Menu Zavrieť

Microsoft Dynamics NAV – finančné riadenie pre rozvíjajúce sa podniky

 • 9.11.2023
 • 4 minút čítania

Microsoft Dynamics NAV, známy a široko využívaný ERP systém od Microsoftu, poskytuje podporu v oblastiach financií, výroby, dodávateľských reťazcov, vzťahov so zákazníkmi a skladového hospodárstva. Tento ERP systém môžete teraz poznať pod označením Microsoft Dynamics 365 Business Central.  

Jeho adaptabilita je ideálna pre malé a stredné podniky, ktorým ponúka automatizáciu a prepojenie modulov na predaj, účtovníctvo a správu zásob. Ako ERP systém preukázal svoju hodnotu dlhodobou flexibilitou a možnosťami prispôsobenia, vďaka čomu ide o ideálne riešenie pre akékoľvek odvetvie alebo podnik

Využitie Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV umožňuje podnikom:  

 • robiť informované rozhodnutia 
 • rozpoznávať trendy 
 • strategicky plánovať 
 • riadiť podnikové operácie 

Navyše sa ľahko prepája s ďalšími aplikáciami Microsoftu a aplikáciami tretích strán, čo zaisťuje plynulú synchronizáciu účtov, analýzu reportov a ďalšie procesy, ktoré sú tak rýchlejšie a efektívnejšie. 

Komplexné finančné riadenie: Microsoft Dynamics NAV zjednodušuje procesy a umožňuje tímom v rámci celej organizácie hladko spolupracovať. Podporuje tiež všetky cudzie meny a je možné medzinárodne ho nasadiť s viacjazyčnými funkciami. Okrem toho ponúka flexibilitu pri práci s obchodnými partnermi po celom svete s využitím účtovných protokolov, ktoré sú prispôsobené špecifickým potrebám každej organizácie. 

3 kľúčové vlastnosti a výhody Microsoft Dynamics NAV 

1. Nákladová efektivita 

Microsoft Dynamics NAV je navrhnutý špeciálne pre malé a stredné podniky (MSP) z rôznych odvetví. Ponúka moduly, ktoré sú flexibilné, efektívne a ľahko implementovateľné

2. Integračné schopnosti 

Microsoft Dynamics NAV sa integruje s Microsoft Office 365, SharePointom a aplikáciami CRM. Vďaka tomu sú procesy rýchlejšie a jednoduchšie. Vaši zamestnanci nepotrebujú ďalšie školenie na prispôsobenie sa novému ERP riešeniu, pretože už sú zvyknutí na používaný ekosystém. 

3. Flexibilita a rozšíriteľnosť 

Microsoft Dynamics NAV je špecifický pre odvetvie a zodpovedá unikátnym obchodným požiadavkám a funkciám vašej spoločnosti.  

Tu je zoznam rôznych odvetvovo špecifických funkcií Microsoft Dynamics NAV: 

 • Predaj a marketing: Správa databázy zákazníkov, predajných cyklov, kontaktov a zmlúv. Vytváranie, sledovanie a riadenie marketingových kampaní a poskytovanie vynikajúceho zákazníckeho servisu.  
 • Riadenie dodávateľského reťazca: Správa zásob, identifikácia nových obchodných príležitostí, vytváranie vlastných schvaľovacích procesov a ľahká komunikácia s partnermi.  
 • Ľudské zdroje: Komplexná platforma na riadenie zamestnancov, ktorá zvláda zložité HR funkcie a šetrí čas, peniaze a zdroje.  
 • Zákaznícky servis: Správa hovorov zo zákazníkmi, spracovanie otázok, sledovanie podporných objednávok, alokácia zdrojov, tvorba reportov a správa aktív.
 • Výroba: Plnenie a prekračovanie požiadaviek zákazníkov nasledovaním diskrétnych výrobných procesov s pokročilými funkciami.  
 • Projektové riadenie: Sledovanie dát súvisiacich so zásobami, spotrebou a výrobnými nákladmi. Automatizácia fakturácie a nákladov na zdroje.  
 • Analýza zamestnancov: Správa rozpočtov, konsolidácia reportov, odhaľovanie vzťahov dát a zlepšovanie angažovanosti zamestnancov. 

Sledujte, prezerajte a spravujte informácie z jednotného zdroja 

Microsoft Dynamics NAV umožňuje zobraziť komplexné dáta všetkých oddelení v jednom zdroji. Konsolidované dáta uľahčujú analýzu a informované rozhodovanie bez ohľadu na počet tímov v organizácii. Dynamics NAV navyše umožňuje efektívne vykonávať finančné úlohy, ako sú zápisy do hlavnej knihy, vyrovnávanie účtov a príprava finančných reportov. V dôsledku toho NAV pre finančné účtovníctvo znižuje čas strávený redundantnými účtovnými úlohami. 

Čo ďalej s Dynamics NAV získate?  

Môžete vytvárať šablóny, zapisovať položky do hlavnej knihy, generovať reporty a automatizovať vyrovnanie bankových účtov. Dynamics NAV vám pomáha spravovať niekoľko rozpočtov súčasne a identifikovať projekty, ktoré prekračujú rozpočty. Vyrovnanie bankových účtov eliminuje potrebu ručného zadávania dát a namiesto toho automaticky zladí položky dát. 

Identifikujte príležitosti a rozvíjajte svoj podnik. Môžete spravovať životný cyklus dlhodobého majetku, optimalizovať cash flow, zjednodušovať procesy a sledovať platby zákazníkov s komplexným obchodným riešením. Softvérový systém pre finančné riadenie aktualizuje, sleduje a vypočítava finančné dáta pomocou funkcie FlowFields. 

Z Dynamics NAV je po novom Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Dynamics NAV v minulosti dominoval na trhu ERP. Ale s nástupom cloudu plánuje Microsoft ukončiť podporu starších produktov, ako sú Dynamics NAV a GP. Výsledkom je, že Microsoft NAV prešiel na Dynamics 365 Business Central, komplexnejšie riešenie na riadenie podniku, ktoré sa rýchlo prispôsobuje trhovým trendom. 

Zistite viac o riešení Microsoft Dynamics 365 Business Central

Podobné
články