Menu Zavřít

Holdingové, finanční developerské skupiny a facility management

Komplexní řešení pro ekonomiku, procesy, obchod a reporting.

Holdingové skupiny se vyznačují složitou majetkovou a organizační strukturou. Velmi často se jedná o skupiny finančních, projektových, developerských či facility management společností. Je pro ně charakteristická častá změna v holdingové a organizační struktuře, která je způsobená prodejem či nákupem společností, jejich dělením či fúzováním, oddělováním majetku pro prodej, vznikem nových společností apod.

Tyto typy společností kladou důraz zejména na jednotné a porovnatelné výkaznictví napříč holdingem bez nutnosti složitého sjednocování dat z různých společností na porovnatelnou základnu.

 

Základní požadavky na ERP systém pro tyto typy společností jsou:

Sjednocená správa kmenových dat a jejich využitelnost napříč holdingem

Jednotné toky dokladů, schvalovací procesy, postupy účtování a výkaznictví

Jednoduché zakládání nových ekonomických subjektů do ERP systému

Používání informačního systému v mezinárodním prostředí včetně příslušných národních legislativ

Provádění majetkových přeměn 

Flexibilní reporting, který podává informace o evidovaných datech

Ekonomika

Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics 365 nabízí ucelený nástroj pro evidenci a řízení informací, umožňuje komplexní vedení finančního účetnictví. Základní funkcionality ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics:

 • Vedení finančního účetnictví pro velké množství organizací s centrální správou kmenových dat. Často jde o stovky společností.
 • Možnost členění účetních jednotek na jednotlivé organizační celky včetně komplexního řešení přístupových práv k jednotlivým úrovním organizace.
 • Evidence a řízení rozpočtů v členění na jednotlivé organizační celky dle požadované struktury rozpočtu, propojení finančního účetnictví s rozpočetnictvím, kontrola disponibility rozpočtu, evidence rozpočtových změn na různých úrovních organizace, analýzy čerpání rozpočtu.
 • Řízení hotovostních a bezhotovostních finančních toků pomocí správy pokladen, platebních návrhů, platebních poukazů a propojení s elektronickým bankovnictvím.
 • Správa úvěrů a jejich řízení napříč společnostmi ve skupině a napříč projekty. Řízení cash-flow.
 • Řízení mezipodnikové fakturace s ohledem na konsolidaci ve skupině.
 • Evidence všech typů dlouhodobých majetků včetně majetku najatého, pronajatého nebo majetku v operativní evidenci, evidence všech typů majetkových pohybů včetně odpisování.

Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics 365 nabízí ucelený nástroj pro evidenci a řízení informací, umožňuje komplexní vedení finančního účetnictví. Základní funkcionality ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics:

 • Vedení finančního účetnictví pro velké množství organizací s centrální správou kmenových dat. Často jde o stovky společností.
 • Možnost členění účetních jednotek na jednotlivé organizační celky včetně komplexního řešení přístupových práv k jednotlivým úrovním organizace.
 • Evidence a řízení rozpočtů v členění na jednotlivé organizační celky dle požadované struktury rozpočtu, propojení finančního účetnictví s rozpočetnictvím, kontrola disponibility rozpočtu, evidence rozpočtových změn na různých úrovních organizace, analýzy čerpání rozpočtu.
 • Řízení hotovostních a bezhotovostních finančních toků pomocí správy pokladen, platebních návrhů, platebních poukazů a propojení s elektronickým bankovnictvím.
 • Správa úvěrů a jejich řízení napříč společnostmi ve skupině a napříč projekty. Řízení cash-flow.
 • Řízení mezipodnikové fakturace s ohledem na konsolidaci ve skupině.
 • Evidence všech typů dlouhodobých majetků včetně majetku najatého, pronajatého nebo majetku v operativní evidenci, evidence všech typů majetkových pohybů včetně odpisování.

Projekty a jejich správa

Agenda pokrývá potřeby developerské firmy od založení projektu přes jeho realizaci až k ukončení projektu buď jeho prodejem nebo pokračováním ve formě správy a pronájmu nemovitosti.

Projekt poskytuje:

 • Sestavení rozpočtu projektu v požadované víceúrovňové struktuře a s požadovanou úrovní položek rozpočtu dle typů příjmů a výdajů a s dělením do definovaných časových období.
 • Změny rozpočtu ve formě schvalované rozpočtové změny.
 • Sledování plnění rozpočtu, kontrolu disponibility rozpočtu projektu a sledování cash flow.
 • Sledování časového plnění rozpočtu a milníků projektu.
 • Správu smluv a příslušné dokumentace projektu.
 • Řízení nákupních procesů-elektronické schvalování objednávek a faktur včetně kontroly disponibility rozpočtu.

Agenda pokrývá potřeby developerské firmy od založení projektu přes jeho realizaci až k ukončení projektu buď jeho prodejem nebo pokračováním ve formě správy a pronájmu nemovitosti.

Projekt poskytuje:

 • Sestavení rozpočtu projektu v požadované víceúrovňové struktuře a s požadovanou úrovní položek rozpočtu dle typů příjmů a výdajů a s dělením do definovaných časových období.
 • Změny rozpočtu ve formě schvalované rozpočtové změny.
 • Sledování plnění rozpočtu, kontrolu disponibility rozpočtu projektu a sledování cash flow.
 • Sledování časového plnění rozpočtu a milníků projektu.
 • Správu smluv a příslušné dokumentace projektu.
 • Řízení nákupních procesů-elektronické schvalování objednávek a faktur včetně kontroly disponibility rozpočtu.

Podpora obchodních procesů

Prodejní a předprodejní aktivity jsou zpravidla řízeny v CRM modulu. Zde probíhají evidence zájemců, zákazníků a navazující procesy nabídek včetně evidence dokumentů a smluv. Obchodní procesy jsou integrovány s agendou pro řízení projektů. Uživateli jsou k dispozici různé obchodní funkce řešení, např:

 • Správa bytových jednotek a plán fakturace jednotky (splátkový kalendář, zálohové faktury, vyúčtování), fakturaci prodejů.
 • Správu komerčních jednotek - poplatky, nájem, efektivní nájem, periodická fakturace, indexace cen, fakturaci pronájmů.
 • Schvalování nabídkové ceny zájemce ke komerčním jednotkám (pronájmy).
 • Správa smluv.

Prodejní a předprodejní aktivity jsou zpravidla řízeny v CRM modulu. Zde probíhají evidence zájemců, zákazníků a navazující procesy nabídek včetně evidence dokumentů a smluv. Obchodní procesy jsou integrovány s agendou pro řízení projektů. Uživateli jsou k dispozici různé obchodní funkce řešení, např:

 • Správa bytových jednotek a plán fakturace jednotky (splátkový kalendář, zálohové faktury, vyúčtování), fakturaci prodejů.
 • Správu komerčních jednotek - poplatky, nájem, efektivní nájem, periodická fakturace, indexace cen, fakturaci pronájmů.
 • Schvalování nabídkové ceny zájemce ke komerčním jednotkám (pronájmy).
 • Správa smluv.

Reporting

Reporting v řešení pro developerské společnosti hraje významnou roli. Poskytuje potřebné pohledy na data z mnoha stran a je důležitým nástrojem pro řízení jak jednotlivých projektů, tak celé organizace nebo skupiny organizací.  Pro reporting jsou použity nástroje obsažené v jednotlivých produktech celého systému, které jsou doplněny o reporty pomocí PowerBI.

Reporting v řešení pro developerské společnosti hraje významnou roli. Poskytuje potřebné pohledy na data z mnoha stran a je důležitým nástrojem pro řízení jak jednotlivých projektů, tak celé organizace nebo skupiny organizací.  Pro reporting jsou použity nástroje obsažené v jednotlivých produktech celého systému, které jsou doplněny o reporty pomocí PowerBI.

Související produkty

Dynamics 365 Business Central

Komplexní a pokrokové řešení s rychlou implementací. Pomůže se vším, co větší firma standardně potřebuje a co jí usnadní digitální transformaci. Těžit můžete z funkcí umělé inteligence a z nativní integrace s rozsáhlými nástroji Microsoftu.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustní ERP pro firmy s náročnými finančními procesy nebo velmi pokročilými výrobními a logistickými  procesy. Automatizujte vaše finanční operace, poskytujte přehledy v reálném čase a inteligentně predikujte budoucnost.

Dynamics 365 Sales

Urychlete váš prodejní proces pomocí vlajkového CRM z dílny Microsoftu, který patří mezi celosvětově nejrozšířenější a nejoblíbenější CRM systémy.

Dynamics 365 Project Operations

Moderní aplikace sjednocující projektové řízení, řízení finančních týmů a správu zdrojů i prodejů do jednoho přehledného rozhraní.

Power Apps na míru

Díky moderní low-code Power platformě dokážeme za zlomek nákladů oproti klasickému kódování zvládnout jakýkoliv projekt podle přání našich zákazníků. Tato platforma dobývá svět svojí jednoduchostí, nízkými náklady na vývoj a licence a samozřejmě customizací řešení pro firmy všech velikostí.

CROMA Sales

Zpřehledněte své obchodní procesy s otevřenou a flexibilní aplikací, kterou vám nasadíme během pár minut. S CRM softwarem Croma Sales ovládnete správu, ověřování i reporting obchodních kontaktů, firem a jejich poboček na jednom místě. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

Jednoduchý a srozumitelný nástroj pro personalisty, který pokrývá všechny důležité oblasti personálního oddělení. CROMA HR nabízí řešení správy smluv zaměstnanců a externistů, školení, lékařské prohlídky, docházku a spoustu dalších funkcí. Aplikace stojí na platformě Microsoft Power Platform a je odlehčenou alternativou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.