Menu Zavřít

IT konzultant Vladimír Zelenka zdůrazňuje důležitost důvěry a flexibility při práci

  • 3. 3. 2023
  • 4 minuty čtení

Pro Vlada Zelenku, našeho konzultanta, jsou důvěra, flexibilita a rozmanitost klíčovými aspekty jeho práce. Stereotypy jsou pro něj neznámým pojmem. 

V Seyforu tvoří jednu z největších skupin zaměstnanců konzultanti, kteří se specializují na naše řešení. Nedávno jsme měli možnost povídat si s Vladem Zelenkou, který již téměř deset let působí jako konzultant v oblasti Microsoft Dynamics 365 Business Central. Vlado je nadšený vypravěč a rád sdílí své zážitky, které se rozprostírají přes hranice Slovenska i České republiky. Díky své práci pro Seyfor získal jedinečnou příležitost pracovat na projektu v Nizozemsku, který si zcela získal jeho srdce. 

Vlado, už jsi za svou dobu v Seyforu zažil mnoho zajímavých věcí. Co tě nejvíce motivuje a dodává ti elán do práce? 

Největší radost mám z práce na zahraničních projektech, přičemž moje působení začínalo na slovenském trhu a postupně jsem se dostal až na mezinárodní scénu. Zvláště vzpomínám na holandský projekt, který se týkal oblasti petrochemie a výroby AdBlue pro moderní dieselová auta. Byl to dlouhodobý projekt, na kterém jsem pracoval celkem 3 roky a stále udržuji péči o zákazníka. 

Oceňuji také vztahy s nadřízenými, které jsme postavili na vzájemné důvěře, a svobodu v prioritizaci mé práce. Mám rád, když je mým vedoucím někdo, kdo věří v moje schopnosti a odvedenou práci. 

Nakonec musím zdůraznit, že mě stále motivuje rozmanitost práce konzultanta Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nové implementace totiž přinášejí nové zákazníky a nové procesy. Sám se podílím na několika "rolích" v každé fázi projektu – jednou jsem analytik, pak konzultant, jindy školitel a tester aplikace. Mám na starosti celý proces, který nikdy nekončí, protože po implementaci se zákazník přesouvá do fáze podpory běžného provozu. 

Jako konzultant se setkáváš s mnoha lidmi – co pro tebe znamená partnerství v komunikaci? 

Pro mě znamená partnerství v komunikaci zejména otevřenou komunikaci, kdy mezi námi, stejně jako s nadřízenými, existuje vzájemná důvěra. Tvoříme stabilní, přátelský a loajální tým – jsme skupina profesionálů s dlouholetými zkušenostmi – 10, 15, 20 let. Je důležité zmínit, že mnoho kolegů se po profesionální přestávce vrátilo do Seyforu (včetně mě), což dokládá hodnotu, kterou pro nás profesionální prostředí v Seyforu představuje. 

Jak propojuješ kariéru s osobním životem a dosahuješ tak work-life balance? 

Pro mě je rodina jednoznačně na prvním místě. Proto si velmi cením možnosti vyvážit pracovní náplň s osobním životem. 

Největším benefitem pro mě je flexibilita v organizaci vlastního času. Většinou využívám možnost pracovat z domova. Mám dvě děti, takže musím sladit práci s jejich povinnostmi, což mi Seyfor zcela umožňuje. Některé aktivity je ideální provádět ve večerních hodinách, takže si práci efektivně rozdělím během dne. 

Důležitá byla také možnost upravit pracovní harmonogram a přizpůsobit ho s manželkou, která některé odpoledne v týdnu vyučuje na univerzitě. 

Je patrné, že v práci určitě není místo na nudu. Jak se bavíš po odchodu z práce a čím uvolňuješ mysl? Máš nějaký osvědčený způsob, jak si odpočinout? 

Po práci si rád užívám čas s manželkou a přáteli a hrajeme společně finskou hru Mölkky. Na sociálních sítích to nazýváme #vbratislavehramevtrave. Při koupi domu bylo rozhodující, že jsme na pozemku mohli vybudovat Mölkky hřiště (smích, pozn. redakce). V hře Mölkky vidím výraznou podobnost s prací, protože je to týmová hra a považuji ji za stejně dynamickou jako celou moji práci. 

Podobné
články