Menu Zavrieť

Zjednodušte si účtovníctvo v Dynamics 365 Business Central s funkciou Finančné denníky 

 • 3.1.2024
 • 4 minút čítania

Vedeli ste, že Dynamics 365 Business Central má okrem celej rady iných užitočných funkcií aj nástroj na správu finančných denníkov? Ide o užitočného pomocníka na sledovanie a evidenciu transakcií naprieč podnikom, vďaka ktorému už sa vo financiách svojej firmy nikdy nestratíte. 

Vo svete moderného podnikania je máločo natoľko dôležité ako efektívna správa finančných procesov. Cloudový ERP systém Dynamics 365 Business Central vám v tomto ohľade ponúka celý rad nástrojov na sledovanie, zrýchlenie a automatizáciu týchto procesov. Medzi najužitočnejšie funkcionality potom bezpochyby patria finančné denníky (General Journals), ktoré umožňujú používateľom efektívne spravovať a zaznamenávať rôzne finančné transakcie. 

Čo sú finančné denníky v Dynamics 365 Business Central? 

Finančné denníky v Dynamics 365 Business Central sú nástrojom pre zaznamenávanie a správu finančných transakcií priamo v hlavnom účtovnom denníku. Ich účelom je prehľadné zaznamenávanie a evidencia rôznych druhov transakcií vrátane predajov, nákupov, platieb a prijatých inkás. Užívatelia môžu záznamy vytvárať, upravovať ich a následne ich zaúčtovávať. Vo výsledku tak finančné denníky umožňujú zjednodušiť a zautomatizovať proces zaznamenávania finančných transakcií, čo užívateľovi poskytuje lepší prehľad o peňažných tokoch vo firme a dodáva mu to podklady pre dôležité rozhodnutia. 

Kde v systéme nájdem finančné denníky?  

Prostredníctvom vyhľadávacieho poľa nájdete „Finančné denníky”. Tu môžete okrem iného vykonávať nasledujúce operácie:   

 1. Vytváranie a úprava záznamov: Po otvorení finančného denníka môžete pridávať nové záznamy alebo upravovať existujúce. Tu zadáte všetky potrebné informácie, ako je dátum, číslo účtu, popis transakcie a čiastku. 
 2. Náhľad a zaúčtovanie záznamov: Po vytvorení záznamu môžete použiť funkciu náhľadu pre kontrolu toho, ako bude záznam zaúčtovaný. Akonáhle ste so záznamom spokojní, môžete ho zaúčtovať, čím sa transakcia prenesie do hlavnej účtovnej knihy. 
 3. Opakujúce sa denníky: Pre opakované finančné operácie môžete nastaviť automatické opakovanie transakcie s predom definovanou periodicitou.  
 4. Kontrola a oprava chýb: Novo implementovaná funkcia Journal Check FactBox identifikuje a opravuje prípadné chyby v denníku pred jeho zaúčtovaním. 

V čom vám finančné denníky pomôžu  

Finančné denníky v Dynamics 365 Business Central ponúkajú rad kľúčových funkcií, ktoré vám pomôžu v nasledujúcich oblastiach:   

 1. Flexibilita: Finančné denníky ľahko prispôsobíte potrebám svojho podniku. Užívatelia tu môžu jednoducho upravovať rôzne typy záznamov, ako sú napríklad predaje, nákupy, príjmy a výdavky – to všetko v jednom rozhraní. 
 2. Automatické výpočty a kontroly: Denníky automaticky vypočítavajú rozdiely medzi počiatočnými a konečnými zostatkami, čím zaisťujú presnosť a úplnosť finančných záznamov. 
 3. Integrácia s inými moduly: Denníky sú úzko prepojené s ostatnými modulmi systému Dynamics 365 Business Central pre efektívnu a konzistentnú správu finančných dát naprieč celým podnikom. Máte tak istotu, že sú všetky finančné transakcie synchronizované a aktuálne. 
 4. Prehľadnosť a transparentnosť: Finančné denníky poskytujú jasný a štruktúrovaný pohľad na všetky finančné transakcie. Užívatelia môžu finančné dáta prehľadne sledovať a analyzovať pre lepšie pochopenie finančného stavu podniku a podporu strategických rozhodnutí. 
 5. Zefektívnenie procesov: Všetky vyššie uvedené prínosy pre vás znamenajú veľkú úsporu času i manuálnej práce, podstatné zrýchlenie účtovných procesov a prakticky nulové riziko chýb spôsobených ľudským faktorom. 

Výsledná kombinácia prínosov robí finančné denníky v Dynamics 365 Business Central neoceniteľným nástrojom pre akúkoľvek organizáciu, ktorá hľadá efektívny a presný spôsob správy svojich finančných záznamov. 

Ozvite sa nám  

V systéme Dynamics 365 Business Central nájdete aj mnoho ďalších užitočných funkcií a vychytávok pokrývajúcich najrôznejšie aspekty riadenia firiem. Pokiaľ sa chcete o potenciáli tohto cloudového riešenia dozvedieť viac, neváhajte sa snami spojiť prostredníctvom kontaktného formulára

Podobné
články