Menu Zavřít

Globální software, lokální řešení: Jak Seyfor přizpůsobuje Microsoft Dynamics 365?

 • 28. 3. 2024
 • 3 minuty čtení

V dnešním propojeném světě je nezbytné, aby podniky efektivně komunikovaly napříč různými trhy a kulturami. To vyžaduje nejen překonání jazykových bariér, ale také porozumění a adaptaci na místní zákony, regulace a obchodní praktiky. Výrazně pomáhá mít lokalizovaný informační systém. Jaké jsou aktuálně dostupné lokalizační řešení od Seyforu pro Microsoft Dynamics 365? 

Co znamená lokalizace informačního systému? 

Lokalizace informačního systému představuje klíčový proces, jehož cílem je zpřístupnit software uživatelům v různých zemích nebo regionech tak, aby co nejlépe vyhovoval jejich specifickým potřebám a požadavkům.  

Tento proces se neomezuje pouze na povrchní úpravy, jako je překlad textů do místního jazyka. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší a komplexnější přizpůsobení, které rozšiřuje tabulky, stránky a funkce softwaru tak, aby dokonale zapadl do místního podnikatelského a legislativního prostředí. 

Lokalizace informačního systému obnáší komplexní přizpůsobení softwaru, které zahrnuje: 

 • Překlad textů: Převedení veškerého textového obsahu softwaru do místního jazyka, aby byl pro uživatele srozumitelný. 
 • Úpravy funkcionalit: Změny v softwarových funkcích tak, aby odpovídaly specifikům a požadavkům daného trhu. 
 • Zohlednění místních zákonů a regulací: Adaptace softwaru na místní legislativní a regulační rámec, aby byl v souladu s právními normami. 
 • Přizpůsobení měn: Implementace místních měn a úprav systémů pro správnou práci s nimi, včetně převodních kurzů. 
 • Formáty data a času: Nastavení softwaru pro použití místních formátů data a času, aby odpovídaly kulturním a regionálním zvyklostem. 
 • Adaptace na obchodní zvyklosti: Úpravy softwaru tak, aby reflektoval specifické obchodní praktiky, etiketu a očekávání v daném regionu. 

6 důvodu, proč mít lokalizovaný informační systém 

Mít lokalizovaný informační systém přináší podnikům řadu výhod, které se dotýkají různých aspektů jejich činnosti: 

 1. Zlepšení komunikace s lokálními zákazníky a partnery: Přizpůsobení jazyka a terminologie softwaru místním zvyklostem usnadňuje porozumění a zvyšuje efektivitu komunikace. 
 2. Dodržování místních právních a regulačních požadavků: Lokalizace zahrnuje adaptaci na specifické právní normy a regulační rámce, čímž se minimalizuje riziko právních sporů a sankcí. 
 3. Snížení rizika nedorozumění a chyb: Používání softwaru v místním jazyce a s přizpůsobenými funkcemi redukuje možnost chyb způsobených jazykovými bariérami nebo nepochopením funkcí. 
 4. Zvýšení spokojenosti uživatelů: Software, který 'mluví' jazykem uživatele a respektuje místní zvyklosti, je intuitivnější a pohodlnější pro použití, což vede ke zvýšené uživatelské spokojenosti. 
 5. Lepší adaptabilita na trhu: Podniky s lokalizovanými systémy jsou vnímány jako citlivější vůči potřebám a preferencím místního trhu, což může zlepšit jejich konkurenční postavení. 
 6. Usnadnění expanze na nové trhy: Lokalizace softwaru může být prvním krokem k expanzi na nové trhy, usnadňující porozumění a přizpůsobení se místním podmínkám. 

Které lokalizace implementuje Seyfor? 

Seyfor implementuje řadu lokalizací pro různé informační systémy, aby zajistil, že podniky mohou plně využívat své softwarové řešení v souladu s místními právními normami a obchodními zvyklostmi. O které lokalizace se jedná v případě řešení Microsoft Dynamics 365? 

1. Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Jedná se o komplexní ERP systém, který umožňuje středně velkým až velkým podnikům centralizovat obchodní procesy, od financí a operací po dodavatelský řetězec a správu zákaznických vztahů. Více o Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Lokalizace pro Českou i Slovenskou republiku 

Seyfor poskytuje lokalizace pro Microsoft Dynamics 365 Business Central speciálně pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto lokalizační balíčky zahrnují přizpůsobení legislativním požadavkům, jako jsou místní daňové předpisy a finanční výkaznictví, což umožňuje podnikům v těchto zemích plně využít možnosti, které Microsoft Dynamics 365 Business Central nabízí. 

2. Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management 

Jedná se o řešení navržené pro velké podniky, které potřebují pokročilé funkce pro finanční řízení a optimalizaci dodavatelského řetězce. Tento systém nabízí podrobné analýzy, pokročilé prognózování a automatizaci procesů, což podnikům umožňuje zefektivnit své operace a zvýšit produktivitu. Více o Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. 

Lokalizace pro Českou i Slovenskou republiku 

Stejně jako u Business Central, Seyfor nabízí lokalizační balíčky pro Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365 F&SCM), které jsou speciálně navrženy pro potřeby podniků v České a Slovenské republice. Tyto lokalizace umožňují podnikům zjednodušit dodržování místních finančních a operativních regulací. 

Mějte i vy svůj systém lokalizovaný 

Význam lokalizace informačních systémů v dnešní globalizované ekonomice nelze podceňovat. Lokalizace, jako jsou ty, které nabízí Seyfor pro Micorosft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) a Finance & Supply Chain Management (D365 F&SCM), pomáhají podnikům v České a Slovenské republice dosáhnout lepší efektivity, produktivity a souladu s místními právními předpisy. Investice do lokalizace vašeho informačního systému je klíčovým krokem k úspěchu na místním i mezinárodním trhu. 

Chci se dozvědět více

Podobné
články