Menu Zavrieť

Riešenie pre stavebníctvo

Riešenie pre stavebné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú centralizáciou a digitalizáciou dát v stavebnej výrobe.

Od vedenia elektronického stavebného denníka až po správu prevádzkovej a projektovej dokumentácie stavebných projektov. Na prácu s aktuálnymi informáciami o projekte v kancelárii aj v teréne.

Projektová dokumentácia

 • Riešenie umožňuje pracovať v online aj offline režime s kompletnou výkresovou a modelovou dokumentáciou stavebného objektu v rôznych formátoch (.rvt, .ifc, .dwg, .pdf a ďalších). 
 • Pre jeden projekt možno vytvoriť neobmedzený počet stavebných objektov. 
 • Každý stavebný objekt umožňuje pripojiť neobmedzený počet modelov a výkresov. 
 • Každý model alebo výkres možno interaktívne naplniť záujmovými bodmi (čo môžu byť úlohy, ktoré sa majú spracovať pre dané miesto stavebného objektu - napr. odstránenie nedostatkov, zistenia z kontroly bezpečnosti práce a podobne) vrátane príloh, ako sú fotografie fyzického miesta stavby. 
 • Záznamy vytvorené pre bod záujmu môžu obsahovať snímku konkrétneho miesta dokumentácie na uľahčenie orientácie. 
 • Dokumentáciu možno do aplikácie nahrať z lokálneho zariadenia alebo z externého úložiska (napr. Microsoft SharePoint).
 • Riešenie umožňuje pracovať v online aj offline režime s kompletnou výkresovou a modelovou dokumentáciou stavebného objektu v rôznych formátoch (.rvt, .ifc, .dwg, .pdf a ďalších). 
 • Pre jeden projekt možno vytvoriť neobmedzený počet stavebných objektov. 
 • Každý stavebný objekt umožňuje pripojiť neobmedzený počet modelov a výkresov. 
 • Každý model alebo výkres možno interaktívne naplniť záujmovými bodmi (čo môžu byť úlohy, ktoré sa majú spracovať pre dané miesto stavebného objektu - napr. odstránenie nedostatkov, zistenia z kontroly bezpečnosti práce a podobne) vrátane príloh, ako sú fotografie fyzického miesta stavby. 
 • Záznamy vytvorené pre bod záujmu môžu obsahovať snímku konkrétneho miesta dokumentácie na uľahčenie orientácie. 
 • Dokumentáciu možno do aplikácie nahrať z lokálneho zariadenia alebo z externého úložiska (napr. Microsoft SharePoint).

Prevádzková dokumentácia

 • Možnosť vytvárať globálne šablóny pre formuláre platné vo všetkých aplikáciách. 
 • Možnosť vytvárať projektové šablóny pre formuláre platné v rámci daného projektu. 
 • Ťahací editor na definovanie polí formulára s možnosťou rôznych typov údajov (dátum, dátum a čas, vypočítané polia, text, formátovaný text, zoznam osôb atď.). 
 • Stavebné denníky. 
 • Plne digitálna agenda. 
 • Používanie jednoduchých a kvalifikovaných elektronických podpisov. 
 • Automatické načítanie počasia, dodávok materiálu z dodacích listov.        
 • Možnosť vytvárať globálne šablóny pre formuláre platné vo všetkých aplikáciách. 
 • Možnosť vytvárať projektové šablóny pre formuláre platné v rámci daného projektu. 
 • Ťahací editor na definovanie polí formulára s možnosťou rôznych typov údajov (dátum, dátum a čas, vypočítané polia, text, formátovaný text, zoznam osôb atď.). 
 • Stavebné denníky. 
 • Plne digitálna agenda. 
 • Používanie jednoduchých a kvalifikovaných elektronických podpisov. 
 • Automatické načítanie počasia, dodávok materiálu z dodacích listov.        

Poteší vás

Funkcia "Place me" na prehliadanie 3D modelu na základe jeho pozície v 2D výkrese (týka sa aktuálne dokumentácie vo formáte .rvt). 

Body záujmu v dokumentácii možno farebne označiť podľa stavu, typu atď.

Aplikácia má prepracovaný systém oprávnení pre interných a externých používateľov.

Inteligentné oznámenia, vďaka ktorým máte plnú kontrolu nad každou operáciou - od potvrdenia vytvorenia záznamu až po informácie o priebehu importu dokumentácie atď.

Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.