Menu Zavrieť

Moderné riadenie dodávateľského reťazca s Microsoft Dynamics 365

 • 24.10.2023
 • 5 minút čítania

Supply Chain Management je komplexný produkt v rámci súpravy Microsoft Dynamics 365 určený pre výrobcov, maloobchodníkov a distribútorov. Ponúka 360-stupňový pohľad a kontrolu procesov v dodávateľskom reťazci. Zistite, ako Dynamics 365 Supply Chain Management môže zvýšiť efektivitu, znížiť náklady a posilniť odolnosť vášho dodávateľského reťazca. 

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management disponuje širokým spektrom schopností podporovaných pokročilými technológiami, ako je:  

 • umelá inteligencia (AI),  
 • internet vecí (IoT),  
 • strojové učenie a zmiešaná realita.  

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáha budovať inteligentný a odolný dodávateľský reťazec. Dá sa ľahko synchronizovať s Microsoft Dynamics 365 Finance and Commerce, ktoré pokrývajú účtovnícke a finančné aspekty prevádzky v dodávateľskom reťazci. 

7 hlavných funkcií Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 

 1. Riadenie informácií o produktoch: Táto funkcia je založená na centralizovanom a štruktúrovanom prístupe k riadeniu dát. Vytvorí a udržiava sa repozitár produktov na identifikáciu, registráciu a kategorizáciu každého zakúpeného, skladovaného, distribuovaného, vyrábaného alebo predávaného výrobku. 
 2. Predpovedanie: Dopytové predpovede sú generované pomocou prediktívnych modelov. Využíva sa pokročilá analýza historických dát a strojového učenia na definovanie vzorov, ich aplikáciu na budúce situácie a vytváranie presných predpovedí, ktoré možno použiť na optimalizáciu prevádzky v dodávateľskom reťazci. 
 3. Nákup: Procesy nákupu sú uľahčované tým, že sú poskytované prostriedky a informácie na dodržiavanie zmlúv, spoluprác s dodávateľmi a monitorovanie výkonnosti dodávok. 
 4. Zásoby a skladovanie: Je poskytovaná väčšia viditeľnosť operácií v sklade, čo pomáha efektívne spravovať kapacitu skladu, spotrebu materiálu a pohyb hotových výrobkov. Využíva sa optimalizácia poháňaná strojovým učením na zabránenie neefektívnemu skladovaniu. 
 5. Výroba: Možno využiť automatizáciu a jednoduchú integráciu s IoT systémami na podporu všetkých druhov výrobných procesov. Tiež sa optimalizuje plánovanie kapacít tým, že sa kombinuje predpoveď dopytu a flexibilná správa zdrojov v reálnom čase, aby sa zaistil plynulý chod výrobných operácií. 
 6. Správa majetku: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáha starostlivo sledovať cenný majetok pomocou monitoringu jeho polohy a stavu, identifikáciou potrieb údržby a plánovaním údržbových úloh. Riešenie podporuje všetky druhy údržby majetku (reaktívna, preventívna a prediktívna) s prediktívnou analýzou a schopnosťami integrovaného IoT. 
 7. Distribúcia: Možno kombinovať rôzne typy prepravy (napr. FTL, LTL, PTL) a spôsoby dopravy (cesty, železnice, vzduch alebo more) a optimalizovať zásielky výpočtom najrýchlejších a najefektívnejších trás na doručenie tovaru. 

Výhody Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pre váš podnik 

Všetko v jednom riešení 

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management zjednocuje tok dát a operácií vo všetkých etapách dodávateľského reťazca, berie do úvahy rôzne geografické informácie a časové pásma tak, aby ponúkalo bezproblémové riadenie celého dodávateľského reťazca. 

Zlepšená viditeľnosť dodávateľského reťazca 

Big data, IoT, AI\ML a ďalšie pokročilé technológie podporované Microsft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáhajú sledovať a monitorovať každý výrobok, transakciu a proces, aby zaistili transparentnosť a poskytli dôkladný pohľad na to, čo sa v dodávateľskom reťazci deje.  

S ohľadom na rozsah technologického pokroku je možné vytvoriť prepojené prevádzkové prostredie s Microsft Dynamics 365 Supply Chain Management na využitie inteligentných prevádzkových procesov a operácií. 

Automatizácia rutinných procesov dodávateľského reťazca 

Procesy, ako je spracovanie objednávok a fakturácia, účtovanie nákladov, plánovanie trás dopravy atď. možno jednoducho automatizovať a zlepšiť prevádzkovú výkonnosť, znížiť náklady na výrobu a zvýšiť produktivitu. 

Efektívnejšie využitie priestoru a zdrojov 

Vďaka strojovému učeniu a AI poháňanej analytike sú procesy v sklade a logistike optimalizované tak, aby sa prispôsobili aktuálnym potrebám a udržali prehľad o dostupnom tovare. 

Optimalizácia pracovnej sily  

S plným pohľadom na procesy dodávateľského reťazca, prediktívnymi poznatkami a schopnosťami strojového učenia môžete robiť informované rozhodnutia a poskytovať správne vedenie svojim zamestnancom na zvýšenie ich efektivity a produktivity. 

Zaistite si odolný dodávateľský reťazec s Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management  

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáha podnikom premeniť ich prevádzku v dodávateľskom reťazci na transparentnejšiu, spravovateľnejšiu, efektívnejšiu a odolnejšiu.  

Vďaka Seyforu môžete využiť všetky tieto výhody a oveľa viac tým, že vytvoríte jedinečný dodávateľský reťazec prispôsobený vašim unikátnym obchodným potrebám. Naši odborníci vám pomôžu vyvinúť, implementovať a podporovať robustné riešenie Microsoft Dynamics 365, ktoré kombinuje ľubovoľný počet pokročilých modulov na pokrytie všetkých vašich obchodných operácií.  

Nebojte sa nás kontaktovať, ak chcete získať ďalšie informácie. 

Podobné
články