Menu Zavřít
Select language

Cloudový ERP systém – ideální řešení pro výrobní firmy

  • 23. 2. 2023
  • 6 minut čtení

Cloudové platformy ovlivňují svět byznysu a stále více firem na ně přechází. Výrobní podniky nejsou výjimkou, protože podnikové informační systémy jim přinášejí mnoho užitečných výhod. Pokud uvažujete o přechodu do cloudu, přečtěte si našeho stručného průvodce. Vysvětlíme vám, co cloud znamená a proč je Business Central jako cloudový ERP systém pro vás vhodnou volbou. 

Co znamená cloudové řešení?  

Pro lepší pochopení následujících informací je nejprve důležité vysvětlit, co se vlastně rozumí pod pojmem cloudové řešení. V dnešní době se stále setkáváme s různými názory a představami o povaze cloudu, což vede mnoho lidí k pochybnostem ohledně cloudových platforem. 

Podíváme se zpět na historii, konkrétně na období kolem přelomu 90. a nultých let, kdy se podnikové informační systémy opíraly o metodu klient/server. V tomto modelu sloužily servery pouze jako datová úložiště, zatímco samotné výpočty probíhaly na klientských zařízeních, tedy na počítačích, noteboocích a dalších koncových zařízeních. 

Takové uspořádání mělo několik významných omezení

  • Vyžadovalo to přímé a stabilní spojení mezi klientskými zařízeními a servery kvůli přenosu velkého objemu dat. Byla sice možnost propojení přes WAN síť, ale komunikace byla omezená rychlostí.  
  • Pokud bylo potřeba pracovat na dálku, zaměstnanci byli odkázáni na terminálové servery, což přinášelo mnoho nevýhod a omezení.  
  • Výkon ERP systému byl závislý na výkonu koncových zařízení

Naštěstí se situace zásadně změnila s nárůstem výpočetního výkonu za posledních 20 let. Cloudová řešení plně využila tento pokrok a přesunula veškerou zátěž z koncových zařízení na servery.  

V případě cloudových ERP systémů probíhají všechny operace a procesy na vzdálených serverech, a koncová zařízení slouží pouze jako přístupové body. 

Vliv příchodu cloudu  

Tato revoluce přinesla několik zásadních výhod. Přístup do pracovních systémů z dálky už nebyl vázán na terminály, což výrazně usnadnilo práci na dálku, včetně práce z domova. Největší změnou však byla možnost pořídit si ERP systém bez nutnosti investovat do vlastních serverů nebo datacenter. 

V minulosti bylo pro výrobní i jiné podniky typické, že spolu s pořízením podnikového informačního systému musely investovat také do odpovídající IT infrastruktury. To však představovalo velkou finanční a časovou zátěž, a navíc vyžadovalo náklady na provoz a obslužný personál.  

S příchodem cloudových systémů se však situace změnila a malé a střední podniky získaly přístup k ERP bez nutnosti vlastnit rozsáhlou IT infrastrukturu. 

I přesto, že cloudová řešení nabízí mnoho výhod, není třeba opomenout, že on-premise implementace ERP systémů stále zůstává aktuální a má své vlastní přednosti (více o rozdílech mezi cloudem a on-premise jsme se zmínili ZDE). 

Jak cloudový ERP systém přispívá výrobnímu průmyslu?  

Sektor výroby je jednou z oblastí, kde lze přínosy cloudového ERP systému nejlépe vysvětlit.  

Výrobní podniky se každý měsíc zabývají zpracováním velkého množství výrobních zakázek, což souvisí s celou řadou procesů, od plánování zdrojů až po dodání hotových výrobků a fakturaci. Efektivní ERP systém dokáže tyto procesy zefektivnit a částečně je i automatizovat, což vede ke:  

  • snížení nákladů,  
  • úsporám času a  
  • eliminaci chyb spojených s ručními úkony. 

Cloudový ERP systém pak tyto přínosy ještě posiluje díky možnosti práce s daty nezávisle na geografické poloze nebo použitém zařízení. Zaměstnanci z oddělení administrativy mohou pohodlně pracovat z domova, zatímco manažeři a vedoucí pracovníci mohou snadno sledovat provoz podniku odkudkoliv na světě. 

Proč výrobní společnosti preferují Microsoft Business Central?  

Společnost Microsoft se během své historie úspěšně transformovala z vývojáře softwarových řešení na poskytovatele výkonných cloudových služeb. V oblasti cloudu dosáhl Microsoft značného pokroku a není náhodou, že platforma Microsoft 365 je nyní považována za standard v oblasti cloudových řešení. Tento pokrok se rovněž promítl do oblasti ERP systémů, kde Microsoft nabízí Business Central a Finance & Supply Chain Management, založené na osvědčené platformě Microsoft Dynamics 365. 

Business Central nabízí všechny výše uvedené výhody a mnoho dalších. Kompletní seznam modulů, včetně specializovaného modulu pro výrobu, lze nalézt v přehledném PDF dokumentu ZDE

To, co Business Central skutečně odlišuje od konkurence, je mimořádná flexibilita v oblasti financování. Na trhu existuje řada cloudových ERP systémů, které jsou financovány formou pravidelného předplatného. Pro menší firmy však může být nevýhodné, že mnoho z těchto systémů nabízí pouze roční licence, což omezuje jejich schopnost využívat všechny funkce systému a nutí je platit zbytečně vysoké částky. 

Business Central se na rozdíl od toho řadí mezi první cloudová ERP řešení, která nabízejí tříleté, roční nebo měsíční předplatné. Uživatelé tak získávají přístup k profesionálnímu ERP systému založenému na osvědčené platformě Microsoft Dynamics 365 s větší flexibilitou ve financování. To usnadňuje středním a středně velkým podnikům získat kvalitní ERP systém bez zatížení jejich rozpočtu. 

Zajímá vás, zda je Business Central správným ERP systémem pro váš podnik?  

Pokud vás zaujaly předešlé informace o Microsoft Business Central, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.  

Jsme jedním z největších partnerů společnosti Microsoft a máme rozsáhlý tým zkušených konzultantů a vývojářů, kteří mají bohaté zkušenosti s implementací Business Central v podnicích různých oborů a velikostí. Rádi si s vámi promluvíme o vašich potřebách a navrhneme ideální řešení pro váš podnik. 

Podobné
články