Menu Zavřít
Select language

Fixed Assets for Slovakia

Slovenské legislativní požadavky na dlouhodobý majetek.

Má vaše společnost vlastní dlouhodobý majetek? Hledáte funkcionalitu, která Vám umožní odepisovat dlouhodobý majetek rovnoměrným nebo zrychleným způsobem v souladu s platnou slovenskou legislativou? Potřebujete co nejjednodušeji zaúčtovat vyřazení dlouhodobého majetku nebo jeho údržbu?

Je nezbytné, aby výpočet odpisů Vašeho dlouhodobého majetku odpovídal platným účetním a daňovým pravidlům, ať už použijete výpočet dle způsobu rovnoměrného nebo zrychleného odpisování, včetně zohlednění výše technického zhodnocení majetku a příslušné zaokrouhlení pro danou knihu odpisů. Často se může stát, že budete muset zaúčtovat vyřazení majetku se zůstatkovou hodnotou nebo zaúčtovat jeho údržbu, aniž byste museli přemýšlet o odpovídajícím účetním zápisu. Potřebujete, aby tyto procesy fungovaly v souladu se slovenskou legislativou? Naše aplikace Fixed Assets for Slovakia je zaměřena právě na tyto oblasti vaší agendy.

Má vaše společnost vlastní dlouhodobý majetek? Hledáte funkcionalitu, která Vám umožní odepisovat dlouhodobý majetek rovnoměrným nebo zrychleným způsobem v souladu s platnou slovenskou legislativou? Potřebujete co nejjednodušeji zaúčtovat vyřazení dlouhodobého majetku nebo jeho údržbu?

Je nezbytné, aby výpočet odpisů Vašeho dlouhodobého majetku odpovídal platným účetním a daňovým pravidlům, ať už použijete výpočet dle způsobu rovnoměrného nebo zrychleného odpisování, včetně zohlednění výše technického zhodnocení majetku a příslušné zaokrouhlení pro danou knihu odpisů. Často se může stát, že budete muset zaúčtovat vyřazení majetku se zůstatkovou hodnotou nebo zaúčtovat jeho údržbu, aniž byste museli přemýšlet o odpovídajícím účetním zápisu. Potřebujete, aby tyto procesy fungovaly v souladu se slovenskou legislativou? Naše aplikace Fixed Assets for Slovakia je zaměřena právě na tyto oblasti vaší agendy.

Fixed Assets for Slovakia je rozšíření pro Dynamics 365 Business Central, které rozšiřuje funkcionalitu dlouhodobého majetku o způsoby odpisování dle požadavků zákona o dani z příjmů Slovenské republiky, a to i pro rovnoměrné i zrychlené odpisy. Přidané funkcionality spolu s vhodným nastavením systému umožňují počítat měsíční odpisy tak, aby odpovídaly ročním odpisům majetku.

Účtování vyřazení majetku, který má zůstatkovou cenu, když potřebujete evidovat důvod vyřazení, je zjednodušeno rozšířením nastavení skupin zaúčtování dlouhodobého majetku, abyste mohli takové operace co nejsnáze a rychle dokončit.

 

Mezi funkce aplikace patří:

  • Rovnoměrné a zrychlené odepisování dlouhodobého majetku
  • Výpočet měsíčního odpisu odpovídá ročnímu odpisu
  • Zaokrouhlení odpisů – nastavte směr a přesnost zaokrouhlování výpočtu odpisů pro konkrétní knihu odpisů
  • Vyřazení majetku se zůstatkovou cenou dle důvodu vyřazení (kód důvodu)
  • Účtování údržby na základě kódu údržby (kódu důvodu) v nákupních dokladech

Fixed Assets for Slovakia je rozšíření pro Dynamics 365 Business Central, které rozšiřuje funkcionalitu dlouhodobého majetku o způsoby odpisování dle požadavků zákona o dani z příjmů Slovenské republiky, a to i pro rovnoměrné i zrychlené odpisy. Přidané funkcionality spolu s vhodným nastavením systému umožňují počítat měsíční odpisy tak, aby odpovídaly ročním odpisům majetku.

Účtování vyřazení majetku, který má zůstatkovou cenu, když potřebujete evidovat důvod vyřazení, je zjednodušeno rozšířením nastavení skupin zaúčtování dlouhodobého majetku, abyste mohli takové operace co nejsnáze a rychle dokončit.

 

Mezi funkce aplikace patří:

  • Rovnoměrné a zrychlené odepisování dlouhodobého majetku
  • Výpočet měsíčního odpisu odpovídá ročnímu odpisu
  • Zaokrouhlení odpisů – nastavte směr a přesnost zaokrouhlování výpočtu odpisů pro konkrétní knihu odpisů
  • Vyřazení majetku se zůstatkovou cenou dle důvodu vyřazení (kód důvodu)
  • Účtování údržby na základě kódu údržby (kódu důvodu) v nákupních dokladech

Podporované edice:

Tato aplikace podporuje edici Essential a Premium Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Podporované země:

Slovensko

 

Podporované jazyky:

Tato aplikace je dostupná ve slovenštině (Slovensko) a angličtině (Spojené státy americké).

Podporované edice:

Tato aplikace podporuje edici Essential a Premium Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Podporované země:

Slovensko

 

Podporované jazyky:

Tato aplikace je dostupná ve slovenštině (Slovensko) a angličtině (Spojené státy americké).

Další aplikace z lokalizace

Slovak Localization Essentials

Splnění slovenských lokálních požadavků pro Dynamics 365 Business Central.

Statutory Reporting

Slovenské právní ohlašování dodržování předpisů úřadům pro Dynamics 365 Business Central.

Slovak Language (Slovakia)

Tato aplikace umožňuje uživatelům pracovat v Microsoft Dynamics 365 Business Central ve slovenském jazyce.

Slovak Banking Operations Essentials

Přidá konkrétní platební údaje do nákupních a prodejních dokladů tak, jak se používají na Slovensku.

Advance Payments for Slovakia

Možnost evidovat zálohové platby a související dokumenty tak, jak se používají na Slovensku.

Slovak Automatic Banking Operations

Výměna dat mezi Dynamics 365 Business Central a bankami na Slovensku je snadná.

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.