príliš veľkého počtu oprávnení znižuje kontrolu, ktorú si chcete udržať nad prostredím Microsoft Dynamics 365.  

3. Na správu viacerých používateľov použite možnosť tímu   

Namiesto udeľovania oprávnení priamo používateľom vytvorte tím a priraďte oprávnenia tejto skupine.   

Správcovia budú musieť v rámci svojich povinností spravovať jednotky. Použitie tímov však uľahčuje sledovanie používateľov, ktorých je potrebné odstrániť, ak opustia spoločnosť alebo prejdú na inú pozíciu.  

4. Vytvorte bezpečné sieťové pripojenia   

Hackeri neustále hľadajú slabé miesta vo vašej infraštruktúre, najmä v sieťach. Uistite sa, že podnikáte kroky na zabezpečenie sieťových pripojení k systému Microsoft Dynamics.   

Jedným z osvedčených postupov je používanie protokolu SSL/TLS na šifrovanie všetkých prenášaných údajov. Dobrým krokom je aj nastavenie obmedzení, ktoré zabránia neoprávneným používateľom získať prístup.   

5. Pravidelne vykonávajte kontrolné revízie a aktualizácie   

Neustále monitorujte a aktualizujte svoje bezpečnostné štandardy. Posledná vec, ktorú chcete, je, aby zanedbané bezpečnostné protokoly vytvorili priestor pre hackerov na spustenie útoku škodlivým softvérom alebo úspešné vykonanie úniku údajov v rámci systému Dynamics 365.   

Mali by ste neustále revidovať aktuálne roly a oprávnenia vašej spoločnosti v rámci platformy, aby ste sa uistili, že správne odrážajú konkrétne pracovné funkcie a zodpovednosti.  

6. Nastavte viacfaktorové overovanie   

Organizácie môžu používať Azure Active Directory (Azure AD) na nastavenie viacfaktorového overovania (MFA) v rámci Microsoft Dynamics. Po zapnutí protokolov budú musieť správcovia nastaviť konkrétne faktory autentifikácie, ako napríklad textové správy alebo biometrické potvrdenie.  

7. Používanie zabezpečeného overovania  

Microsoft Dynamics podporuje rôzne metódy overovania, napr. overovanie prostredníctvom formulára, OAuth a overovanie prostredníctvom systému Windows. 

Po výbere metódy overovania, ktorá vyhovuje potrebám vašej firmy, sa uistite, že ste nastavili prísne štandardy pre heslá a požiadali používateľov, aby ich pravidelne aktualizovali.  

8. Sledovanie činností používateľov   

Na monitorovanie činnosti používateľov môžete použiť protokoly auditu Microsoft Dynamics 365. Zapnutím auditu sa nastavia záznamy o všetkých činnostiach používateľa vrátane vytvárania, zmeny alebo vymazania záznamov.   

Platforma umožňuje prezerať dotazy vydané alebo záznamy zobrazené konkrétnymi používateľmi. Protokoly auditu sú skvelým nástrojom na vyšetrovanie bezpečnostných incidentov v Microsoft Dynamics.   

Zvýšenie bezpečnosti v prostredí Microsoft 

Spoločnosť Seyfor chápe dôležitosť zabezpečenia inštancií softvéru Microsoft. Kontaktujte nás pre kompletné posúdenie vášho súčasného nastavenia zabezpečenia.  

Spoločnosť Seyfor vám ukáže, ako chrániť IT infraštruktúru vašej organizácie pred internými a externými hrozbami.   

Podobné
články