Menu Zavřít

4 klíčové důvody, proč spojit Microsoft Dynamics 365 a Power BI do jednoho datového řešení

  • 2. 5. 2023
  • 4 minuty čtení

V současné době nelze dosáhnout vylepšení prodejů a ziskovosti bez důkladné analýzy statistik. Propojení možností Microsoft Dynamics 365 a Power BI vám umožní posílit váš prodejní tým a proniknout k podstatě všech klíčových čísel. 

Jak Microsoft Dynamics 365 a Power BI nabízejí rozmanité funkce, které umožňují podnikům snadný a rychlý přístup k datům, jejich analýzu a interpretaci. Díky propojení těchto platforem se otevírá široká škála nových možností pro práci s daty, zejména: 

1. Vizualizace a reporting dat 

Díky spojení Microsoft Dynamics 365 a Power BI není jenom zajištěn jednoduchý přístup k datům a jejich analýze, ale také efektivní vizualizace. Srozumitelné tabulky, grafy a další formáty umožňují snadnější pochopení hodnot a identifikaci trendů a případných mezer. Tato kombinace může například zahrnovat záznamy o zákaznících, výkonnostní data prodeje nebo informace o marketingových kampaních. 

2. Zabránění duplicit 

Díky funkční integraci mezi nástroji Microsoft mohou organizace bez ohledu na svou velikost eliminovat duplicitní informace. Při využívání spojení Power BI s Microsoft Dynamics 365 mají uživatelé možnost identifikovat a konsolidovat duplicitní položky, čímž zajišťují aktuální a úplné informace nejenom sobě, ale i ostatním členům týmu. 

3. Práce s daty 

Power BI představuje obrovskou výhodu v tom, že umožňuje získávat data z různých zdrojů, a to bez ohledu na jejich povahu. Získávání dat z Dynamics 365 je jednoduchou a běžnou součástí procesu. Důležité je, že data se pravidelně aktualizují automaticky dle nastavení společnosti, což zajišťuje, že informace jsou vždy aktuální a spolehlivé

4. Shromažďování informací z databází   

Power BI nejenže získává data z různých zdrojů, ale také je dokáže efektivně agregovat do jednoho celku. To je užitečné zejména v případech, kdy máte data rozptýlená v několika systémech, které spravují různé datové sady. Díky správné integraci s Power BI můžete v jednom nástroji zobrazovat a analyzovat data z těchto různých zdrojů dohromady. 

Integrace Microsoft Dynamics 365 a Power BI nabízí více výhod 

Ty celkově přispívají k lepšímu a efektivnějšímu využití dat v organizaci. Umožňuje uživatelům snadno a rychle sdílet data a sestavy s kolegy a dalšími zainteresovanými stranami, což zajišťuje jednotnost informací v celé firmě. 

Díky této integraci se také zlepšuje bezpečnost dat. Uživatelé mají jednotnou a centralizovanou platformu pro přístup a správu dat, což snižuje potřebu sdílení dat mezi různými systémy a tím i riziko ztráty nebo neoprávněného přístupu k datům. Kromě toho lze nastavit řízení přístupu na základě rolí, což umožňuje poskytnout přístup pouze oprávněným osobám, čímž se dále zvyšuje zabezpečení dat. 

Předtím než se pustíte do integrace  

Je klíčové zajistit, že vaše data jsou v pořádku a správně uspořádaná. Důkladná příprava a zajištění bezchybného toku dat je zásadní, aby celý proces integrace proběhl hladce a bez problémů. Uživatelé musí být informováni o tom, jak správně přesouvat data mezi systémy a jak s nimi pracovat. 

Pokud hledáte způsob, jak získat přístup k důležitým datům a efektivně je konsolidovat, jsme tu pro vás s bohatými zkušenostmi v oblasti integrace a migrace objemných dat. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme s výběrem a provedením optimálního řešení pro vaši firmu. 

Podobné
články