Menu Zavrieť

Zvýšenie výkonnosti podniku pomocou Microsoft Dynamics 365 Finance

  • 29.2.2024
  • 3 minúty čítania

Prvý kvartál nového roka znamená pre finančných riaditeľov vždy nové výzvy aj príležitosti. Ako kľúčoví hráči na poli finančného zdravia a strategického smerovania svojich organizácií sa musia vyrovnávať s dynamikou globálnej ekonomiky a zároveň nájsť efektívne cesty k inovácii a udržateľnému rastu. V tomto kontexte sa Microsoft Dynamics 365 Finance javí ako výrazná pomoc.

Čo je to Microsoft Dynamics 365 Finance?

Microsoft Dynamics 365 Finance je pokročilý ERP systém zameraný na riadenie financií, ktorý umožňuje veľkým aj stredne veľkým spoločnostiam automatizovať a optimalizovať svoje finančné procesy a zlepšiť celkovú finančnú výkonnosť.

Ide o súčasť širšieho portfólia riešení Microsoft Dynamics 365, ktoré spoločnosť Microsoft ponúka na podporu rôznych oblastí podnikania, pričom financie sú iba jednou z nich.

Microsoft Dynamics 365 Finance ponúka bohaté funkcionality pre finančné plánovanie, reportovanie, analýzy, a to všetko v reálnom čase a s vysokou úrovňou automatizácie. Umožňuje tiež jednoduchú integráciu s ďalšími systémami a cloudovými službami, čo spoločnostiam poskytuje flexibilitu a škálovateľnosť potrebnú pre rast a adaptáciu v meniacom sa podnikateľskom prostredí.

Kľúčové výzvy a riešenia pre každého finančného riaditeľa

Medzi najväčšie výzvy finančného managementu spoločnosti patrí:

  • zložitosť správy rozsiahlych dátových sád,
  • potreba integrácie rôznych systémov a
  • tlak na efektívne plánovanie a predvídanie v neistote trhu.

Microsoft Dynamics 365 Finance prináša riešenie týchto výziev prostredníctvom svojich funkcií, ktoré umožňujú:

1. Presnosť, konzistencia a integrácia dát

Zlá kvalita a štruktúra dát bráni efektívnej analýze a strategickému rozhodovaniu.

» Microsoft Dynamics 365 Finance prichádza s pokročilými dátovými modelmi, ktoré uľahčujú integráciu a analýzu dát z rôznych zdrojov, čím vytvárajú jednotný základ pre presné a konzistentné finančné plánovanie.

2. Zjednodušenie zložitých nástrojov

Finančné tímy čelia výzve nájsť rovnováhu medzi pokročilými analytickými funkciami a jednoduchou použiteľnosťou nástrojov.

» Microsoft Dynamics 365 Finance prináša používateľsky prívetivé rozhranie a integráciu s dobre známymi aplikáciami, ako sú Microsoft Power BI a Excel, čo umožňuje tímom efektívne využívať analytické nástroje bez potreby hlbokých technických znalostí.

3. Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

Náklady spojené s licencovaním, implementáciou a údržbou finančného softvéru môžu byť pre niektoré väčšie spoločnosti pomerne vysoké.

» Microsoft Dynamics 365 Finance ponúka integráciu kľúčových funkcií pre riadenie výkonnosti spoločnosti priamo v základnom balíčku, čím redukuje potrebu externých doplnkov a znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Výhoda vo forme českej a slovenskej lokalizácie

Lokálne špecifiká českého a slovenského trhu, predovšetkým v oblastiach účtovníctva, finančného výkazníctva a daňovej legislatívy, vyžadujú osobitnú pozornosť.

Lokalizácia systému je kľúčová pre zjednodušenie každodennej práce miestnych tímov a zaistenie, aby ERP systém bol plne v súlade s pravidlami a normami platnými v Českej republike a na Slovensku.

Tieto prispôsobenia nielenže zaisťujú súlad s miestnymi predpismi, ale tiež umožňujú zachovanie jednotného charakteru systémového riešenia. Vďaka tomu je možné efektívne generovať presné finančné prehľady a výkazy, ktoré odrážajú operácie naprieč všetkými pobočkami, regiónmi a krajinami, v ktorých spoločnosť pôsobí.

Viac o lokalizácií

Seyfor vám pomôže porozumieť vašim financiám

Microsoft Dynamics 365 Finance predstavuje silný nástroj pre finančných riaditeľov, ktorí chcú zvýšiť výkonnosť a konkurencieschopnosť svojich spoločností.

Ponúka nielen pokročilé možnosti pre finančné plánovanie a analýzu, ale taktiež podporuje strategické plánovanie a inovácie. S týmto riešením môžu finančné tímy efektívnejšie riadiť finančné zdroje, lepšie predvídať budúci vývoj a rýchlo reagovať na meniace sa trhové podmienky.

Implementácia Microsoft Dynamics 365 Finance je investíciou do budúcnosti, ktorá umožňuje finančným riaditeľom a ich tímom vytvárať hodnotu a podporovať dlhodobý úspech svojich organizácií. Sme Seyfor, partner Microsoftu, ozvite sa nám pre viac informácií.

Dohodnúť si nezáväznú schôdzku