Menu Zavřít

Zjednodušte si účetnictví v Dynamics 365 Business Central s funkcí Finanční deníky

 • 3. 1. 2024
 • 4 minuty čtení

Věděli jste, že Dynamics 365 Business Central má kromě celé řady jiných užitečných funkcí i nástroj pro správu finančních deníků? Jde o užitečného pomocníka pro sledování a evidenci transakcí napříč podnikem, díky němuž už se ve financích své firmy nikdy neztratíte. 

Ve světě moderního podnikání je máloco natolik důležité jako efektivní správa finančních procesů. Cloudový ERP systém Dynamics 365 Business Central vám v tomto ohledu nabízí celou řadu nástrojů pro sledování, zrychlení a automatizaci těchto procesů. Mezi nejužitečnější funkcionality pak bezesporu patří finanční deníky (General Journals), které umožňují uživatelům efektivně spravovat a zaznamenávat různé finanční transakce. 

Co jsou finanční deníky v Dynamics 365 Business Central? 

Finanční deníky v Dynamics 365 Business Central jsou nástrojem pro zaznamenávání a správu finančních transakcí přímo v hlavním účetním deníku. Jejich účelem je přehledné zaznamenávání a evidence různých druhů transakcí včetně prodejů, nákupů, plateb a přijatých inkas. Uživatelé mohou záznamy vytvářet, upravovat je a následně je zaúčtovávat. Ve výsledku tak finanční deníky umožňují zjednodušit a zautomatizovat proces zaznamenávání finančních transakcí, což uživateli poskytuje lepší přehled o peněžních tocích ve firmě a dodává mu to podklady pro důležitá rozhodnutí. 

Kde v systému finanční deníky naleznu? 

Prostřednictvím vyhledávacího pole najděte„Finanční deníky”. Zde můžete provádět mimo jiné i následující operace:  

 1. Vytváření a úprava záznamů: Po otevření finančního deníku můžete přidávat nové záznamy nebo upravovat existující. Zde zadáte všechny potřebné informace, jako je datum, číslo účtu, popis transakce a částku. 
 2. Náhled a zaúčtování záznamů: Po vytvoření záznamu můžete použít funkci náhledu pro kontrolu, jak bude záznam zaúčtován. Jakmile jste se záznamem spokojeni, můžete jej zaúčtovat, čímž se transakce přenese do hlavní účetní knihy. 
 3. Opakující se deníky: Pro opakované finanční operace můžete nastavit automatické opakování transakcí s předem definovanou periodicitou. 
 4. Kontrola a oprava chyb: Nově implementovaná funkce Journal Check FactBox identifikuje a opravuje případné chyby v deníku před jeho zaúčtováním. 

V čem vám finanční deníky pomůžou 

Finanční deníky v Dynamics 365 Business Central nabízí řadu klíčových funkcí, které vám pomůžou v následujících oblastech:  

 1. Flexibilita: Finanční deníky snadno přizpůsobíte potřebám svého podniku. Uživatelé zde mohou snadno upravovat různé typy záznamů, jako jsou například prodeje, nákupy, příjmy a výdaje – to vše v jednom rozhraní. 
 2. Automatické výpočty a kontroly: Deníky automaticky vypočítávají rozdíly mezi počátečními a konečnými zůstatky, čímž zajišťují přesnost a úplnost finančních záznamů.  
 3. Integrace s jinými moduly: Deníky jsou úzce propojeny s ostatními moduly systému Dynamics 365 Business Central pro efektivní a konzistentní správu finančních dat napříč celým podnikem. Máte tak jistotu, že jsou všechny finanční transakce synchronizované a aktuální. 
 4. Přehlednost a transparentnost: Finanční deníky poskytují jasný a strukturovaný pohled na všechny finanční transakce. Uživatelé mohou finanční data přehledně sledovat a analyzovat pro lepší pochopení finančního stavu podniku a podporu strategických rozhodnutí. 
 5. Zefektivnění procesů: Všechny výše uvedené přínosy pro vás znamenají velkou úsporu času i manuální práce, podstatné zrychlení účetních procesů a prakticky nulové riziko chyb způsobených lidským faktorem. 

Výsledná kombinace přínosů činí finanční deníky v Dynamics 365 Business Central neocenitelným nástrojem pro jakoukoliv organizaci, která hledá efektivní a přesný způsob správy svých finančních záznamů. 

Ozvěte se nám 

V systému Dynamics 365 Business Central naleznete i mnoho dalších užitečných funkcí a vychytávek pokrývajících nejrůznější aspekty řízení firem. Pokud se chcete o potenciálu tohoto cloudového řešení dozvědět více, neváhejte se s námi spojit prostřednictvím kontaktního formuláře

Podobné
články