Menu Zavřít

Naučte se žít s umělou inteligencí

 • 6. 9. 2023
 • 5 minut čtení

Jednatřicet tisíc respondentů a triliony údajů – takový rozsah měl každoroční výzkum společnosti Microsoft zaměřený na otázku, v jakých oblastech umělá inteligence nejvíce pomůže firmám i jejich zaměstnancům. Závěry jsou jasné: ačkoliv AI není všemocná, představuje perfektní způsob, jak vrátit vašim lidem radost z práce. 

Když není čas na radost 

„Tato nová generace AI odstraní dřinu a uvolní kreativitu.“ Tato slova zazněla před několika měsíci od šéfa Microsoftu Satyi Nadella, který jim uváděl výsledky rozsáhlého průzkumu společnosti Microsoft s cílem zjistit klíčové trendy ve využití umělé inteligence a připravit světové podniky na nástup AI éry. O tom, že tato éra už začala, přitom nelze pochybovat – umělá inteligence již dávno není jen doménou science-fiction, nýbrž samozřejmou součástí rutinního profesního života stále většího počtu lidí napříč planetou.  

Jak pak ukazují průzkumy, tato revoluce nemohla přijít ve vhodnější dobu. Denně se na nás totiž valí obří množství dat a sdělení, které již lidský mozek jednoduše nedokáže včas zpracovávat a vyhodnocovat. Stále více času proto trávíme prostým filtrováním informací a jejich pracným řazením na prioritní a méně důležité. Výsledkem je rostoucí psychická zátěž zaměstnanců i vedoucích pracovníků, která se pak kromě poklesu produktivity projevuje především ve vzrůstající nespokojenosti a vyčerpání. Kdo by neznal pojem „syndrom vyhoření"? 

Umělá inteligence ale má potenciál tento trend zcela zvrátit. Již totiž neplatí, že AI je prostým autopilotem přebírajícím manuální úkony – dnešní softwaroví asistenti jsou navrženi tak, aby lidem aktivně pomáhali, podporovali jejich kreativitu a umožnili jim lépe se orientovat v digitálním prostoru. S tímto faktem na paměti společnost Microsoft provedla každoroční celosvětový výzkum Work Trend Index, v němž vyzpovídala 31 000 respondentů ze 31 zemí světa a analyzovala triliony nejrůznějších signálů a údajů od uživatelů platformy Microsoft 365.  

Výsledkem této studie pak jsou tři klíčová zjištění, jenž je třeba mít při přechodu do éry AI vždy na paměti: 

 1. Digitální dluh dusí kreativitu. 
 2. AI je partner, ne hrozba. 
 3. Přechod na AI si žádá nový způsob myšlení i práce. 

Pojďme si tato tvrzení rozebrat podrobněji. 

Digitální dluh dusí kreativitu  

Ve druhém odstavci jsme psali o přehlcení dnešních zaměstnanců myriádou dat a informací, které nestíhají zpracovávat. Přesně tak lze definovat digitální dluh – převis přílivu informací nad schopností j nimi efektivně pracovat. Podle dat Microsoftu nejméně 64 % dotázaných lidí denně bojuje s nedostatkem času a energie kvůli boji s digitálním dluhem. Takto ztracený čas pak zákonitě nemohou věnovat inovacím ani plánování do budoucna, neboť množství času za den je omezené.  

Když se pak výzkumníci Microsoftu zaměřili na činnosti nejvíce zvyšující digitální dluh, objevili pět největších žroutů času: 

 1. Zbytečné schůzky, 
 2. absence jasně definovaných cílů, 
 3. příliš mnoho schůzek, 
 4. chybějící inspirace, 
 5. obtížné hledání informací. 

Jak z toho ven? Z výsledků vyplývají tři konkrétní kroky, které vám s těmito překážkami pomohou: 

 1. Identifikujte největší překážky produktivity v každodenním životě vaší firmy na základě rozhovorů s vašimi zaměstnanci. 
 2. Využijte úspory času díky AI a vyčleňte pevnou část dne pouze pro kreativní práci. 
 3. Za pomoci nástrojů pro rekapitulaci a shrnutí online schůzek začněte meetingy vnímat jako digitální artefakty, nikoliv jen jako časové úseky. S využitím AI tak budou moci vaši lidé využívat schůzky daleko efektivněji. 

AI jako partner, nikoliv hrozba 

Často se lze setkat s obavami, že umělá inteligence připraví řadu zaměstnanců o práci. Jak ale ukazují data, opak je pravdou – 70 % lidí je ochotno přenechat AI co možná nejvíce práce. Co víc – téměř tři čtvrtiny respondentů nemají problém svěřit softwaru analytickou (79 %) i kreativní práci (73 %). Celých 86 % dotázaných pak AI využívá k vyhledávání a zpracovávání informací. „Je fascinující, že místo obav o nahrazení svých pozic jsou lidé fascinováni schopností AI zachránit je od vyhoření,“ komentuje tyto poznatky profesor psychologie Adam Grant.   

Microsoft se rovněž nezapomněl zeptat manažerů i zaměstnanců, jak podle nich bude jejich práce vypadat v roce 2030. Odpovědi jsou velmi pozitivní – podle respondentů bude možné díky umělé inteligenci odvést kvalitní práci za polovinu času, daleko lépe využít pracovní dobu i energii a zbavit se nutnosti zpracovávat zbytečné či nekvalitní informace. 

I zde Microsoft identifikoval tři kroky, kterými tyto poznatky aplikujete do praxe: 

 1. Poskytněte zaměstnancům prostor pro experimentování s AI a nalezení ideálního způsobu, jak využít její potenciál. 
 2. Určete okruh disciplín, procesů a workflows, na kterých lze účinně AI testovat, a najděte ve své firmě fanoušky AI schopné nadchnout ostatní zaměstnance. 
 3. Jako první implementujte umělou inteligenci tam, kde je jí nejvíce třeba. 

Nový způsob myšlení a práce 

Není tomu tak dlouho, co se zaměstnanci museli přizpůsobit nástupu počítačů a internetu. Obě tyto revoluční technologie vyžadovaly zcela nový mindset a určitý soubor znalostí – a to samé platí i pro umělou inteligenci. Při práci s AI pomocníkem rostou na významu schopnosti jako kritické myšlení, dobrý úsudek, analytické uvažování a další kompetence umožňující využít na maximum potenciál AI pro třídění a zpracovávání dat. 

Tento výrok ostatně potvrzují i výzkumníci Microsofu, jenž na základě dat od manažerů a vedoucích pracovníků společností identifikovali sedm klíčových schopností potřebných pro práci s AI: 

 1. Flexibilita pro rychlé začlenění AI do rutinního workflow. 
 2. Emoční inteligence umožňující zjistit, kdy je lepší místo AI využít znalosti člověka. 
 3. Analytický úsudek pro opak bodu 2 – tedy zjištění, kdy je efektivnější umělá inteligence. 
 4. Kritické myšlení sloužící k posouzení obsahu generovaného počítačem. 
 5. Zvídavost umožňující klást AI ty správné otázky. 
 6. Objektivní přístup k vyhodnocování férovosti AI při rozhodování. 
 7. Umění promptu aneb schopnost tvořit pro AI správná zadání. 

Pokud pak vaši lidé tyto schopnosti nemají či o nich pochybují, důrazně doporučujeme je začít co nejdříve vzdělávat. Právě zde totiž platí ono hovorové „Včera bylo pozdě“, jak dokládají slova hlavní ekonomky sítě LinkedIn Karin Kimbrough: „S nástupem generativní AI se nacházíme v další fázi procesu změny, který již nyní začíná přetvářet pracovní trh. Ačkoliv je pak tato změna teprve na začátku, brzy přinese nové možnosti, vytvoří nové role a podpoří produktivitu.“  

Jak tedy tento trend zachytit? 

 1. Pomozte svým zaměstnancům získat potřebné znalosti, od prompt engineeringu až po kritické myšlení. 
 2. Získejte pro zaměstnance dostatek zdrojů na vzdělávání a sbírejte od nich best practices ohledně používání AI. 
 3. Hledejte prostor pro rozšíření a doplnění stávajících pracovních pozic o sílu umělé inteligence. 

Cesta vede pouze vpřed 

Jaké si tedy ze zjištěných poznatků vzít ponaučení? Umělá inteligence představuje nástroj pro výrazné usnadnění rutinní práce a má nesmírný potenciál pro odstranění digitálního dluhu. Zároveň to ale není magický všelék a implementace AI nástrojů nemůže fungovat bez dostatečné součinnosti vaší firmy. Zaměstnance čeká učení se koexistence s umělou inteligence, zatímco vedoucí pracovníci budou mít na starosti skloubit znalosti a schopnosti člověka s možnostmi generativního AI. Pokud se pak tento krok podaří, stane se bránou do daleko kreativnější, efektivnější a produktivnější budoucnosti.  

Podobné
články