Menu Zavřít

Zvýšení výkonnosti podniku pomocí Microsoft Dynamics 365 Finance

  • 29. 2. 2024
  • 3 minuty čtení

První kvartál nového roku znamená pro finanční ředitele vždy nové výzvy i příležitosti. Jako klíčoví hráči na poli finančního zdraví a strategického směřování svých organizací se musí vyrovnávat s dynamikou globální ekonomiky a zároveň najít efektivní cesty k inovaci a udržitelnému růstu. V tomto kontextu se Microsoft Dynamics 365 Finance jeví jako výrazná pomoc.

Co je to Microsoft Dynamics 365 Finance?

Microsoft Dynamics 365 Finance je pokročilý ERP systém zaměřený na řízení financí, který umožňuje velkým i středně velkým společnostem automatizovat a optimalizovat své finanční procesy a zlepšit celkovou finanční výkonnost.

Jde o součást širšího portfolia řešení Microsoft Dynamics 365, které společnost Microsoft nabízí pro podporu různých oblastí podnikání, kdy finance jsou pouze jednou z nich.

Microsoft Dynamics 365 Finance nabízí bohaté funkcionality pro finanční plánování, reportování, analýzy, a to vše v reálném čase a s vysokou úrovní automatizace. Umožňuje také snadnou integraci s dalšími systémy a cloudovými službami, což společnostem poskytuje flexibilitu a škálovatelnost potřebnou pro růst a adaptaci v měnícím se podnikatelském prostředí.

Klíčové výzvy a řešení pro každého finančního ředitele

Mezi největší výzvy finančního managementu společnosti patří:

  • složitost správy rozsáhlých datových sad,
  • potřeba integrace různých systémů a
  • tlak na efektivní plánování a předvídání v nejistotě trhů.

Microsoft Dynamics 365 Finance přináší řešení těchto výzev skrze své funkce, které umožňují:

1. Přesnost, konzistence a integrace dat

Špatná kvalita a struktura dat brání efektivní analýze a strategickému rozhodování.

» Microsoft Dynamics 365 Finance přichází s pokročilými datovými modely, které usnadňují integraci a analýzu dat z různých zdrojů, čímž vytvářejí jednotný základ pro přesné a konzistentní finanční plánování.

2. Zjednodušení složitých nástrojů

Finanční týmy čelí výzvě najít rovnováhu mezi pokročilými analytickými funkcemi a snadnou použitelností nástrojů.

» Microsoft Dynamics 365 Finance přináší uživatelsky přívětivé rozhraní a integraci s dobře známými aplikacemi, jako jsou Microsoft Power BI a Excel, což umožňuje týmům efektivně využívat analytické nástroje bez potřeby hlubokých technických znalostí.

3. Snížení celkových nákladů na vlastnictví

Náklady spojené s licencováním, implementací a údržbou finančního softwaru mohou být pro některé větší společnosti poměrně vysoké.

» Microsoft Dynamics 365 Finance nabízí integraci klíčových funkcí pro řízení výkonnosti společnosti přímo v základním balíčku, čímž redukuje potřebu externích doplňků a snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Výhoda ve formě české a slovenské lokalizace

Lokální specifika českého a slovenského trhu, především v oblastech účetnictví, finančního výkaznictví a daňové legislativy, vyžadují zvláštní pozornost.

Lokalizace systému je klíčová pro zjednodušení každodenní práce místních týmů a zajištění, aby ERP systém byl plně v souladu s pravidly a normami platnými v České republice a na Slovensku.

Tato přizpůsobení nejenže zajišťují soulad s místními předpisy, ale také umožňují zachování jednotného charakteru systémového řešení. Díky tomu je možné efektivně generovat přesné finanční přehledy a výkazy, které odrážejí operace napříč všemi pobočkami, regiony a zeměmi, ve kterých společnost působí.

Více o lokalizaci

Seyfor vám pomůže porozumět vašim financím

Microsoft Dynamics 365 Finance představuje silný nástroj pro finanční ředitele, kteří chtějí zvýšit výkonnost a konkurenceschopnost svých společností.

Nabízí nejen pokročilé možnosti pro finanční plánování a analýzu, ale také podporuje strategické plánování a inovace. S tímto řešením mohou finanční týmy efektivněji řídit finanční zdroje, lépe předvídat budoucí vývoj a rychle reagovat na měnící se tržní podmínky.

Implementace Microsoft Dynamics 365 Finance je investicí do budoucnosti, která umožňuje finančním ředitelům a jejich týmům vytvářet hodnotu a podporovat dlouhodobý úspěch svých organizací. Jsme Seyfor, partner Microsoftu, ozvěte se nám pro více informací.

Domluvit nezávaznou schůzku

Podobné
články