Menu Zavrieť

Prínos Power Apps pre CRM riešenie

  • 16.11.2023
  • 5 minút čítania

Podniky často vyhľadávajú metódy, ako zjednodušiť svoje pracovné postupy s využitím CRM aplikácií, ktoré sú jednoduché na obsluhu, intuitívne a ľahko sa začleňujú do už existujúcich systémov. Podnikom sa tak otvára cesta k efektívnej komunikácii so zákazníkmi v správny čas a v priebehu celého predajného cyklu. 

V závislosti od typu podnikania sa môžu líšiť požiadavky na funkcie jednotlivých CRM riešení. Môže byť potrebné:  

  • sledovať históriu alebo časovú os transakcií zákazníkov,  
  • aktualizovať kontaktné zoznamy,  
  • sledovať predaje či spolupráce, 
  • podporovať prognózy a  
  • zabezpečenie dát.  

Nájdenie škálovateľného CRM, ktoré bude súčasťou firemných informačných systémov, je kľúčové pre udržanie a zvýšenie zisku. Práve tu sa uplatňujú Power Apps

Čo sú Power Apps? 

Power Apps sú súčasťou Microsoft Power Platform a predstavujú nástroj na tvorbu aplikácií, ktorý umožňuje používateľom – aj tým bez hlbokých znalostí v programovaní – rýchlo a efektívne vytvárať vlastné aplikácie, ktoré môžu byť využité na automatizáciu obchodných procesov, zjednodušenie úloh, zber dát alebo na komunikáciu s klientmi a zamestnancami.  

Power Apps poskytujú intuitívne grafické rozhranie, kde používatelia môžu potiahnutím a pustením manipulovať s rôznymi komponentmi, aby vytvorili používateľské rozhranie aplikácie. Vďaka integrácii s ďalšími Microsoft produktmi, ako je Office 365, Dynamics 365 a Azure, a tiež možnosti pripojenia k rôznym externým dátovým zdrojom umožňujú Power Apps efektívne pracovať s dátami a poskytujú široké možnosti pre vývoj prispôsobených riešení pre podniky a organizácie rôznych veľkostí a odborov. 

Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať používať licencie Microsoft Power Apps. 

Power Apps a CRM 

Tým, že Power Apps dominujú v oblasti vývoja softvéru, prinášajú aj rozšírené možnosti pre CRM systémy prostredníctvom sady aplikácií, služieb a konektorov. Tieto nástroje zlepšujú obchodné procesy a zjednodušujú prácu s CRM riešením, vďaka čomu sú prívetivejšie pre používateľov.  

Ponúkajú integráciu s rôznymi platformami a systémami, čo umožňuje konsolidáciu všetkých CRM dát do jednej Power App. Vďaka flexibilnému dizajnu Power Apps možno navyše CRM systém prispôsobiť špecifickým potrebám predajného tímu

Začlenením Power Apps do vašej CRM stratégie môže vaša firma získať nasledujúce výhody

1. Bezproblémová integrácia dát 

Power Apps ponúkajú CRM systému rozsiahle možnosti integrácie s rôznymi nástrojmi a službami, ako sú Adobe Sign, DocuSign, Webex, Microsoft Teams, Microsoft SQL v Azure, SurveyMonkey, Mailchimp, Stripe a Power BI, rovnako ako možnosť vytvárania vlastných konektorov. 

2. Automatizácia podnikania 

Power Automate, nástroj na automatizáciu bez nutnosti programovania, umožňuje efektívnu správu informácií a zložitých procesov schvaľovania, čo vedie k trvalej efektivite podnikových procesov a škálovateľnosti CRM aplikácie podľa potrieb firmy. 

3. Prispôsobenie 

Power Apps umožňujú prispôsobenie CRM systému, ako sú automatické správy pre určitých zákazníkov, štandardné odpovede, sledovanie histórie správ, prispôsobené pole a filtre správ, rovnako ako nastavenie obmedzení pre používateľov. 

4. Inovácie  

Aplikácie poskytujú flexibilitu v usporiadaní používateľského rozhrania pre optimálny zážitok a automatické prispôsobenie UI na základe Common Data Service. 

5. Cenová efektivita 

Power Apps sú obzvlášť výhodné pre malé a stredné podniky, kde náklady na podnikový CRM systém môžu byť vysoké. 

6. Výber funkcií 

Umožňuje firmám vyberať si len tie funkcie, ktoré potrebujú, čo môže mať vplyv na získanie alebo stratu obchodných príležitostí. 

7. Pokročilá analytika a predvídateľnosť 

Power Apps pomáhajú zhromažďovať a kategorizovať dáta z rôznych segmentov CRM a tímov, čo umožňuje pokročilú analýzu dát a predpovedanie parametrov, ako je pravdepodobnosť uzatvorenia obchodov. 

8. Zlepšené sledovanie komunikácie 

Umožňujú automatické a proaktívne kategorizovanie prijatých e-mailov a jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie správ podľa ľubovoľného slova alebo frázy. 

Power Apps teda poskytujú množstvo nástrojov na optimalizáciu CRM funkcionalít a podporujú rast a úspech vášho obchodného tímu v závislosti od súčasného štádia vášho podnikania. 

Využitie Power Apps pre CRM v podnikoch rôznych veľkostí 

Power Apps ponúkajú cloudové databázové riešenie, ktoré funguje ako základný CRM systém pre start-upy, umožňujúci sledovanie účtov, kontaktov a aktivít. Tieto systémy sú prispôsobiteľné na pokrytie špecifických potrieb firmy.  

Pre malé a stredné podniky, ktoré už používajú základný CRM systém a chcú ho rozšíriť, Power Apps poskytujú pokročilé funkcie na lepšiu správu predajného procesu a sledovanie potenciálnych zákazníkov. Power BI zase prináša informácie pre vrcholové vedenie s používateľsky prívetivými dashboardmi.  

Pre veľké podniky, ktoré potrebujú komplexnejšie CRM riešenie, ponúkajú Power Apps na báze umelej inteligencie pokročilé nástroje na optimalizáciu predajného cyklu, predpovedanie trhových trendov a identifikáciu oblastí na zlepšenie, čo je ideálne pre veľké a zložité podniky hľadajúce hĺbkové CRM riešenie. 

Každý podnik má svoje špecifické požiadavky na CRM systém. V Seyfore si to uvedomujeme. Obráťte sa na nás, aby ste zistili, ako môžete využiť svoje dáta nečakanými spôsobmi a posunúť inovácie svojho podnikania vpred pomocou Power Apps. 

Podobné
články