Menu Zavrieť

Rovnaké, a pritom rozdielne – porovnanie Dynamics 365 a Salesforce

  • 2.11.2023
  • 4 minút čítania

Salesforce a Microsoft Dynamics 365 Business Central sú tradičnými gigantmi na poli CRM softvéru a rozhodnúť sa medzi nimi nie je jednoduchá záležitosť. Pre aspoň základný prehľad o rozdieloch oboch riešení sme preto pripravili stručného a všeobecného sprievodcu základnými odlišnosťami. 

Čo je rovnaké? 

Vzhľadom na poslanie oboch systémov je logické, že veľkú časť funkcií budú mať riešenia spoločnú. Salesforce, ako aj Dynamics 365 Business Central ponúkajú nasledujúce základné možnosti: 

  • správa zákazníckych kontaktov, 
  • správa a tvorba marketingových kampaní, 
  • forecasting predajov, 
  • analytické a reportovacie nástroje, 
  • nástroje na automatizáciu rutinných procesov,  
  • rozhranie pre zákaznícku podporu. 

Oba systémy takisto ponúkajú aj bezplatné skúšobné verzie a možnosť integrácie e-commerce riešení.  

Čo je rozdielne? 

Ak teda oba systémy zdieľajú toľko vlastností, v čom sú ich zásadné rozdiely? Okrem zjavných rozdielov, ako napr. iné používateľské rozhranie alebo iná cenová politika (pozri nižšie), nájdeme pri pohľade zblízka aj ďalšie odlišné vlastnosti.  

Používateľské rozhranie 

Microsoft Dynamics 365 stavuje na používateľom dobre známe prostredie platformy Office, ktoré dáva prednosť prehľadnosti a ľahkej dostupnosti jednotlivých ovládacích prvkov. Práve podobnosť s prostredím Office môže byť veľkou výhodou, lebo skracuje čas nutný na zácvik nových používateľov a uľahčuje im každodennú prácu. Salesforce na druhú stranu prichádza s moderným a graficky bohatším prostredím a všeobecne sa považuje za prístupnejší pre nových používateľov bez predchádzajúcej znalosti Office či iných kancelárskych balíkov. 

Cenová politika 

Salesforce má oproti Dynamics 365 výhodu lacnejších uvádzacích cien, ktoré sa u základných licencií začínajú na 25 USD. Ak ale plánujete svoj systém postupne škálovať, túto cenovú výhodu zmažú rastúce ceny výkonnejších edícií Salesforce. U profesionálnej edície už musíte počítať s čiastkou 80 USD za používateľa, zatiaľ čo najvyššia neobmedzená edícia vás každý mesiac vyjde na celých 500 USD za používateľa. 

U Dynamics 365, naopak, zaplatíte viac za základné licencie (minimálne 50 USD na používateľa mesačne), škálovanie vás ale vyjde oveľa lacnejšie. Najmä stredné a veľké podniky môžu svoje systémy rozšíriť už od 20 USD za používateľa na mesiac, kvôli čomu pre nich Dynamics 365 znamená z dlhodobého hľadiska výhodnejšiu voľbu. 

Integrácia 

Dynamics 365 Business Central je ako súčasť ekosystému Microsoft plne prepojený s aplikáciami z balíka MS Office (OneDrive, Excel, Outlook a i.). Ak teda vaša firma do veľkej miery využíva produkty Microsoft, je pre vás logickejšou voľbou práve Dynamics 365. V prípade, že preferujete softvér od iných dodávateľov, budú vaše možnosti integrácie výrazne obmedzenejšie. 

Naopak, Salesforce používateľom ponúka oveľa otvorenejšiu architektúru umožňujúcu integráciu MS Outlook, ako aj široko používaného e-mailového klienta Gmail. Hoci potom nejde o open-source riešenie, vďaka ľahko prístupnému a prehľadnému frameworku umožňuje jednoduchý vývoj rozšírení tretími stranami. To dodáva Salesforce flexibilitu, ktorú využijú najmä podniky spoliehajúce sa na rozmanitý výber softvérových riešení.  

Cloud vs. on-premise 

Cloud je na vzostupe a prechádza naň čoraz viac riešení. Napriek všetkým jeho výhodám sa ale stále nájdu spoločnosti, ktoré preferujú staré dobré on-premise riešenie. Medzi jeho výhody patrí plná kontrola nad infraštruktúrou softvéru, ako aj nezávislosť od externých dodávateľov. Z tohto hľadiska má jasnú výhodu Dynamics 365, lebo okrem cloudového riešenia ponúka aj on-premise inštalácie do už existujúcej infraštruktúry. Naproti tomu Salesforce je plne cloudový – na jednu stranu je vďaka tomu aplikácia lákavejšia pre menšie firmy bez vlastného IT zázemia, na druhú stranu to ale obmedzuje výber zákazníkov.  

Aké riešenie je teda pre moju firmu lepšie? 

Na túto otázku vám nedokážeme dať jednoznačnú odpoveď. Výber CRM softvéru (aj akéhokoľvek iného podnikového riešenia) totiž nemožno redukovať na povrchné porovnanie vlastností. Namiesto toho je potrebné brať do úvahy špecifické potreby každého podniku, jeho finančné možnosti, rozsah a typ existujúcich softvérových nástrojov a množstvo ďalších faktorov. Konečný výber by tak mal podliehať dôkladnej analýze, pričom aj na prvý pohľad nákladnejšie riešenie môže pre vašu firmu z dlhodobého hľadiska predstavovať lepšiu voľbu.  

Podobné
články