Menu Zavřít

Moderní řízení dodavatelského řetězce s Microsoft Dynamics 365

 • 24. 10. 2023
 • 5 minut čtení

Supply Chain Management je komplexním produktem v rámci sady Microsoft Dynamics 365 určeným pro výrobce, maloobchodníky a distributory. Nabízí 360stupňový pohled a kontrolu nad procesy v dodavatelském řetězci. Zjistěte, jak Dynamics 365 Supply Chain Management může zvýšit efektivitu, snížit náklady a posílit odolnost vašeho dodavatelského řetězce. 

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management disponuje širokým spektrem schopností podporovaných pokročilými technologiemi jako je:  

 • umělá inteligence (AI),  
 • internet věcí (IoT),  
 • strojové učení a smíšená realita.  

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáhá budovat chytrý a odolný dodavatelský řetězec. Lze jej snadno synchronizovat s Microsoft Dynamics 365 Finance and Commerce, které pokrývají účetní a finanční aspekty provozu v dodavatelském řetězci. 

7 hlavních funkcí Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 

 1. Řízení informací o produktech: Tato funkce je založena na centralizovaném a strukturovaném přístupu k řízení dat. Je vytvořen a udržován repozitář produktů pro identifikaci, registraci a kategorizaci každého zakoupeného, skladovaného, distribuovaného, vyráběného nebo prodávaného výrobku. 
 2. Předpovídání: Poptávkové předpovědi jsou generovány pomocí prediktivních modelů. Je využívána pokročilá analýza historických dat a strojového učení k definování vzorů, jejich aplikaci na budoucí situace a vytváření přesných předpovědí, které lze použít k optimalizaci provozu v dodavatelském řetězci. 
 3. Nákup: Procesy nákupu jsou usnadňované tím, že jsou poskytovány prostředky a informace ke snadnému dodržování smluv, spoluprací s dodavateli a monitorování výkonnosti dodávek. 
 4. Zásoby a skladování: Je poskytována větší viditelnost do operací ve skladu, což pomáhá efektivně spravovat kapacitu skladu, spotřebu materiálu a pohyb hotových výrobků. Využívá se optimalizace poháněná strojovým učením k zabránění neefektivního skladování. 
 5. Výroba: Lze využít automatizace a snadné integrace s IoT systémy pro podporu všech druhů výrobních procesů. Také optimalizuje plánování kapacit tím, že kombinuje předpověď poptávky a flexibilní správu zdrojů v reálném čase, aby zajistil plynulý chod výrobních operací. 
 6. Správa majetku: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáhá pečlivě sledovat cenný majetek pomocí monitoringu jeho polohy a stavu, identifikací potřeb údržby a plánováním údržbových úkolů. Řešení podporuje všechny druhy údržby majetku (reaktivní, preventivní a prediktivní) s prediktivní analýzou a schopnostmi integrovaného IoT. 
 7. Distribuce: Lze kombinovat různé typy přepravy (např. FTL, LTL, PTL) a způsoby dopravy (silnice, železnice, vzduch nebo moře) a optimalizovat zásilky výpočtem nejrychlejších a nejefektivnějších tras pro doručení zboží. 

Výhody Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pro váš podnik 

Vše v jednom řešení 

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management sjednocuje tok dat a operací ve všech etapách dodavatelského řetězce, bere v potaz různé geografické informace a časová pásma tak, aby nabízelo bezproblémové řízení celého dodavatelského řetězce. 

Zlepšená viditelnost dodavatelského řetězce 

Big data, IoT, AI\ML a další pokročilé technologie podporované Microsft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáhají sledovat a monitorovat každý výrobek, transakci a proces, aby zajistily transparentnost a poskytly důkladné vhledy do toho, co se v dodavatelském řetězci děje.  

S ohledem na rozsah technologického pokroku je možné vytvořit propojené provozní prostředí s Microsft Dynamics 365 Supply Chain Management pro využití chytrých provozních procesů a operací. 

Automatizace rutinních procesů dodavatelského řetězce 

Procesy jako je zpracování objednávek a fakturace, účtování nákladů, plánování tras dopravy atd. lze jednoduše zautomatizovat a zlepšit provozní výkonnost, snížit náklady na výrobu a zvýšit produktivitu. 

Efektivnější využití prostoru a zdrojů 

Díky strojovému učení a AI poháněnou analytikou jsou procesy ve skladu a logistice optimalizovány, aby se přizpůsobily aktuálním potřebám a udržely přehled o dostupném zboží. 

Optimalizace pracovní síly  

S plným pohledem na procesy dodavatelského řetězce, prediktivními poznatky a schopnostmi strojového učení můžete učinit informovaná rozhodnutí a poskytovat správné vedení svým zaměstnancům ke zvýšení jejich efektivity a produktivity. 

Zajistěte si odolný dodavatelský řetězec s Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management  

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáhá podnikům udělat jejich provoz v dodavatelském řetězci transparentnějším, spravovatelnějším, efektivnějším a odolnějším.  

S pomocí Seyforu můžete využít všechny tyto výhody a mnohem více tím, že vytvoříte jedinečný dodavatelský řetězec přizpůsobený vašim unikátním obchodním potřebám. Naši odborníci pomohou vyvinout, implementovat a podporovat robustní řešení Microsoft Dynamics 365, které kombinuje libovolný počet pokročilých modulů k pokrytí všech vašich obchodních operací.  

Nebojte se nás kontaktovat pro více informací. 

Podobné
články